Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Meer investeren in mensen, innovatie en infrastructuur

Meer investeren in mensen, innovatie en infrastructuur

  • 24/05/2019

Als u dit leest, staat u op het punt om uw stem uit te brengen in wat toch wel heel belangrijke Vlaamse, federale en Europese verkiezingen zijn. Met de slogan ‘Durf Kiezen, Durf Ondernemen’ trokken we de voorbije weken met Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen naar alle West-Vlaamse politici om onze beleidsprioriteiten toe te lichten. Of beter gezegd, nodigden we ze uit voor een ontbijt. Deze keer geen politici op een podium die slogans declameren in een volle zaal met ondernemers. Neen, een bewust besloten, informele setting met enkel een handvol ondernemers en Voka-medewerkers.

Wat volgde was een open, constructieve en eerlijke dialoog over de gigantische uitdagingen waar West-Vlaanderen voor staat. En de boodschap van onze kant was helder: West-Vlaanderen heeft alle potentieel in zich om tegen 2025 uit te groeien tot de regio met de hoogste graad van ondernemerschap in West- Europa. Om die doelstelling te realiseren, moeten we drie hefbomen hanteren.

1. Meer investeren in mensen

De krapte op de arbeidsmarkt is een rem op de West-Vlaamse groei. De grote uitdaging bestaat onder meer in de activering van de grote groep niet-actieven. Er zijn ook stimuli nodig om de interne arbeidsmobiliteit in West-Vlaanderen te verhogen en om Waalse en Noord-Franse werknemers te (blijven) motiveren om jobs in West-Vlaamse ondernemingen in te vullen. We moeten ook durven inzetten op gerichte economische migratie van werknemers van buiten de EU. Daarnaast moeten we volop investeren in talentontwikkeling.

2. Meer investeren in innovatie

Om de West-Vlaamse economie naar de absolute top te stuwen, is er nood aan meer publieke onderzoeksbudgetten en kennisinfrastructuur. Geef onze speerpuntsectoren - (agro) voeding, textiel, kunststoffen, metaal & mechatronica en blauwe economie - de strategische onderzoekscentra die ze verdienen.

3. Meer investeren in infrastructuur

Investeringen in infrastructuur zijn essentieel om de bereikbaarheid, de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van West-Vlaanderen op peil te houden. De provincie is slecht ontsloten via weg, spoor, luchtverkeer en binnenvaart. Een inhaalbeweging dringt zich op. De lijst met infrastructuurwerken lijkt wel eindeloos wegens jaren van onderinvesteringen en tergend trage procedures. Het is nu echt tijd om knopen door te hakken.

Wie de verkiezingen zal winnen, kunnen we vooralsnog niet voorspellen. Maar één ding is zeker: vanaf 27 mei gaat Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen voluit voor het maximaliseren van het potentieel van ondernemend West-Vlaanderen. Jarenlang werden we als regio onderbedeeld. Al te vaak moesten we het op eigen kracht doen. Die tijd ligt nu definitief achter ons. West-Vlaanderen boven. It’s showtime! Meer over ons verkiezingsmemorandum op www.durfkiezen.be.

“Al te vaak moesten we het op eigen kracht doen. Die tijd ligt nu definitief achter ons.”

Bert Mons, Algemeen directeur

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag