Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Maken we nu eindelijk werk van de uitrol van 5G?

Maken we nu eindelijk werk van de uitrol van 5G?

  • 25/11/2021

Ons land loopt achter op het vlak van 5G. Het politieke akkoord over de organisatie van de veiling voor het 5G-spectrum moet dat veranderen. Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest legt uit waarom dat cruciaal is.

Voor bijna alles wat we de komende decennia willen realiseren, zoals hogere welvaart, een sterkere sociale zekerheid, de duurzame transitie of betere infrastructuur, is economische groei nodig. En die economische groei zal grotendeels moeten komen van sterkere productiviteitsgroei.

Hogere productiviteit betekent niet meer werken, maar vooral ‘slimmer’ werken. Of ook, meer realiseren met minder inputs. Productiviteitsgroei is de echte motor van onze welvaart. Het is dan ook verontrustend dat die productiviteitsgroei al decennialang aan het vertragen is. En zeker in de jaren voor de coronacrisis sputterde de motor.

De gemiddelde productiviteitsgroei in 2010-2019 was nog amper 0,5% per jaar. Gevoelig lager dan bijvoorbeeld de 2% per jaar in de jaren 80 en 90, en vooral ook duidelijk lager dan in de rest van Europa. Die vertragende productiviteitsgroei is een ernstige bedreiging voor onze toekomstige welvaart

Vooral op het vlak van 5G bleef België de voorbije jaren achter. Daarmee dreigen we belangrijk economisch potentieel te laten liggen.

Bart Van Craeynest, Hoofdeconoom Voka

In de discussies over de mogelijke gevolgen van de coronacrisis op langere termijn was de impact op de bedrijfsinvesteringen een belangrijke vrees. De onzekerheid door de crisis en de gevolgen voor de financiële situatie van veel bedrijven zouden bedrijven er allicht toe aanzetten om hun investeringsplannen uit te stellen.

Die vrees blijkt ondertussen onterecht. Na een zware terugval bij het begin van de coronacrisis herstelden de bedrijfsinvesteringen al na anderhalf jaar terug naar hun precrisis niveau. Ter vergelijking, na de crisis van 2008 duurde het zes jaar voor de investeringen terug hun niveau van voor de crisis bereikten. 

Digitalisering

Bovendien lag de focus van de bedrijfsinvesteringen in deze herstelfase vooral op digitalisering. In zekere mate gedwongen door de crisis sprongen meer bedrijven voluit op de digitale kar. Ook de nijpende krapte op de arbeidsmarkt maakt de case voor verdere digitalisering en automatisering overtuigender.

Digitalisering wordt al langer gezien als een belangrijke piste om de productiviteit op te krikken. De digitale versnelling dankzij corona zou wel eens een belangrijk positief gevolg van deze crisis kunnen zijn op langere termijn. 

Eindelijk 5G

Een van de versnellers van digitalisering in de komende jaren moet de uitrol van 5G worden. Dat supersnel internet moet allerlei productiviteitsverhogende toepassingen mogelijk maken, zoals zelfrijdende voertuigen of medische operaties van op afstand.

Het 5G-dossier sleept al lang aan in België, waardoor we terrein verliezen op de ons omringende landen. In de Europese DESI-index, een brede indicator van digitalisering, is België gezakt van een vijfde plaats in 2015 naar een twaalfde plaats in 2021. Vooral op het vlak van 5G bleef België de voorbije jaren achter. Daarmee dreigen we belangrijk economisch potentieel te laten liggen. 

Politiek akkoord

Het politieke akkoord deze week over de organisatie van de veiling voor het 5G-spectrum moet het startschot zijn om eindelijk werk te maken van de uitrol van 5G.

Daarmee gaan we de verloren tijd niet goedmaken, maar de combinatie van versnelde investeringen in digitalisering en de uitrol van 5G moet het mogelijk maken om op z’n minst een deel van het economisch potentieel van digitalisering te realiseren.     
 

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom

imu - vzw - DNCM
imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce