Skip to main content
  • Nieuws
  • "Meer ruimte nodig voor ondernemerschap in ouderenzorg"

"Meer ruimte nodig voor ondernemerschap in ouderenzorg"

  • 19/02/2018

In de media wordt soms een naargeestig beeld opgehangen als het over ouderenzorg gaat, maar eigenlijk doen we het in Vlaanderen helemaal niet slecht. Dat vindt Geert Uytterschaut, COO van woonzorgbedrijf Armonea en voorzitter van Vlozo, het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk. "Dit is een mooie en leuke sector, waarin je volop kan ondernemen."

Geert Uytterschaut
Geert Uytterschaut

In het domein van woonzorgcentra, serviceflats en residenties voor ouderen vind je 3 verschillende types van dienstverleners: publieke, caritieve en private. U vertegenwoordigt die derde categorie?

"Dat klopt, maar we zouden graag zien dat ook in die eerste twee het ondernemerschap sterk naar voren komt. Ouderenzorg wordt nog al te vaak bekeken als een sector waarin je niet zou kunnen ondernemen."

Maar ondernemerschap is in de ouderenzorg de dag van vandaag vaak nog een taboe. Wat vindt u hiervan?

"Inderdaad, nu hangt er soms een negatieve bijklank aan privaat initiatief in de zorg. Maar waarom zou ouderenzorg door ondernemingen van mindere kwaliteit zijn? We vallen onder dezelfde wetgeving, we krijgen dezelfde zorginspectie. En we kunnen mee een oplossing bieden voor een stuk van de vergrijzingsproblematiek."

En van die vergrijzingsproblematiek zijn de cijfers gekend: het aantal 60-plussers in de EU stijgt elk jaar met 2 miljoen eenheden. Volgens het Planbureau zal in België tegen 2035 nagenoeg een kwart van de bevolking ouder zijn dan 65. Hoe kunnen we kwaliteit van de zorg goed en betaalbaar houden?

"We moeten durven het model in vraag stellen en meer ruimte geven voor ondernemen in de ouderenzorg. Dat vereist wel een aantal beleidsaanpassingen. We hebben in de eerste plaats continuïteit en stabiliteit in de financiering nodig. Een beetje regelluwte zou welkom zijn. Vandaag zien we dat er voortdurend in de financiering wordt gesneden. Dan wordt het echt heel moeilijk om te ondernemen. Daarnaast zouden we een grotere zekerheid in de vergunningsprocedure zien, en we zouden ook graag zien dat vergunningen kunnen gespreid worden. Als we nu een vergunning hebben voor 30 bedden in de ene gemeente en voor 40 bedden in de gemeente daarnaast, dan mogen we die niet samenvoegen. Dat enge denken dateert uit een compleet achterhaalde demografische cultuur. Ten derde is er nood aan een versoepeling van het prijzenbeleid. Vandaag wordt de prijs per kamer voor eens en voor altijd vastgezet. Je kan die alleen verhogen na grote investeringen. We zouden liever een vrijere prijszetting zien, zoals in de residentiële huurmarkt. Met respect voor betaalbaarheid. En niemand hoeft zich zorgen te maken dat de prijzen dan de pan zouden uitswingen, de concurrentie zal haar werk wel doen, zoals in andere markten."

Contactpersoon

Daan Aeyels

Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid

Imu Salesforce
IMU Multiburo
ING
SD  Worx