Skip to main content
  • Nieuws
  • Memorandum Voka Metropolitan: Naar een internationale hotspot, met iedereen aan boord

Memorandum Voka Metropolitan: Naar een internationale hotspot, met iedereen aan boord

  • 05/03/2019

Brussel en Vlaanderen politiek verbinden in VLIRIS

Voka Metropolitan lanceerde maandag zijn verkiezingsmemorandum. Daarin stelt het een nieuwe bestuurlijke aanpak voor in de Brusselse metropool, met een veel sterker doorgedreven samenwerking tussen het Brusselse en Vlaamse gewest. “Brussel is steeds sterker verbonden met de stedelijke netwerken in het omliggende Vlaanderen. Dat schreeuwt om een meer coherente aanpak van de sociaaleconomische ontwikkeling. Die missen we thans”, aldus Kris Cloots, voorzitter van Voka Metropolitan.

Schutblad metropolitan

Vlaanderen en Brussel moeten tot een nieuwe entente komen. Daartoe bepleit Voka Metropolitan de oprichting van een politiek overlegplatform: VLIRIS. “Dat moet de komende jaren zorgen voor een betere samenwerking inzake mobiliteit, ruimtelijke planning, arbeidsmarkt… Dat is broodnodig om de Brusselse metropool een nieuwe dynamiek te geven”, verduidelijkt Kris Cloots.

In de zesde staatshervorming was de oprichting voorzien van een Hoofdstedelijke Gemeenschap, met de federale overheid, de drie gewesten en alle gemeenten van Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel. Die is niet van grond gekomen. Cloots: “Laat ons het simpel houden en een overlegplatform creëren tussen het Vlaamse en Brusselse gewest, want het is tussen die overheden dat de komende jaren zeer belangrijke werven moeten worden afgesproken, voor de mobiliteit, de ontwikkeling van bedrijvenzones, de arbeidsmobiliteit, de ontwikkeling van de luchthaven…”

Voka Metropolitan pleit tevens voor een optimalisering van Beliris, het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en het Brusselse gewest voor infrastructuurinvesteringen van hoofdstedelijk en internationaal belang. “Ook de gewesten moeten daarbij worden betrokken. Een deel van de dotaties die het Brusselse gewest rechtstreeks krijgt voor zijn hoofdstedelijke functie zouden ook kunnen toegewezen worden aan Beliris voor projecten. Die dotaties zijn thans te vrijblijvend.”

In zijn memorandum formuleert Voka Metropolitan verder de ambitie om 50.000 Brusselaars meer aan de slag te krijgen de komende 5 jaar en de werkloosheid zo terug te dringen onder de 10%. “Dat kunnen we bereiken als we meer Brusselse werkzoekenden toeleiden naar jobs in Vlaanderen en nog meer investeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel”, verduidelijkt Jan Van Doren, directeur Voka Metropolitan.

Download het volledige memorandum op https://www.durfkiezen.be/brussel
 

Proximus
BMW Brussels
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
Logo Premed
Logo Randstad