Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Maplix brengt de mobiliteitsstem van burgers in kaart

Maplix brengt de mobiliteitsstem van burgers in kaart

  • 12/01/2023

Burgers meer betrekken bij de mobiliteit van morgen. Die doelstelling heeft de Gentse start-up Maplix voor ogen. Met hun kaartplatform kunnen weggebruikers pijnpunten en ideeën aanduiden waar mobiliteitsbureaus of gemeenten mee aan de slag gaan. “Dankzij onze visualisaties sporen we blinde vlekken op en kunnen mobiliteitsbudgetten veel gerichter ingezet worden.”

Het team achter Maplix

Bedrijf

Maplix ontwikkelt software om burgerparticipatie zo goed mogelijk te faciliteren. Burgers kunnen via hun tool ‘Engage’ hun dagelijkse routes naar het werk of de winkel tekenen en frustraties of ideeën aanduiden op een kaart. Met die data gaan gemeenten en onderzoeksinstellingen aan de slag om structurele mobiliteitsknopen te ontwarren. “Er zijn al veel sensoren en tellers die data verzamelen over hoe fietsers of auto’s zich verplaatsen, maar we weten dikwijls niet hoe veilig ze zich voelen of hoe ze mobiliteit ervaren. Zo kunnen overheden beslissingen nemen die gebaseerd zijn op subjectieve input”, vertelt één van de drie medeoprichters Cedric Versluys (27). 
Momenteel zijn mobiliteitsvraagstukken de hoofdmoot van Maplix, maar andere domeinen zijn ook mogelijk. “We hadden al onze contacten in die sector, maar ons platform is zeer breed opgevat. Bedrijven kunnen onze tool gebruiken, maar ook ruimtelijke ordening behoort tot de mogelijkheden. Naast het verzamelen van data, lanceerden we onlangs ook een tweede tool ‘Explore’ om ruimtelijke data te delen en visualiseren. Bestaande vergelijkbare tools zijn meestal peperduur en vragen heel wat expertise om er mee aan de slag te gaan. Met onze oplossing zetten we in op simpliciteit.”

Bezielers

Als onderzoekers aan de faculteit ingenieurswetenschappen van de UGent leerden andere oprichters Anke Bracke (28) en Casper Van Gheluwe (28) elkaar kennen. “We werkten samen aan een Europees mobiliteitsproject en botsten tegen dezelfde gebreken aan waar standaardenquêtetools vandaag nog mee kampen. Daar is de kiem ontstaan om daar een antwoord op te bieden. Toen ik er thuis over sprak met mijn vriend Cedric begon het ook bij hem te kriebelen om daar iets aan te doen”, vertelt Anke. “Met mijn ervaring als web developer in kaarttoepassingen wilde ik meteen iets ontwikkelen met Casper. Tijdens de lockdown hadden we toch tijd genoeg en met ons drieën begonnen we aan ons bedrijf. Na drie maanden hadden we een prototype”, aldus Cedric.
Zoals bij de meeste jonge ondernemingen zijn de taken bij Maplix niet volledig afgelijnd, maar iedereen is wel ingezet op een eigen sterkte. “Casper is vooral verantwoordelijk voor de back end, Cedric voor de front end en ik heb met mijn onderzoekservaring het dichtste contact met de klanten. En de nevenactiviteiten zoals marketing of de financiële kant doen we allemaal een beetje”, lacht Anke.

Inspiratiebron

“Bij mobiliteitsonderzoek zie je vaak dat wanneer burgers enquêtes invullen hun plaatsbepaling moeten omschrijven in woorden over waar iets zich situeert. Dan moet je op basis van een tekstveld proberen achterhalen welke locatie die persoon bedoelt. 'Ter hoogte van de bakker, twee huizen verder aan de linkerkant’ is moeilijk te interpreteren. Bovendien moet je nadien nog eens door heel wat tekstvelden ploeteren”, vertelt Casper. “De mobiliteitsbureaus waar we al mee samenwerkten ondervonden dezelfde problematiek. Ze wilden verplaatsingsgedrag in kaart brengen of kijken hoe mensen hun straat of wijk beleven, maar dat is met de huidige tools een moeilijke opgave. Met onze software kunnen we beantwoorden aan die nood”, vult Anke aan.

Maplix in werking

USP

Burgers kunnen via Engage hun dagelijkse routes tekenen aan de hand van wegsegmenten die automatisch op de kaart vastpinnen. “Zo kunnen we eenvoudig verplaatsingsgedrag bestuderen en heel uitgebreide mobiliteitsstatistieken genereren over de duurtijd of middel van hun transport”, vertelt Cedric. “Andere burgerparticipatieplatformen hebben soms wel een kaartmodule, maar die bevat niet dezelfde functionaliteiten als de onze. We willen nu graag onze software integreren op die platformen en zijn nu volop op zoek naar partnerschappen. Burgerparticipatie is immers te complex om alle modaliteiten te voorzien.”
Daarnaast wil het trio de tool laagdrempelig maken voor zowel klant als burger. “Als geografen hebben we de nodige GIS-expertise (geografisch informatiesysteem) wel in de vingers, maar voor onze klanten is dat niet altijd een evidentie. De gebruikelijke kaarttoepassingen zoals ArcGIS of QGIS zijn ook te ingewikkeld om mee te werken zonder voorkennis. We willen vooral dat mensen op een eenvoudige manier aan de slag kunnen met Explore en subjectieve data van hun eigen enquêtes kunnen koppelen aan objectieve metingen zoals verkeerstellingen of fietsroutenetwerken. Een gemeenteambtenaar kan een kaart maken met onze toepassing. Bovendien kost onze tool ook aanzienlijk minder in vergelijking met andere platformen.”

Toekomst

Door hun tools zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor burgers, ziet de start-up het aantal respondenten op enquêtes aanzienlijk de hoogte in gaan. “Dat is voor ons cruciaal want als er weinig input is, kan je moeilijk conclusies trekken uit jouw data. Je wil zo veel mogelijk verspreiding over de verschillende lagen van de bevolking en dan draagt een simpele tool met tutorials daar wel toe bij”, vertelt Anke. “We hadden als doel om in 2023 de kaap van 100.000 participerende burgers te bereiken."
“De schaalbaarheid van de software is zeker in ons voordeel, want sommige buitenlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen zijn al komen aankloppen. We zijn nog op zoek hoe we onze eigen expertise bij hen kunnen inzetten. Sommige klanten maken enkel gebruik van de software terwijl we ook data-analyse doen. In het Fins is dat nogal moeilijk, maar voor Nederlandstalige projecten willen we dat zeker uitbouwen”, geeft Casper mee.

In 2023 willen we 100.000 respondenten bereiken met onze tool

Uitdaging

Dat de software makkelijk is in gebruik brengt ook enkele uitdagingen met zich mee. “Het is niet toevallig dat we onze onderzoekskennis nog meer willen aanbieden. De enquêtes die onze klanten opstellen, bevatten bijvoorbeeld niet altijd de juiste vragen om nadien goede analyses mee te doen. Een goede vraagstelling is essentieel om tot juiste conclusies te komen. Het werkt alleen maar efficiëntie in de hand langs beide kanten. Dat geldt ook voor technische functies op ons platform die niet altijd benut worden. Zo zien we onze klanten soms tijdrovende analyses doen terwijl wij dat met een aantal klikken tot hetzelfde resultaat komen”, zegt Anke.

Gouden tip

"Als je vertrekt vanuit een noodzaak in de markt, is het verleidelijk om snel een oplossing te bouwen met software. We hebben er lang over gedaan om onze tool te ontwikkelen en te weinig nagedacht over een haalbaar businessmodel. En dat is niet zo eenvoudig om later nog te wijzigen. Met een aantal klanten hadden we al prijsafspraken gemaakt en dan kan je daar moeilijk op terugkomen. Dat is jammer omdat je daar toch wel tijd en geld mee verliest”, aldus Cedric. 
“We zijn te licht gegaan over onze eerste prijszetting. Die was gewoon gebaseerd op prijzen van concurrenten. Al snel merk je dat er voor ons model niet echt een vaste prijs mogelijk is. Het is afhankelijk hoeveel burgers je kan bereiken met jouw enquête. Een gemeente met 200.000 inwoners betaalt nu veel meer dan een schooltje die een enquête lanceert. Maar dat is deel van het leerproces. Je moet twee stappen vooruit kunnen denken. De situatie voor 5 klanten is immers volledig iets anders dan voor 100 klanten.”

Bryo

Cedric, Anke en Casper hechten veel waarde aan een netwerk van starters die ook een bedrijf groot willen maken. “Er zijn weinig ondernemers in onze hechte vriendenkring dus er is weinig aanleiding om te praten over gelijkaardige professionele uitdagingen. Dat kan gelukkig wel tijdens Bryo-bijeenkomsten. Soms krijg je al eens een interessante tip toegespeeld die je de dag erna al meteen kan toepassen. Dat geeft de energie om er weer tegenaan te gaan”, zegt Cedric.
“We willen volgend jaar graag ook iemand in dienst aannemen. Een aantal start-ups hebben hier al ervaring mee en kunnen ons wijzen op dingen waar zij al mee geconfronteerd zijn in datzelfde proces. Dat is een enorm voordeel zodat je tijd en onnodige kosten uitspaart”, voegt Anke toe.

Wil je meer weten over ons startersaanbod?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Bekijk zeker ook volgende opleidingen