Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • McKinsey: “Duurzaamheid en digitalisering bepalen in grote mate de toekomst van bedrijven”

McKinsey: “Duurzaamheid en digitalisering bepalen in grote mate de toekomst van bedrijven”

  • 06/05/2021

McKinsey wordt 40 jaar, en dat wil het organisatie-adviesbureau niet zomaar laten voorbijgaan. In de reeks virtuele inspiratiesessies ‘Inspiring Belgium’ met toppers zoals Chris Peeters (Elia), Max Jadot (BNP Paribas Fortis), Rik Van de Walle (Universiteit Gent) en Guillaume Boutin (Proximus) snijdt het dé twee uitdagingen van bedrijven aan: digitalisering en duurzaamheid. “We willen inzichten bieden die tot actie inspireren”, klinkt het bij Frederic Vandenberghe en Ruben Schaubroeck van McKinsey.

Waarom koos McKinsey ervoor om de thema’s duurzaamheid en digitalisering te bespreken binnen het kader van jullie 40ste verjaardag? 

Frederic Vandenberghe (Managing Partner): “Wij helpen onze klanten bij het oplossen van hun moeilijkste en belangrijkste uitdagingen. Duurzaamheid en digitalisering zullen de toekomst van ons land, en van de bedrijven erin, in grote mate bepalen. Het leek ons dan ook passend om voor onze 40ste verjaardag stil te staan bij thema’s die belangrijk zijn voor iedereen die actief is in België.” 

Ruben Schaubroeck (Senior Partner): “Om daarop in te pikken: we zien het belang van beide thema’s de laatste jaren en zelfs maanden sterk toenemen. COVID-19 heeft de adoptie van digitale oplossingen versneld. Bedrijven hebben zich aangepast aan het veranderde gedrag van consumenten en daarvoor werd vaak een beroep gedaan op digitale oplossingen. Sommige van deze veranderingen in het consumptiegedrag zijn waarschijnlijk blijvend en vergen dus een aanpassing op lange termijn. Duurzaamheid kreeg al voor de COVID-19-crisis meer en meer aandacht, denk maar aan de klimaatmarsen. Ook hier zijn organisaties op zoek naar concrete inzichten om hun bedrijfsvoering anders en duurzamer in te richten.” 

Frederic Vandenberghe: “We bevinden ons inderdaad nog steeds te midden van een globale pandemie en vele bedrijfsleiders zijn op zoek naar nieuwe inzichten of oplossingen. In deze inspiratiesessies proberen we geen concrete stappenplannen of aanbevelingen aan te reiken. We willen vooral inzichten en perspectieven bieden op belangrijke uitdagingen, die hopelijk tot actie zullen inspireren.”
 

Ondernemingen moeten de transitie naar een CO2-neutrale economie concreet plannen, maar ook nadenken over hoe ze succesvol kunnen blijven na de transitie

Frederic Vandenberghe, Managing Partner McKinsey

Welke zijn dan de grootste uitdagingen voor ondernemingen op het vlak van duurzaamheid en digitalisering? Beide onderwerpen lijken nu al meer omarmd en geïntegreerd dan vroeger, maar waar kunnen bedrijven nog een tandje bijsteken? 

Ruben Schaubroeck: “De meeste bedrijfsleiders maken dan wel gebruik van digitale processen of applicaties, maar de grootste uitdaging blijft om deze in te zetten op een manier die de klantenervaring verbetert.  Door bijvoorbeeld slim gebruik te maken van AI en data kunnen organisaties niet enkel hun bestaande processen optimaliseren, maar ook hun klanten op meer gepersonaliseerde en innovatieve manieren bedienen. Daarnaast blijft ook de factor talent – de juiste medewerkers vinden of bestaande medewerkers bijscholen – een belangrijke uitdaging voor organisaties. Een bedrijf kan over de beste technologie ter wereld beschikken, maar als de medewerkers ze niet kunnen, of willen gebruiken, dan heeft deze geen enkele impact.” 

Frederic Vandenberghe: “Ook op het vlak van duurzaamheid zien we een duidelijke verschuiving in het type vragen die we krijgen: deze gaan niet langer over ‘waarom’, maar over ‘hoe’. Grote bedrijven zetten al actief stappen om koolstofemissies te elimineren uit hun activiteiten, producten en diensten. Deze beweging zal versnellen, maar zal zich ook uitbreiden naar kleinere bedrijven en particuliere ondernemingen. Enerzijds is het een uitdaging voor bedrijven  om snel en kostenefficiënt de transitie te maken naar een CO2-neutrale organisatie, maar tegelijk biedt dit ook tal van opportuniteiten en mogelijkheden, denk maar aan waterstof.” 

Welke stappen kunnen ondernemingen nu al nemen?

Frederic Vandenberghe: “Ondernemingen moeten concreet plannen hoe ze de transitie naar een CO2-neutrale economie willen maken, maar ook nadenken over hoe ze succesvol kunnen blijven na de transitie. Bedrijven die snel inzicht krijgen in hun huidige uitstoot (direct en indirect), die passend innoveren en vooral die zich blijven aanpassen naarmate er meer data en oplossingen beschikbaar worden, zullen het meeste winnen bij de transitie. Zeker als ze inspelen op de nieuwe mogelijkheden die ze meebrengt."

"Zo krijgen we nu ook al veel vragen van bedrijven over wat deze transitie betekent voor hun huidige portfolio aan activiteiten, welke nieuwe business ze mogelijk kunnen uitbouwen, of hoe ze over partnerships moeten nadenken hieromtrent. Deze transitie is dus niet enkel een kwestie van technologische innovatie, maar zeker ook van het herbekijken en aanpassen van de bedrijfsstrategie en bestaande processen.”

Ruben Schaubroeck: “Qua technologie is onze aanbeveling om heel bewust te kiezen voor de toepassingen die echt fundamenteel zijn voor het bedrijf. Alles begint met een duidelijke visie, ongeacht de grootte van de onderneming. Leiders moeten de waarde die digitale technologie kan brengen volledig begrijpen en ook kunnen articuleren naar de medewerkers waarom deze een meerwaarde is voor de klant en/of het bedrijf. Organisaties die hierin slagen zullen de waarde van digitalisering ten volle kunnen benutten.”
 

De meeste bedrijfsleiders gebruiken wel digitale processen, maar de grootste uitdaging blijft om deze in te zetten op een manier die de klantenervaring verbetert

Ruben Schaubroeck, Senior Partner McKinsey

Wat mogen deelnemers verwachten van ‘Inspiring Belgium’?

Frederic Vandenberghe: “Zoals de naam al zegt, willen we met deze virtuele evenementen vooral inspireren. We houden beide sessies bewust kort en proberen zoveel mogelijk in te zetten op bruikbare inzichten. Daartoe hebben we leiders uit relevante sectoren uitgenodigd die eerst hun visie delen in een korte keynote, waarna we deze verder ontleden in een paneldebat. Zo ben ik zeer vereerd dat Max Jadot, CEO en voorzitter van het directiecomité van BNP Paribas Fortis, en Chris Peeters, CEO en voorzitter van het directiecomité van Elia Group, deel zullen nemen aan de sessie over duurzaamheid op 27 mei. Zowel de energiesector als de financiële sector zullen een cruciale rol spelen in de duurzame transformatie van onze economie.”

Ruben Schaubroeck: “Voor de sessie rond digitalisering op 17 juni, zijn we verheugd om Guillaume Boutin, CEO en voorzitter van het directiecomité van de Proximus Group, en Rik Van de Walle, rector van de Universiteit Gent, te mogen ontvangen. Op deze manier worden zowel de technische uitdagingen als de opportuniteiten rond competenties belicht.” 

Frederic Vandenberghe: “Mijn persoonlijke hoop voor beide sessies is dat ze de start worden van veel meer gesprekken over duurzaamheid en digitalisering. We hopen een positieve impact te hebben door op deze manier onze 40ste verjaardag in de verf te zetten. Dit zijn twee uitdagingen de toekomst van ons land zullen bepalen, dus hoe meer leiders en ondernemers zich geïnspireerd voelen tot actie, hoe rooskleuriger onze toekomst.”


Meer weten over Inspiring Belgium of nu al registreren voor deze sessies? Dat kan hier.

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel