Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Meer Brussels talent voor Vlaamse vacatures

Meer Brussels talent voor Vlaamse vacatures

  • 30/09/2021

De Vlaamse en Brusselse regering keurden net voor de zomervakantie een nieuw samenwerkingsakkoord goed voor een betere afstemming van hun arbeidsmarktbeleid. Belangrijke doelstelling: meer Brusselse werkzoekenden toeleiden naar Vlaamse jobs. Het akkoord is een belangrijke hefboom om de arbeidskrapte in Vlaanderen en tegelijk de hoge werkloosheid in Brussel te verlichten. Het is nu aan VDAB en Actiris om dit akkoord op een ambitieuze manier in te vullen. 

Tekst: Jan Van Doren
 

Het nieuwe samenwerkingsakkoord vervangt een vorig dat 10 jaar oud was. Het biedt een nieuw kader voor samenwerking, dat inspeelt op nieuwe ontwikkelingen als de digitalisering van de diensten van VDAB en Actiris, de nieuwe bevoegdheden sinds de vorige staatshervorming, de ontwikkeling van duaal leren. Daarnaast vertaalt het nieuwe akkoord de versterkte ambitie van zowel de Vlaamse als Brusselse regering om te zorgen voor de competentieversterking van Brusselse werkzoekenden en voor een grotere mobiliteit van Brusselse werkzoekenden richting Vlaanderen.

Het akkoord biedt een juridische basis voor een versterkte samenwerking tussen VDAB en Actiris voor een brede gezamenlijke dienstverlening naar Brusselse werkzoekenden en bedrijven om die interregionale mobiliteit te faciliteren. Het moet nog de formele bekrachtiging krijgen van het Vlaamse en Brusselse parlement. Maar VDAB en Actiris maken intussen reeds afspraken voor een versterkte samenwerking binnen het nieuwe kader.

Uitwisseling vacatures

Zo gaan VDAB en Actiris voortaan te zorgen voor een automatisch uitwisseling van vacatures,  en de uitwisseling van gegevens om de trajectbegeleiding van Brusselse werkzoekenden op te volgen.  Ze gaan de vacatures automatisch matchen met hun werkzoekenden. Ook gaan ze samen investeren in een verdere digitalisering van de gezamenlijke dienstverlening. Actiris kan VDAB mandateren om begeleiding en bemiddeling van Brusselse werkzoekenden te organiseren, en matching met werkgevers, voor vacatures in Vlaanderen of een Nederlandstalige omgeving in Brussel.

VDAB en Actiris zullen jaarlijks een gezamenlijke arbeidsmarktanalyse uitvoeren, waarbij de knelpunten op de arbeidsmarkt in kaart worden gebracht. Op basis daarvan bepalen de agentschappen concrete acties en te bereiken doelstellingen. Ze gaan de pendelstromen en de interregionale mobiliteit samen monitoren. Er komen gezamenlijke campagnes naar werkzoekenden en bedrijven, en een bijkomende investering in opleidingen Nederlands.

Met dit kaderakkoord geven Vlaamse en Brusselse regering de juiste richting aan om hun samenwerking op de arbeidsmarkt te versterken. Het is nu aan VDAB en Actiris om daar een ambitieuze invulling aan te geven, met concrete doelstellingen. Het voorbije decennium is de mobiliteit van Brusselse werkzoekenden gestaag toegenomen.  Deze pendelstroom moet de komende jaren nog sterker doorgroeien.

Foto: Ministers Crevits en Clerfayt (hier tijdens hun zomerstage op de luchthaven) vonden elkaar in dit akkoord, in het bijzonder betreffende de luchthaven: meer Brusselaars moeten hier aan het werk.

crevits en clerfayt

De opleiding en valorisatie van de competenties van Brusselse werkzoekenden is de sleutel om de arbeidsmarkt ook in Vlaanderen te versterken. Met dit akkoord brengen we op dat vlak een nieuwe dynamiek.”

Bernard Clerfayt, Brussels minister van Werk

Dit akkoord biedt ook garanties voor een meer systematische aanpak met de jaarlijkse knelpuntenanalyse en de automatische vacature-uitwisseling.

Hilde Crevits, minister van Werk

Aanbod voor bedrijven

De directies van VDAB en Actiris lijken alvast gemotiveerd om nog beter samen te werken, zo bleek op een paneldebat dat Voka Metropolitan op 10 juni organiseerde met vertegenwoordigers van beide agentschappen. “We werken reeds 5 jaar intens samen, en dat heeft resultaten. Het aantal Brusselaars dat werkt in Vlaanderen nam op 5 jaar toe met 20%, tot een 57.000 in 2019. Door de corona-crisis is dat wat gedaald”, beklemtoonde Caroline Mancel, adjunct-directeur-generaal van Actiris. “Het nieuwe samenwerkingsakkoord versterkt onze samenwerking. Belangrijk is dat VDAB ook het mandaat krijgt om Brusselaars te bemiddelen naar jobs in Vlaanderen of in een Nederlandstalige omgeving in Brussel.”

Mancel wees ook op de bijzondere tegemoetkomingen voor de aanwerving van bepaalde groepen Brusselse werkzoekenden. “Er is de premie Activa die kan oplopen tot 16.000 euro over een periode van 30 maanden. Daarnaast is er recent de premie Feniks gekomen voor de aanwerving van werkzoekenden die door de corona-crisis hun job verloren. Te weinig Vlaamse ondernemingen doen hier beroep op. Die premies voor de aanwerving van Brusselse werkzoekenden kunnen overigens gecumuleerd worden met Vlaamse RSZ-kortingen voor bepaalde doelgroepen.”

Geert Pauwels, directeur VDAB-Brussel ziet voor bedrijven twee belangrijke pluspunten in het nieuwe akkoord. Ten eerste zal door een jaarlijkse grondige analyse van de arbeidsmarkt meer gericht kunnen worden gewerkt naar knelpuntberoepen. Daarnaast zal een betere operationele samenwerking met uitwisseling van vacatures de bedrijven nog beter helpen aan een match met Brusselse werkzoekenden. “Wij staan klaar voor bedrijven om opleidingen op maat aan te bieden. Bezorg ons de vacatures”, aldus de oproep van Pauwels. Ondernemingen in Vlaanderen kunnen best expliciet melden dat ze ook naar Brusselse werkzoekenden kijken.

Belangrijk hinderpaal bij de aanwerving van Brusselaars in Vlaanderen blijft de taalkennis. VDAB en Actiris investeren veel in taalopleidingen taalopleidingen in samenwerking met Onderwijs en het Huis van het Nederlands Brussel “Maar ook de ondernemingen kunnen helpen door de betrokkenen de kans te geven op de werkvloer de taalkennis te verwerven. Waarom zouden ze bij aanvang geen gebruik maken van vertaaltechnologie”, aldus Johan Viaene, directeur van VDAB Vlaams Brabant. “Vandaag zijn het de bedrijven die moeten solliciteren naar medewerkers. De witte raven zijn er niet meer. Je zal ook grijze muizen moeten kansen geven om ze dan op de werkvloer op te leiden”, aldus Viaene.
 

Opportuniteiten voor uw onderneming

VDAB en Actiris kunnen u helpen met:

  • Aantrekken van Brusselaars voor uw vacatures
  • Opleidingen op uw maat voor werkzoekenden
  • Financiële steun bij recrutering werkzoekenden

Contactpersoon

Artikel uit publicatie