Skip to main content

Met de hakken over de sloot

  • 12/06/2017

De Belgische overheden staan deze zomer opnieuw voor een stevige uitdaging: 0,3% extra vinden. De federale overheid moet dit jaar nog een bijkomende inspanning van 0,2% bbp leveren, de gewesten en gemeenschappen 0,1%. En voor volgend jaar wordt nog een extra structurele inspanning van 0,9% bbp verwacht. Dat blijkt uit een analyse van het Belgische stabiliteitsprogramma door de Europese commissie.

Het herstel van het evenwicht wordt telkens wat verder uitgesteld, de doelstellingen worden niet gerealiseerd, en naar Europese normen raken we elke keer maar net met de hakken over de sloot.

  • Ons land is er in 2016 niet in geslaagd de beoogde structurele verbetering van het begrotingstekort te realiseren.
  • Voor dit jaar wil de EU-commissie dat België nog extra 0,3% bbp vindt.
  • En ook voor volgend jaar staat opnieuw een inspanning van 0,9% bbp op de agenda.

De begrotingscijfers vertonen jaar na jaar een gelijkaardig patroon. Het herstel van het evenwicht wordt telkens wat verder uitgesteld, de doelstellingen worden niet gerealiseerd, en naar Europese normen raken we elke keer maar net met de hakken over de sloot.

De Europese commissie publiceerde eind vorige maand haar jaarlijkse evaluatie van het Belgische stabiliteitsprogramma, en we kregen maar met moeite een voldoende: zowel in 2016 als in 2017 haalden we naar verwachting niet het vooropgestelde begrotingspad. En dus kregen de Belgische overheden huiswerk mee: een extra inspanning van 0,3% bbp voor dit jaar.

Volgens de Europese regels moet ons land al enkele jaren de begrotingsregels volgen van het zogenaamde ‘preventieve luik’ van het Groei- en Stabiliteitsprogramma, om zo stap voor stap het structurele begrotingstekort op het niveau van de ‘middellangetermijndoelstelling’ (‘MTO’) te krijgen. Lees: onze begroting moet op middellange termijn structureel in evenwicht zijn. Want alleen dan kunnen we de vergrijzing betalen en onze hoge schuldgraad stilaan afbouwen (tot een niveau van 60% bbp).

België is er niet in geslaagd zijn begrotingsdoelstellingen te halen
België is er niet in geslaagd zijn begrotingsdoelstellingen te halen

België is er vorig jaar niet in geslaagd de beoogde structurele verbetering van 0,47 bbp in zijn begrotingssaldo te behalen. We bleven steken op 0,1% bbp. En dat lukte ons bovendien alleen omdat de interestlasten met 0,2% bbp daalden.

In 2017 moet ons land dus een tandje bijsteken. In plaats van de voorziene inspanning van 0,6% bbp moet het naar een structurele verbetering van 1% bbp, om zo het verloren jaar in te halen.

De Europese Commissie heeft twijfels of dat zal lukken. Zij houdt rekening met een structurele verbetering van ‘slechts’ 0,6%. Ze rekent een aantal federale maatregelen – rond fraudebestrijding en fiscale regularisatie – niet mee, omdat ze daarover onvoldoende informatie kreeg. En ook gemeenschappen en gewesten lopen 0,1% achter op wat in het stabiliteitsprogramma was voorzien.

Voor 2018 voorziet het jongste stabiliteitsprogramma een extra verbetering van 0,6% bbp. Maar aangezien de EU-commissie uitgaat van een structurele verslechtering bij ongewijzigd beleid van 0,3%, betekent dat in de kering een extra inspanning van 0,9% bbp. Dat wordt sowieso een uitdagende doelstelling.

IMU - vzw - OBD
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez