Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Meer inzetten op preventie en welzijn op het werk”

“Meer inzetten op preventie en welzijn op het werk”

  • 07/09/2022

Op woensdag 28 september organiseert Voka Health Community haar jaarlijks congres Meer waarde - Integraal en preventief samenwerken. Dit jaar is het centrale thema 'betaalbaarheid en financiering van onze gezondheidszorg'. Er wordt ingegaan op de vraag hoe we het systeem gefinancierd blijven krijgen én betaalbaar houden, en dat vanuit het perspectief van de gebruiker én de zorgondernemer. In de aanloop naar het congres interviewen we alvast verschillende toekomstdenkers, die hun visie geven op het onderwerp. Deze week: Ellen De Vleeschouwer, oprichter en general manager van AG Health Partner.

Vermijden dat medewerkers uitvallen met burn-out, het ziekteverzuim verlagen en dus ook de daarbij horende kosten laten dalen: dat kan alleen als er meer wordt ingezet op preventie en welzijn, vindt Ellen De Vleeschouwer. Dat is de reden waarom ze na 10 jaar bij verzekeraar AG Insurance in 2019 een dochteronderneming heeft opgericht: AG Health Partner. “Onze maatschappij en het zorgsysteem zijn nog sterk gericht op curatie, maar we moeten ook een preventieve focus hanteren”, vindt ze. “Met AG Health Partner richten we ons op het verbeteren van welzijn op het werk, voornamelijk bij iets grotere bedrijven. Dat gaat van strategie – zoals een analyse van de huidige situatie en het opstellen van een welzijnsactieplan – tot de concrete implementatie ervan. Onder de noemer ‘wellbeing as a service’ bieden we dan via een digitaal platform welzijnstrajecten aan aan de medewerkers van onze klanten.”

Kentering

“We weten dat preventie loont: het vermijdt dat mensen uitvallen, het ziekteverzuim wordt teruggedrongen, je bedrijf wordt beschouwd als ‘caring employer’,… Alleen zien we vandaag nog altijd dat bedrijven de return on investment moeilijk kunnen inschatten. Daarom is het voor heel wat ondernemingen moeilijk om hun stakeholders te overtuigen”, legt ze uit. 

Maar er is een kentering bezig, die haar positief stemt. “Er zijn tegenwoordig data beschikbaar van sociale secretariaten, uit exitgesprekken, uit duurzaamheidsrapporten, noem maar op. Ik ben ervan overtuigd dat die data de beste vriend moeten worden van wie met preventie en welzijn in het algemeen bezig is. Als je die informatie capteert en analyseert, zal duidelijk worden waarin je moet investeren, zodat je je strategie daarop kunt aanpassen en dus ook de grootste impact kunt hebben.” 

Door data te verzamelen, wordt het ook eenvoudiger om te experimenteren met verschillende initiatieven. “Je kan bijvoorbeeld aan A/B-testing doen, waarbij de ene groep een ander initiatief krijgt voorgeschoteld dan de andere groep. Zo kan je de lineaire relatie ontdekken tussen je acties en wat die opleveren.” 

Daarnaast is en blijft het cruciaal de top van een bedrijf mee te krijgen in dat verhaal. Dat kan via data, maar ook door hen zelf te laten proeven van het welzijnsaanbod. “Het is pas als op het hoogste niveau bepaalde initiatieven genomen worden, dat die doorsijpelen in de rest van de organisatie. Rolmodellen zijn echt key in preventie.”
 

“Veel bedrijven willen wel aan de slag gaan met preventie en welzijn, maar ze missen de ruimte, de middelen en de informatie.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

Meer inzetten op preventie op het werk is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de overheid enerzijds en de werkgevers anderzijds, vindt Ellen. “Maar de overheid is nog sterk gericht op het curatieve. Ze bestraft bijvoorbeeld bedrijven met een boete als het ziekteverzuim te hoog is, maar dat heeft eigenlijk weinig zin: het is dan al te laat. In plaats van te focussen op bestraffen moeten we vooral vermijden dat mensen uitvallen. Daar hebben bedrijven zelf ook alle baat bij. De kosten om iemand te rekruteren lopen enorm op; dan wil je niet dat je medewerkers te snel weer uitstromen. Ondernemingen die zich zorgzaam opstellen en intiatieven nemen rond welzijn, zullen makkelijker kandidaten vinden, aantrekken én behouden.”

De goodwill om aan de slag te gaan, groeit wel, merkt ze. “Heel wat bedrijven willen wel aan welzijn werken, maar missen de ruimte, de middelen en de informatie. Ik zie een belangrijke ondersteunende rol weggelegd voor de overheid, waarbij die bedrijven opleidt en best cases in de spotlights zet. Daarmee zullen we verder komen dan met allerlei boetes of restricties. Vooral bij kmo’s die geen eigen hr-dienst hebben, is er heel wat winst te boeken.”

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.