Skip to main content
  • Nieuws
  • Meer geld voor STEM- en bedrijfsgerichte opleidingen

Meer geld voor STEM- en bedrijfsgerichte opleidingen

  • 12/06/2018

“De opleidingen van professionele bachelors in bedrijfseconomische en technische richtingen worden nog altijd minder gefinancierd dan alle andere opleidingen en dat is niet te verantwoorden. Want dat zijn precies de richtingen die jongeren klaarstomen voor de jobs die het moeilijkst ingevuld geraken. Bedrijven smeken om zulke afgestudeerden”, zegt Veerle Hendrickx, algemeen directeur van de Antwerpse Karel de Grote Hogeschool (KdG).

Veerle Hendrikx
Veerle Hendrickx, algemeen directeur KdG

KdG is actief in de regio Antwerpen en telt meer dan 12.000 studenten. De meeste studenten van deze hogeschool zitten

in de STEM- en managementopleidingen, waarnaar niet alleen vanuit de bedrijven maar ook vanuit de studiekiezers vraag naar is. Ze heeft daar ook een sterke reputatie in. Veerle Hendrickx: “54 procent van onze studenten kiezen voor bedrijfseconomische en technologische opleidingen, terwijl het gemiddelde in Vlaanderen 46 procent is.”

Die sterkte van KdG is tegelijk ook een zwakte. Want begin jaren ’90 werden aan de verschillende hogeschoolopleidingen verschillende ‘gewichten’ toegekend. Een lerarenopleiding en een opleiding in de gezondheidszorg kreeg bijvoorbeeld een gewicht van 1,6 terwijl een technologische opleiding maar goed werd voor een weging van 1,2 en aan de richting handelswetenschappen en bedrijfskunde een OBE van amper 1 werd toegekend. En het zijn die gewichten die ook per hogeschool de overheidsfinanciering bepalen binnen de (grotendeels) gesloten enveloppe in Vlaanderen.

“Wij leggen ons sterk toe op technologie en bedrijfskunde, en dat maakt dat wij per student minder geld krijgen dan onze collega-hogescholen die focussen op andere domeinen. Dat terwijl de kost voor de praktijk en de begeleiding van deze studenten minstens even intensief is in onze grootstad.” De twee meest recente Vlaamse regeringsverklaringen stelden een aanpassing van die financiering in het vooruitzicht, om zo STEM- en bedrijfsgerichte opleidingen te stimuleren. Tot nog toe zonder resultaat.

Mogelijke oplossingen zijn een verschuiving van budgetten tussen hogescholen of een verhoging van het budget, zodat geen enkele hogeschool budget verliest. KdG pleit voor dat laatste. Veerle Hendrickx: “Natuurlijk is er nood aan extra budget. De hogescholen zijn vandaag sowieso al het laagst gefinancierd van alle onderwijsniveaus. Doorheen de jaren zijn de bedragen gedaald van ongeveer 7.000 naar 5.000 euro per student. Geloof me, dan zit er geen rek meer op.”

Veerle Hendrickx pleit voor een snelle aanpak. “We hadden het er recent nog over met de VDAB. De grootste nood aan sterke afgestudeerden zit precies in die professionele bacheloropleidingen. Al onze studenten vinden meteen een plek op de arbeidsmarkt. We moeten die opleidingen/studiegebieden dus echt stimuleren.”

Wat een gelijktrekken van die financiering zou kosten? Veerle Hendrickx: “Er wordt gesproken van 55 miljoen euro. Maar het is een investering die zich terugverdient.”

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - OBD