Skip to main content
  • Nieuws
  • Marc Adriansens nieuwe voorzitter Voka havenvereniging

Marc Adriansens nieuwe voorzitter Voka havenvereniging

  • 17/09/2018

Maandag 17 september werd Marc Adriansens, Managing Director van ICO, officieel aangesteld als voorzitter van de Voka havenvereniging. Hij volgt Nicolas Saverys, gedelegeerd bestuurder van Exmar, op. De Voka havenvereniging is een samenwerkingsplatform van de 4 private havengemeenschappen in Vlaanderen (Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge). Tijdens de voorzitterswissel lag de nadruk op het belang van de havens voor onze economie. De havens moeten volgens de kersverse voorzitter ook intensiever samenwerken: “Alle zeehavens kennen dezelfde uitdaging om hun positie in het achterland te bestendigen en te vergroten.”

De Voka havenvereniging, het samenwerkingsverbHaven van Antwerpenand tussen Voka Vzw en de Vlaamse Havenvereniging, werd opgericht in het najaar 2014. De vereniging fungeert als het platform van en voor de 4 private havengemeenschappen in Vlaanderen (Antwerpen, Gent, Oostende, Zeebrugge). Deze havengemeenschappen zijn elk georganiseerd binnen de havencellen en havenraden van de Voka-Kamers van Koophandel (Alfaport - Voka Antwerpen-Waasland, VeGHO – Voka Oost-Vlaanderen en Apzi Zeebrugge & Oostendse Havengemeenschap - Voka West-Vlaanderen) en opereren in een actieve wisselwerking met het Voka Kenniscentrum.

Nicolas Saverys, gedelegeerd bestuurder van Exmar, bouwde de organisatie uit tot dé stem van de Vlaamse havens. In zijn tussenkomsten loofde Marc Adriansens het werk van Saverys. Hij keek ook vooruit. “Het belang van de havens is niet te onderschatten. De vier Vlaamse zeehavens zijn samen goed voor een toegevoegde waarde van meer dan 30 miljard euro en een werkgelegenheid van bijna 230.000 FTE’s.”

De voorzitterswissel was dan ook een ideaal moment om de vragen en bezorgdheden van de havens naar voor te schuiven. “Onze havens zijn onmisbare schakels in onze supply chain en moeten daarom goed ontsloten worden. In de toekomst zullen onze havens hiervoor nog sterker moeten samenwerken.” Daarnaast pleitte de voorzitter ook voor bijkomende investeringen in infrastructuur en om werk te maken van de integrale ketenbenadering met ICT als facilitator. Hierin speelt de douane een essentiële rol. Om de service van de douane naar het bedrijfsleven te verbeteren, staan investeringen in digitale toepassingen en het afsluiten van SLA’s voorop. Bij de herziening van de Algemene Wet op Douane en Accijnzen (AWDA) moet mede prioriteit gegeven worden aan de herziening van het luik strafbepalingen. De verhoging van de rechtszekerheid maakt België aantrekkelijker als douane-hotspot.”

De eisen van de Voka havenvereniging worden gebundeld en worden integraal opgenomen in het Voka - memorandum voor de Vlaamse, Europese en federale verkiezingen.

Over Marc Adriansens

Marc Adriansens is Managing Director van International Car Operators (ICO) in Zeebrugge en is sinds 2014 voorzitter van Apzi, de vereniging van Zeebrugse havenondernemingen. ICO is wereldwijd toonaangevend in de behandeling en opslag van roll-on/roll-off cargo. Naast het laden en lossen van nieuwe wagens, constructiemateriaal en heavy lifts biedt ICO ook vehicle processing, scheepsagentuur en complete afhandeling van douaneverplichtingen alsook het volledige logistieke door to door pakket van fabriek tot levering bij de klant / dealer. ICO is een 100% dochteronderneming van Nippon Yusen Kaisha (NYK), een van de belangrijkste transportbedrijven ter wereld.

Powered by flickr embed.

Contactpersoon

Goedele Sannen

Senior adviseur Logistiek en Mobiliteit

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez