Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Meer Brussels talent voor Vlaamse vacatures

Meer Brussels talent voor Vlaamse vacatures

  • 28/06/2021

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is tevreden met het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Brussel over de afstemming van het arbeidsmarktbeleid. Door het akkoord zullen de Brusselse en de Vlaamse arbeidsmarkten beter op elkaar afgestemd geraken. Dat is nodig om meer Brusselse werkzoekenden toe te leiden naar jobs in Vlaanderen. Voka vraagt daadkracht en ambitie bij de uitvoering van het akkoord.

“De krapte op de arbeidsmarkt remt onze economie af. We moeten alle middelen inzetten om ervoor te zorgen dat openstaande jobs en werkzoekenden met elkaar gelinkt worden. Dit samenwerkingsakkoord biedt nieuwe mogelijkheden om Brusselaars aan een job te helpen en Vlaamse bedrijven aan geschikte medewerkers. Het is nu aan VDAB en Actiris om niet te dralen en het akkoord snel concreet vorm te geven”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Het nieuwe samenwerkingsakkoord vervangt een vorig akkoord dat 10 jaar oud was. Het biedt een nieuw kader voor samenwerking, dat inspeelt op nieuwe ontwikkelingen zoals de digitalisering van de diensten van VDAB en Actiris, de nieuwe bevoegdheden sinds de vorige staatshervorming, de ontwikkeling van duaal leren. 

Het voorbije decennium is de mobiliteit van Brusselse werkzoekenden gestaag toegenomen tot 50.000 Brusselaars die pendelen naar Vlaanderen. Dat aantal moet nog verder de hoogte in.

Uit een bevraging van Voka deze week kwam naar voor dat 70% van de Vlaamse werkgevers personeel wil aanwerven, maar 85% van hen vindt geen geschikt personeel. De krapte op de arbeidsmarkt die voor de coronacrisis bestond, is sneller dan verwacht in alle hevigheid teruggekeerd. 

Het akkoord biedt een juridische basis voor een versterkte samenwerking tussen VDAB en Actiris voor een brede gezamenlijke dienstverlening naar Brusselse werkzoekenden en bedrijven. Het akkoord geeft VDAB en Actiris opdracht om daarover onder elkaar afspraken te maken.

Zo dienen VDAB en Actiris voortaan te zorgen voor een automatisch uitwisseling van vacatures. Ze gaan vacatures ook automatisch matchen met werkzoekenden. Actiris kan VDAB mandateren om begeleiding en bemiddeling van  Brusselse werkzoekenden te organiseren en matching met werkgevers.

VDAB en Actiris zullen jaarlijks een gezamenlijke arbeidsmarktanalyse uitvoeren, waarbij de knelpunten op de arbeidsmarkt in kaart worden gebracht. Op basis daarvan bepalen de agentschappen concrete acties en te bereiken doelstellingen. VDAB en Actiris gaan de pendelstromen en de interregionale mobiliteit samen monitoren. Verder gaan ze de taken verdelen en afspraken maken inzake duaal leren in Brussel. Er komen gezamenlijke campagnes naar werkzoekenden en bedrijven, en een bijkomende investering in opleidingen Nederlands.
 

Contactpersonen

Steve Vanhorebeek

Adviseur Arbeidsmarkt & Onderwijs

Proximus