Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Meer duidelijkheid over het Europese coronacertificaat. Wat moet ik weten?

Meer duidelijkheid over het Europese coronacertificaat. Wat moet ik weten?

  • 27/05/2021

Vorige week heeft de Raad van de EU een akkoord gevonden over het Europese coronacertificaat. De officiële naam van het document luidt: EU Digital Covid Certificate. Het certificaat moet toelaten om vlot binnen Europa te reizen: lidstaten hebben zich ertoe geëngageerd om geen extra quarantaine- en testverplichtingen op te leggen aan mensen die zich met dit certificaat doorheen de EU verplaatsen. Wat weten we nog meer over het Europese certificaat? 

Welke vorm heeft het certificaat?

Verwacht geen stuk papier, maar wel een digitale variant. Het certificaat zal via een QR-code leesbaar gemaakt worden. Elke lidstaat bezorgt haar burgers die ervoor in aanmerking komen een digitaal document en maakt het mogelijk dat elke andere lidstaat het document kan openen. 

Wie krijgt een certificaat?

Er zijn verschillende varianten van het certificaat, naargelang de situatie. 

Europese burgers die gevaccineerd zijn met een in Europa erkend vaccin krijgen anzelfsprekend een certificaat. Ook wie slechts één prik kreeg, ontvangt het certificaat.  

Ook wie positief getest heeft op covid kan ten vroegste 11 dagen na de positieve test een certificaat krijgen. Wie besmet is geweest, blijkt immers tot 180 dagen nadien immuun tegen het virus.  

En ook wie een negatief testresultaat kan voorleggen, heeft recht op een certificaat. Opgelet: enkel tests afgenomen door een gezondheidsprofessional komen in aanmerking. Deze certificaten blijven maar beperkte tijd geldig. Wie het wil verlengen dient daarom regelmatig een nieuwe test te ondergaan. 

Hoe gebeurt de controle?  

Een belangrijke rol is weggelegd voor luchthavens, vliegmaatschappijen en andere vervoersoperatoren. Zij zullen normaliter de controle op het bezit van het certificaat moeten organiseren, net zoals zij ook vandaag reeds verplicht zijn om te controleren of reizigers het zogenaamde Passenger Locator Form (PLF) hebben ingevuld voor vertrek. Wie met eigen vervoer reist, zal dan weer gerichte wegcontroles riskeren. Al is een sluitende controle hier erg moeilijk, Europa zal absoluut willen vermijden dat grensoverschrijdend verkeer moeizaam verloopt door structurele grenscontroles.

Wanneer gaat het van start? 

Europa wil er op 1 juli mee van start gaan. België heeft al laten weten om samen met enkele buurlanden sneller te willen gaan. In principe kan dat, de landen die klaar zijn met het certificaat kunnen vroeger van start gaan. 

Wat als ik geen certificaat heb? 

Ook wie niet in aanmerking komt voor een certificaat moet kunnen reizen binnen Europa. Voor Belgen zal dat dan waarschijnlijk op de oude manier gebeuren: met een PLF, een test voor afreis en twee tests na aankomst. Hier blijft het per land uitzoeken hoe de regels in elkaar zitten. 

Wat met reizen buiten Europa? 

Reizen buiten Europa is voorlopig nog een complexe aangelegenheid. Het is de bedoeling om afspraken te maken met zogenaamde derde landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het andere land dient dan ‘ons’ Europees certificatensysteem te erkennen en vice versa. Hier zal met elk derde land over onderhandeld moeten worden.  
 

Wat gaat er nu nog gebeuren? 

We kennen de grote lijnen. Maar heel wat details moeten verder worden uitgeklaard. Wat bijvoorbeeld met reizigers die slechts 1 dosis van een vaccin gekregen hebben? En kunnen lidstaten een onderscheid maken tussen de PCR test en de sneltest om al dan niet een quarantaineverplichting op te leggen? De Raad van de EU zal daarom nog voor midden juni bijkomende richtlijnen uitwerken over regels rondreizen binnen de EU. 

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel