Skip to main content
  • Nieuws
  • MBA Highlights in 5 vragen en antwoorden

MBA Highlights in 5 vragen en antwoorden

  • 06/03/2020

Elke Christiaens, head of sales & marketing bij Heel Belgium, volgt momenteel MBA Highlights, een intensieve Voka-opleiding van tien modules voor de gevorderde manager en ondernemer. “Ik hou van uitdagingen, en dit is er zeker een.”

1. Waarom heeft u besloten om deel te nemen aan deze MBA-opleiding?

Elke Christiaens: “Ik was al een tijdje op zoek naar een extra opleiding om mijn scope als marketeer te verbreden. Ik overwoog lang om een executive MBA te doen, maar de tijdsinvestering van anderhalf tot twee jaar en het prijskaartje schrikten me af. Deze MBA duurt slechts zes maanden met superinteressante modules over strategie, leiderschap, finance, sales, HR,... Mijn bezorgdheid was dat er vooral ondernemers zouden aan deelnemen en weinig werknemers, maar de balans is heel goed. Ik wou ook dat het academisch voldoende gefundeerd was, maar Solvay drukte me op het hart dat de theorie echt MBA-niveau is, en dat klopt. Het tempo ligt hoog, soms heb ik  het gevoel dat ik op een sneltrein zit.”

2. Hoe is de balans tussen ervaren MBA-professoren en praktijkgerichte experten?

“Heel goed. Tijdens elke module komen captains of industry een praktijkgerichte getuigenis brengen. Ook de professoren van Solvay hebben bijna allemaal in het bedrijfsleven gestaan en geven dus reële cases en voorbeelden, een troef. Je mag steeds kritische vragen stellen en er is veel interactie tussen alle deelnemers met heel diverse functies. Wat we allen gemeen hebben is dat we harde werkers zijn met vergelijkbare uitdagingen op vlak van groei of het coachen en motiveren van mensen.” 

3. Welke managementvaardigheden wil u verder ontwikkelen? 

“Ik heb altijd de spirit om te blijven leren en groeien. Binnen Heel Belgium (een farmaceutisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen,  produceren en verdelen van geneesmiddelen op basis van natuurlijke bestanddelen, red.) werken er dertig mensen voor sales & marketing, zeven mensen rapporteren rechtstreeks aan mij. In maart 2019 ben ik doorgegroeid van head of marketing naar head of sales & marketing, waardoor ik een bredere helikopterview moet ontwikkelen in strategisch inzicht. Drie modules gaan over strategie & groei, dus dat zit snor. Het financiële management is ook heel belangrijk in mijn job. Ik ben cijfermatig georiënteerd, maar ik heb nu een beter inzicht in financiële KPI’s waardoor ik een betere analyse kan maken. Tot slot heb ik een passie voor mensen, dus alles rond HR & leadership vind ik ongemeen boeiend. In deze MBA krijg je ook inzicht in jezelf over hoe je functioneert als ‘leider’. Ik ben eerder het empathische type, al ben ik wel heel resultaatgericht en weet ik waar ik naartoe wil met het team.” 
 

4. U gaat ook een geïntegreerde case verdedigen voor een jury. Hoe verloopt dat? 

“Het gaat om een strategische evaluatie van een bedrijfsactiviteit binnen mijn firma, met een complementair groepje van vier onder begeleiding van een Voka-coach. Ik ben de case owner, een hele uitdaging die zeer leerrijk is, vooral omdat de case niet binnen mijn comfortzone ligt.” 
 

5. Welke verworven kennis wil u meteen meenemen naar de werkvloer? 

“De financiële kennis kan ik meteen toepassen; ik weet nu eindelijk hoe ik de net present value perfect kan berekenen en wat dat nu juist betekent (lacht). Op strategisch vlak wil ik zeker onze missie, visie en waarden kritisch bekijken om van daaruit meer betrokkenheid te creëren bij onze medewerkers. Naar leiderschap toe wil ik nog meer de talenten van onze medewerkers gericht inzetten. Voor marketing, mijn speeltuin, ontwikkelde een prof een heel reproduceerbaar marketingcanvas dat ik snel wil toepassen om onze hele marketingstrategie in kaart te brengen. We kregen ook een interessante HR-tool om de competenties en performance van je mensen te inventariseren en van daaruit te ontwikkelen, want HR-management is datamanagement. Tot slot nog twee concrete learnings. Eén: ‘De paradox van succes’, die vergeet ik niet meer. Het zijn niet noodzakelijk de zaken waardoor je vandaag succes hebt (als bedrijf of als persoon), die ervoor zorgen dat je morgen ook nog succesvol bent. Lees: blijf voortdurend alert en bouw tijdig aan de toekomst. Twee: ‘De unforgettable competence curve’. Je competenties stijgen gradueel tijdens je loopbaan, maar gemiddeld rond je 45ste beginnen mensen in hun comfortzone te raken, waardoor de competenties beginnen te dalen. Je riskeert dan nog weinig toegevoegde waarde te creëren voor je werkgever in verhouding tot de hoogte van je salaris. Lees: blijf leren en voortdurend investeren in jezelf. Deze opleiding speelt daar gelukkig perfect op in.”

Klik hier voor meer informatie

Tekst Sam De Kegel

“Dit is echt MBA-niveau.”

Streekfonds Oost-Vlaanderen
Advertentie Festival van Vlaanderen