Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Meer kwaliteitsgebonden werken. En minder prestatiegebonden.”

“Meer kwaliteitsgebonden werken. En minder prestatiegebonden.”

  • 27/08/2018

De zorg- en welzijnssector staat voor de nodige uitdagingen maar toch beweegt er nog te weinig. Health Community, het netwerk voor de witte economie van Voka wil daarom de transformatie op gang trekken, beginnend met hun jaarlijks congres op 2 oktober. In deze reeks interviews laten zij – als vooruitblik op het congres – experten uit het veld aan het woord. Vandaag aan de beurt: Piet Vanthemsche.

Piet VanthemscheDe zorg is een verhaal met dubbele bodems en verschillende verhaallijnen. Maar wel met één rode draad: de zorg voor de patiënt. Piet Vanthemsche schrijft vol ambitie mee aan dat verhaal. Als voorzitter van het Wit-Gele Kruis Vlaanderen en bestuurder van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden, maakt hij het verhaal op meerdere niveaus mee. “De zorg van de toekomst zal minder gebonden zijn aan de plaats waar de zorg nu verleend wordt. Maar daarvoor is er een doorgedreven samenwerking nodig.”

 
Samenwerken voor een geïntegreerde zorg
“We moeten evolueren naar geïntegreerde zorgpaden”, verduidelijkt Piet Vanthemsche. “Waarbij de ziekenhuisnetwerken intensief samenwerken met eerstelijnsactoren en data uitwisselen. Bij het Wit-Gele Kruis Vlaanderen bereiden we ons voor op evolutie naar meer complexe verpleegkundige zorg in de thuisomgeving. Zodat wij gespecialiseerd werk kunnen leveren, in opdracht van specialisten in ziekenhuizen. Wat we hiervoor nodig hebben? Competente verpleegkundigen en de juiste systemen. Inzetten op specialisaties en opleidingen voor onze verpleegkundigen, is daarom noodzakelijk. En met de juiste systemen bedoel ik systemen waarmee je naadloos gegevens deelt tussen de verschillende spelers in de zorgsector. De thuisverpleger, huisarts, ziekenhuisarts, apotheker…”

“Wij zijn ook bezig met een extranet uit te bouwen waarmee we gegevens delen tussen alle gezondheidsberoepen. Dat extranet wordt in de toekomst onze ruggengraat voor nieuwe systemen. Zo willen wij tot die geïntegreerde zorg komen.  Ook vanuit het werkveld moeten we investeren in elektronische dossiers en in digitalisering. Náást de inspanningen van de overheid. Want het is een uitdaging om tot naadloze communicatie te komen. En alleen zo kan dat slagen.”

Nieuwe technologieën zijn noodzakelijk
Piet Vanthemsche gelooft niet alleen in het belang van digitalisering. Hij verwacht ook veel van nieuwe technologieën. “Momenteel is het verschil tussen een patiënt in het ziekenhuis of thuis simpel: in het ziekenhuis word je permanent gemonitord en ben je voortdurend omringd door zorgverstrekkers. Thuis is dat veel minder het geval en komt op gezette momenten een zorgverstrekker langs. Ik verwacht dat we zullen evolueren naar monitoringsystemen op afstand, die gegevens meten en communiceren. Zo wordt de plaats waar je behandeld wordt van ondergeschikt belang.”

“Dankzij technologie kunnen we de patiënt ook beter ontzorgen. Denk maar aan performante alarmsystemen en medicatiedispensers. Die systemen evolueren constant en leveren een grote bijdrage aan de gemoedsrust van de thuispatiënt. Want je mag het gevoel van onzekerheid bij hen niet onderschatten. Technologieën brengen voor een stuk geborgenheid en veiligheid.” 

Zelf beschikt het Wit-Gele Kruis over een zorgcentrale die 7/7 en 24/24 beschikbaar is. “Je raadpleegt er deskundigen en verpleegkundigen. Op die manier proberen wij de zorg op afstand mee op poten te zetten. En met nieuwe technologieën nog verder uit te breiden.”

Uitdagingen onderweg
“Dit klinkt allemaal mooi, maar er zijn struikelblokken. Want het evolueert niet snel genoeg. Voor de systemen op afstand is de erkenning door de overheid bijvoorbeeld nog van prioritair belang. En we mogen zeker niet uit het oog verliezen dat die systemen moeten voldoen aan voorafgaande voorwaarden. Zodat we ze perfect op elkaar kunnen afstemmen. En er duidelijke protocollen zijn over hoe we informatie uitwisselen. Anders gaan we langs elkaar door communiceren. Hierin zie ik een belangrijke rol voor de overheid. Zij moet die communicatie in goede banen houden.”

Preventie als bredere zorg
“In een ideaal systeem ligt de nadruk op preventie. Terwijl nu de curatieve zorg heel erg benadrukt wordt. Preventie is breder. Het is een samenspel van veel actoren, niet alleen binnen de gezondheidszorg maar ook bijvoorbeeld mutualiteiten en de gezinszorg. Preventie heeft alles te maken met levensstijl en is een bredere benadering van zorg dan de technisch curatieve geneeskunde.” 

“Maar die switch maken, wordt ingewikkeld. De curatieve zorg is momenteel een bevoegdheid van de federale overheid. Terwijl preventieve zorg bij de regionale overheden zit. We moeten een coherent beleid ontwikkelen waarin de verschillende bevoegdheidsniveaus op een open manier samenwerken aan consistente systemen. En dat allemaal in het belang van onze patiënten en de kwaliteit van onze zorg. Dat is volgens mij het utopia van onze gezondheidszorg.”

“We proberen vanuit het Wit-Gele Kruis ook in te zetten op preventie. We investeren momenteel in preventief oriënterende bezoeken en meer patiëntgerichte systemen. Zo kunnen wij, wat de patiënt betreft, korter op de bal spelen. Maar dat kan de verpleegkundige niet alleen. Daarvoor moeten we samenwerken met veel andere actoren in de eerste lijn. En ook het ziekenhuis, dat na preventie aan zet is, moeten we betrekken.”

Vergeet de patiënt niet
“In dit hele verhaal moet de patiënt natuurlijk altijd centraal staan. Zo staat het ook in elke beleidsverklaring. Maar wat betekent dat in de realiteit? Want we kunnen onmogelijk toegeven aan elke gril van de patiënt. We kunnen wel aan patient empowerment doen. De patiënt zelfredzaam maken. En ook de omgeving van die patiënt, want veel mantelzorgers zijn geen professionals. Maar dat is een moeilijk te kraken noot, want hoe doe je dat? Wij bij het Wit-Gele Kruis proberen patiënten en mantelzorgers hiermee te helpen. Alles wat zij zelf kunnen, hoeft de verpleegkundige niet meer te doen. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt is dat mooi meegenomen. Maar de prestatiegebonden zorg speelt ons hierbij parten. We moeten minder prestatiegebonden en meer kwaliteitsgebonden werken om dit te verwezenlijken. We hebben op dat vlak nog een hele weg te gaan.”

En jij? Hoe zou jij de uitdagingen van de zorg- en welzijnssector aanpakken? Denk met ons mee en schrijf je nu in voor het congres van Voka Health Community, dat plaatsvindt op 2 oktober 2018 in Brussel. Want samen kijken we anders naar zorg en welzijn en samen hebben we een breder en beter perspectief. Help mee transformeren!
 

imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice