Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • "Meer gezondheid creëren met het bestaande budget"

"Meer gezondheid creëren met het bestaande budget"

  • 17/09/2020

De pijnpunten in de organisatie en financiering van welzijn en zorg: we kennen ze al een hele tijd. De coronacrisis legde ze nu ook bloot voor het brede publiek. Benieuwd? U ontdekt het op 29 oktober tijdens het congres van Voka Health Community. In de aanloop van het congres geven enkele toekomstdenker hun visie op welzijn en zorg. Deze week aan het woord: Marnix Denys

Marnix Denys werkt al lange tijd in de medische hulpmiddelensector. Sinds oktober 2016 is hij algemeen directeur van beMedTech. Die Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën vertegenwoordigt bijna 200 bedrijven die medische hulpmiddelen fabriceren en/of verdelen. Samen brengen zij meer dan 500.000 medische technologieën tot bij de patiënt. Ze realiseren een jaaromzet van 2,4 miljard euro, exclusief export.  

Marnix Denys

“Wij missen een overkoepelende blik waarin het algemeen belang centraal staat. Dat zou tot een significante verbetering kunnen leiden, zowel voor de patiënt als voor de gemeenschap én voor het gezondheidsbudget.”

Marnix Denys

“We zijn een private vzw; we worden niet gefinancierd door de overheid”, legt Marnix Denys uit. “Dat betekent dat onze leden lidgeld betalen om door ons vertegenwoordigd en begeleid te worden op de Belgische markt. Niet op commercieel vlak, maar voor alles wat met regulatoire kader te maken heeft. Zo vormen we de schakel tussen de overheid enerzijds en bedrijven anderzijds. Onze toegevoegde waarde ligt vooral in het feit dat we vrij snel antwoorden kunnen bieden, zowel op vragen van onze leden als op die van de overheid.”

Het belang van de sector is niet te onderschatten – dat werd tijdens de coronacrisis duidelijk aangetoond, klinkt het hier. “Handschoenen, maskers, schorten,…: ze waren onmisbaar in de strijd tegen Covid-19. Tijdens de piek werkten we als federatie samen met het Federaal Agentschap Voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en de apothekersverenigingen APB en Ophaco om de logistieke oefening rond zuurstofconcentratoren in goede banen te leiden. Met een ticketingsysteem vereenvoudigden we de aanvraagprocedure voor apothekers en gingen we hamstergedrag tegen.” Intussen is beMedTech ook betrokken bij het overleg over het behalen van de doelstelling van 70.000 Covidtests per dag.  

 Stroeve structuren en procedures

Een belangrijke les die we uit de coronacrisis kunnen trekken, is volgens Denys dat de structuur van onze gezondheidszorg niet voldoet. “Bepaalde inefficiënties zijn duidelijk naar voren gekomen”, klinkt het. “Ik hoop dat de volgende beleidsploeg daar iets aan gaat doen. Onze leden zijn niet op zoek naar een splitsing met een verdubbeling of zelfs verdriedubbeling van alle instanties, procedures en regels, maar zitten wel te wachten op een politieke beslissing die de efficiëntie kan vergroten.”

Die stroeve structuren en procedures wegwerken is belangrijk omdat ze een hinderpaal vormen voor vernieuwing in de sector, vervolgt hij. “Het duurt bijvoorbeeld erg lang voor een medisch hulpmiddel geëvalueerd en eventueel gefinancierd wordt nadat het op de markt is gekomen. Op het moment dat het eindelijk geëvalueerd wordt door de nodige instanties, is er vaak al een nieuwe versie van beschikbaar. Dat is nog meer het geval met zaken die niet in het bestaande kader passen, zoals telemonitoring en health apps, die nochtans veel toegevoegde waarde bieden. We hebben tijdens de coronacrisis wel gemerkt dat zaken toch snel gerealiseerd kunnen worden, als de nood maar hoog genoeg is. Zo is de terugbetaling voor teleconsultaties op een paar dagen gerealiseerd, nadat dat al jaren op de agenda stond binnen het RIZIV. Dat voorbeeld werkt hopelijk inspirerend voor de recent opgerichte werkgroep Telegeneeskunde.  

Denys ziet daar een duidelijke link met de huidige financieringssystemen. “Er wordt gewerkt met een lijst van akten. Daardoor worden geen processen terugbetaald, maar specifieke medische handelingen of hulpmiddelen. Die manier van werken voedt een sterk prestatiegerichte geneeskunde waarin ziekenhuizen of artsen niet worden aangemoedigd te streven naar minder opnames en consultaties. Financiering koppelen aan kwaliteit, met duidelijke kritische parameters, zou logischer zijn. Hoe beter je het doet, hoe meer je verdient dus. In België lukt dat vooralsnog niet. Nochtans is het project van de financiering van de laagvariabele zorg bij uitstek een kans om ‘Outcome Based Bundle Payment’ in te voeren. Wij missen een overkoepelende blik waarin het algemeen belang centraal staat.”

Het droombeeld op lange termijn, dat is voor Denys een gezondheidssysteem dat waardegedreven is. “Als je ziet dat België binnen tien jaar bijna drie miljoen 65-plussers zal tellen, is dat een grote uitdaging voor het gezondheidsbudget én voor de human resources. Het is duidelijk dat we andere zorgprocessen nodig hebben om dat aan te kunnen. Bij beMedTech zijn we ervan overtuigd dat medische hulpmiddelen een toegevoegde waarde kunnen bieden. Helaas zien de beslissers binnen het RIZIV (mutualiteiten en zorgprofessionals) dat op dit moment nog te veel als een bedreiging in plaats van als een opportuniteit, als een kost in plaats van als een investering. Een ruimere visie zou nochtans tot een significante verbetering kunnen leiden, zowel voor de patiënt als voor de gemeenschap én voor het gezondheidsbudget. We zouden meer gezondheid kunnen creëren met het bestaande budget”, besluit hij.

Om de pijnpunten in de organisatie en financiering van welzijn en zorg te veranderen hebben we nood aan durvers, dromers en doeners. Hoort u daar ook bij? Wil u graag inspiratie van andere toekomstdenkers? Schrijf dan nu in voor het congres van Voka Health Community op 29 oktober in Brussels44Center, uiteraard #coronaproof! 

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

Ontdek de visie van onze toekomstdenkers!

Ontdek hier de visie van onze toekomstdenkers in het kader van de betaalbaarheid van ons zorgsysteem.