Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • "Meer samenwerking in het belang van de patiënt"

"Meer samenwerking in het belang van de patiënt"

  • 18/07/2019

Ons zorgsysteem menswaardig, duurzaam en toegankelijk houden? Dan moet het kwalitatiever, veiliger en efficiënter worden. Nu veranderen en verbeteren is dus de boodschap. Hoe? Dat ontdekt u op 24 september tijdens het congres van Voka Health Community. In de aanloop geven enkele toekomstdenkers hun visie op zorg en welzijn. Deze week aan het woord: Herman Van Goethem.

Prof. dr. Herman Van Goethem is sinds 1 oktober 2016 rector van de Universiteit Antwerpen. In die hoedanigheid is hij ook voorzitter van de raad van bestuur van het UZA. Een universitair ziekenhuis verschilt fundamenteel van een algemeen ziekenhuis, stelt hij, en legt daardoor andere klemtonen. 

Prof. dr. Herman

“Dankzij netwerkoverschrijdende overeenkomsten kan de patiënt een beroep doen op een optimale zorgketen.”

Prof. dr. Herman Van Goethem

“Een universitair ziekenhuis verschilt van andere op twee vlakken”, steekt hij van wal. “Het is verbonden met universitaire opleidingen zoals geneeskunde en kinesitherapie, en onderzoek is een belangrijke component van zo’n ziekenhuis. Bovendien werken de artsen er in contractueel dienstverband en worden ze dus niet betaald per prestatie. Dat maakt hun statuut heel erg verschillend van artsen in andere ziekenhuizen.”

Bij zijn aantreden pleitte Herman Van Goethem voor één ziekenhuisnetwerk in de regio Antwerpen. “Eén ziekenhuisnetwerk is volgens mij voor de patiënt de meest optimale zorgketen. Intussen weet ik dat dat in de praktijk niet zo realistisch is, je werkt beter met deelovereenkomsten.” Als best practice verwijst Van Goethem naar recente netwerkoverschrijdende overeenkomsten over radiotherapie enerzijds en over slokdarmchirurgie en pancreaschirurgie anderzijds.

Netwerkoverschrijdende overeenkomsten
Die deelovereenkomsten zijn voor de gezondheidszorg in de regio - van Antwerpen tot in het zuiden van Nederland - belangrijk, klinkt het. “Vanuit die overeenkomsten kunnen we veel doen. Ze vermijden dat een patiënt naar een verder weg gelegen ziekenhuis wordt gebracht omdat het tot dezelfde groep behoort, terwijl er dichterbij een ander is dat meer aangewezen is. Als je op de Ring rond Antwerpen een ongeval krijgt met een multitrauma tot gevolg, is het bijvoorbeeld logisch dat je naar UZA wordt gebracht. Met andere woorden: zo’n overeenkomst zorgt ervoor dat de patiënt een beroep kan doen op een optimale zorgketen. Door voor heel zeldzame aandoeningen en moeilijke operaties de expertise te bundelen, komen we tot een betere zorgkwaliteit. Een patiënt kan dan voor basisbehandelingen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan en voor de meest complexe therapieën naar een hooggespecialiseerde dienst.”

Begrip en vertrouwen
Meer samenwerking dus in het belang van de patiënt, daar pleit Van Goethem voor. Maar wie de sector kent, weet dat dat geen evidentie is. “We hebben vaak een verkeerd beeld van elkaar. Pas als je elkaar beter leert kennen, worden er deuren geopend. Daarom ook zijn we zo blij met die deelakkoorden: ze zorgen ervoor dat artsen elkaar beter leren kennen en begrijpen en dat schept vertrouwen. Zo werken we conflicten weg die soms al tien of vijftien jaar aansleepten.”

Gevraagd naar prioriteiten voor de komende jaren, pleit Van Goethem er vanuit zijn expertise als jurist en historicus voor om gezondheidszorg vanuit een ruimer kader te bekijken. “De analyse van samenlevingsproblemen - met gezondheidszorg als onderdeel daarvan - kunnen we optimaliseren door ook vanuit andere invalshoeken te kijken. Zo zullen onze inzichten worden bijgesteld wanneer we de spanningen rond onderwijs, diversiteit, integratie, gezondheidszorg enzovoort ook vanuit de focus armoede zouden analyseren. Nieuwe analyses geven nieuwe inzichten. Ik ben ervan overtuigd dat de armoedefocus een sterke vernieuwende dynamiek zou kunnen geven aan de organisatie van de gezondheidszorg.” 

Om de zorg- en welzijnssector te veranderen en te verbeteren, hebben we nood aan durvers, dromers en doeners. Hoort u daar ook bij? Wil u graag inspiratie van andere toekomstdenkers? Schrijf dan nu in voor het congres van Voka Health Community op 24 september in Londerzeel! 

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

Ontdek de visie van onze toekomstdenkers!

Ontdek hier de visie van onze toekomstdenkers in het kader van de betaalbaarheid van ons zorgsysteem.