Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Mark Michiels, bpost: “We geven liever een CV dan een C4”

Mark Michiels, bpost: “We geven liever een CV dan een C4”

  • 07/02/2021

bpost stelt in België 27.000 mensen tewerk en is tegelijk ook de grootste werkgever voor kortgeschoolden, mensen zonder diploma secundair onderwijs. “Maar we helpen onze werknemers wel om het te halen. Dat is voor hen een enorme motivator”, zegt Mark Michiels, Chief Human Resources Officer. bpost, in volle transitie van mail naar ‘omnicommerce-bedrijf’, zet ook in op attitudevorming, helpt schoolmoeë jongeren via duaal leren om stappen richting arbeidsmarkt te zetten, en biedt werknemers de kans opleidingen te volgen en zo een bijkomend diploma of rijbewijs te behalen … “We willen als werkgever hiermee een maatschappelijke rol opnemen.”
 

Net zoals voor heel wat andere logistieke bedrijven was het voor bpost precorona niet zo evident om – vooral in Vlaanderen – de geschikte werkkrachten te vinden. “Er is een belangrijke discrepantie tussen het hoge aantal openstaande vacatures en de grote groep van mensen die beschikbaar zijn en geschikt voor de job, maar die we niet bereiken omdat ze de weg naar de arbeidsmarkt niet kennen of omdat ze denken niet over het juiste diploma te beschikken.” bpost investeerde daarom fors in zijn branding als werkgever waar mensen kansen krijgen en carrière kunnen maken. “We hebben een werkgroep opgezet om te bepalen welke initiatieven genomen konden worden om een brede groep van potentiële werknemers te kunnen bereiken.”

Door de COVID-19-crisis kwamen we in een andere realiteit terecht.

Mark Michiels, bpost

Door de COVID-19-crisis kwamen we in een andere realiteit terecht. Voor heel wat bedrijven ging de deur op slot, maar voor bpost betekende het een explosie aan extra werk. E-commerce booste en we werden als essentieel bedrijf erkend omwille van ons dagelijkse rechtstreekse contact met de bevolking. Zeker in tijden van lockdowns betekende dat een grote meerwaarde. We waren bij bpost bijzonder fier dat we deze rol konden opnemen, maar van bij de start hebben we daarbij gezegd dat we die essentiële opdracht enkel zouden kunnen vervullen als we ook maximaal inzetten op de bescherming en het welzijn van het personeel. Zeker voor onze postbodes en de loketbedienden was dit in het kader van COVID belangrijk. Nog voor de regering de strenge hygiënemaatregelen had opgelegd, hadden wij die al ingevoerd.”

Diploma

Een tweede grote verandering voor het bedrijf was dat de noodzaak om te investeren in allerlei acties om de juiste werkkrachten te kunnen vinden, serieus afnam. “Er waren grote groepen werknemers die op tijdelijke werkloosheid waren gezet, of erger nog, die hun job verloren hadden. Vooral kortgeschoolden, mensen zonder diploma secundair onderwijs, waren hier vaak het slachtoffer. Die laatste groep was belangrijk. Zij konden meteen bij ons aan de slag. Bij de groep tijdelijk werklozen merkten we vaak dat het systeem eerder als een rem werkte om elders aan de slag te gaan.” 

Bij de groep tijdelijk werklozen merkten we vaak dat het systeem eerder als een rem werkte om elders aan de slag te gaan.

Mark Michiels, bpost

Mark Michiels gaat ervan uit dat wanneer de gezondheidscrisis achter de rug is, de krapte op de arbeidsmarkt weer zal aanwakkeren. “COVID of niet, we zullen blijven investeren in de opleiding en inzetbaarheid van onze mensen. Wie bij ons aan de slag wil, hoeft over geen diploma te beschikken. Maar we erkennen wel dat een diploma een enorme kracht kan geven aan mensen op vlak van zelfvertrouwen en eigenwaarde. Vaak zijn deze mensen al geconfronteerd geweest met mislukking of tegenslagen. Daarom helpen we wie dat wil hun diploma te halen tijdens hun werkzaamheden bij bpost. De job op de werkvloer wordt dan erkend als stage, terwijl het theoretische deel behaald kan worden via afstandsonderwijs. We willen hiermee niet alleen een maatschappelijke rol opnemen, maar we zien dit ook als een echte business case om onze mensen gemotiveerd te houden. Soms gebeurt het wel dat mensen na het behalen van hun diploma het bedrijf verlaten, maar dan troost ik me met de gedachte dat we als bedrijf veel beter onze verantwoordelijkheid hebben opgenomen door hen een CV te schenken, in plaats van een C4.

Duaal leren

Een gelijkaardig traject zet bpost op in het kader van duaal leren. “De wetgeving voor duaal leren was aanvankelijk geschreven op de leest van kmo’s, maar wij hebben inspanningen geleverd om te bekijken hoe ook grote bedrijven, zoals bpost, dit instrument kunnen inzetten. Tijdens de COVID-periode hebben we daarvoor een eerste pilootproject opgestart, en nu rollen we dit verder uit. Dit jaar willen we zo 500 cursisten aan het werk zetten en ook de volgende jaren willen we hier verder in investeren.”

De jongeren in het systeem van duaal leren werken drie dagen bij bpost en volgen twee dagen les op school. “Wij bieden hen ook nog extra zaken aan zoals taalopleiding en ze kunnen bij ons ook hun rijbewijs halen. En uiteraard een schooldiploma. Ook op attitudevorming zetten we sterk in. Net zoals onze klanten het belangrijk vinden dat hun pakjes op tijd geleverd worden, leren we de jongeren dat het belangrijk is om je aan bepaalde afspraken, zoals op tijd zijn, te houden. Als kers op de taart bieden we alle jongeren die we op die manier een jaar begeleid hebben, een vast contract aan.”

Dit jaar willen we zo 500 cursisten via duaal leren aan het werk zetten.

Mark Michiels, bpost

Upskilling

Daarnaast wil bpost ook blijvend inzetten op een cultuur van levenslang leren doorheen het bedrijf. “Ons intern departement ‘Upskilling’ moet niet enkel werken op het aantrekken van mensen, maar ook op het blijven upskillen van de eigen werknemers. Als bedrijf staan we immers voor enorme uitdagingen en zijn we razendsnel geëvolueerd van mail- naar pakjesbedrijf. Dat vraagt vaak andere skills, digitaal ook, maar ook een nieuwe arbeidsorganisatie, waar andere waarden en attitudes belangrijk zijn.”

Mark Michiels is trots op de maatschappelijke rol die bpost mag en kan opnemen. “Ik zie ons in Vlaanderen als een belangrijke activator. We werken daarvoor samen met de VDAB. Maar ik zie ook nog heel wat mogelijkheden die ook voor andere werkgevers interessant kunnen zijn. Er ligt nog heel wat werk op de plank!”

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel