Skip to main content
  • Nieuws
  • Marjanne Migom wordt nieuwe bedrijventerreinmanager C-Valley Leuven

Marjanne Migom wordt nieuwe bedrijventerreinmanager C-Valley Leuven

  • 17/12/2018

Sinds 29 maart 2018 is C-Valley Leuven de bedrijventerreinvereniging voor het Researchpark Haasrode en de Ambachtenzone. Veel uitdagingen waar bedrijven voor staan zijn gemeenschappelijk. Met C-Valley Leuven bundelt deze vzw de krachten en staan ze sterker om initiatieven te nemen. Enkele acties kaderden in mobiliteit, beveiliging, goederenstromen, duurzaamheid, verfraaiing en vergroening, gezondheid op het werk en gemeenschappelijke sportactiviteiten op schaal van het bedrijventerrein. Ze gaan steeds op zoek naar nieuwe synergiën en creëren samen een nog betere werk- en ondernemingsomgeving te Haasrode.

Voka Vlaams-Brabant kent Haasrode als de beste

Voka Vlaams-Brabant is al jarenlang betrokken bij de ad hoC-Valleyc samenwerking op het Researchpark Haasrode – de Ambachtenzone. Dankzij onze werking hebben we ook een groot netwerk uitgebouwd met overheden, bedrijven, overheidsorganisaties en intercommunales in de stad Leuven en de omliggende gemeenten.

De voorbije jaren fungeerden we als bruggenbouwer tussen de belangen van de bedrijven op het terrein en belanghebbende instanties. Denk bijvoorbeeld aan de mobiliteitsstudie en de samenwerking die we opzetten in 2016. Door onze ervaring en kennis op het terrein, ligt de drempel laag om contact met ons op te nemen en herkennen de bedrijven in Haasrode ons al als organisatie die het belang van de bedrijven in haar geheel vooropzet. Er wordt naar ons gekeken als trusted partner, volledig onafhankelijk en rekening houdende met alle partijen hun belangen.  

De keuze van de bedrijventerreinvereniging C-Valley Leuven om het officieel mandaat van bedrijventerreinmanager toe te kennen aan Voka Vlaams-Brabant was met andere woorden een voor de hand liggende strategie. In december 2018 vond de Raad van Bestuur plaats, waar er met een overduidelijke meerderheid gekozen werd voor Voka Vlaams-Brabant als bedrijventerreinmanager. Algemeen Directeur Peter Van Biesbroeck is zeer verheugd dat de reeds gerealiseerde initiatieven op het Research Park en de Ambachtenzone een vervolgverhaal krijgen binnen de organisatie van Voka Vlaams-Brabant.

Marjanne Migom
Marjanne Migom (links)

De geknipte kandidaat binnen de juiste organisatie

Ons engagement voor C-Valley Leuven zetten we extra kracht bij door een van onze werknemers specifiek naar voor te schuiven als bedrijventerreinmanager. Marjanne Migom heeft ervaring in vastgoed en ruimtelijke ordening, maar bouwde ook heel wat expertise op in het bijeenbrengen van verschillende actoren en spelers op het terrein. Met haar commerciële flair is ze uitstekend geplaatst om C-Valley Leuven verder uit te bouwen als representatieve organisatie voor het hele Researchpark. 
Met Marjanne als SPOC voor de organisatie vermijden we een wirwar aan contactpersonen en kunnen de leden van C-Valley uiteraard rekenen op de kennis, de ervaring en het netwerk binnen onze Voka-familie. Zowel in Vlaams-Brabant als heel Vlaanderen. Zij heeft in haar ad interim periode bij C-Valley bewezen dat het uitzetten van een structuur, het kunnen aanbieden van een programma en het werven van extra leden voor de vereniging geen enkel probleem vormt.

Zowel Algemeen Directeur Peter van Biesbroeck als bedrijventerreinmanager Marjanne Migom staan voor enkele intensieve jaren om het economisch klimaat op het bedrijventerrein Haasrode te blijven optimaliseren en er voor te zorgen dat het Research Park – de Ambachtenzone een interessant investeringsklimaat blijft voor zowel de werkgevers als de werknemers! Meer info te verkrijgen op marjanne.migom@voka.be of info@c-valleyleuven.be.

Proximus