Skip to main content
  • Nieuws
  • Magere arbeidsmarkthervormingen nopen Voka Vlaams-Brabant tot actie

Magere arbeidsmarkthervormingen nopen Voka Vlaams-Brabant tot actie

  • 15/10/2021

Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant is teleurgesteld in de arbeidsmarkthervormingen uit het herstart- en transitieplan van de federale overheid. Ondanks de verbeterde werkbonus en de poging tot activatie van langdurig zieken, zal dit relanceplan de kloof op de arbeidsmarkt niet dichten. Daarom steekt de kamer zelf de handen uit de mouwen met een talentenplatform in Tienen en Leuven. Daar zoeken arbeidsbemiddelaars, scholen, openbare besturen en werkgevers samen naar oplossingen.

Het relanceplan van de federale overheid schiet tekort. Daarom steekt Voka Vlaams-Brabant vandaag zelf de handen uit de mouwen met een Talentenplatform in Tienen en op 21/10 in Leuven. Op het talentenplatform brengt Voka de VDAB en andere arbeidsbemiddelaars, openbare besturen en scholen samen. “In de verschillende economische regio’s van de provincie proberen we er mee voor te zorgen dat al die partijen elkaar kunnen ontmoeten, beter leren kennen en samen aan oplossingen kunnen werken”, aldus Steve Vanhorebeek, adviseur arbeidsmarkt bij Voka Vlaams-Brabant. “Samen moeten we de handen in elkaar slaan om de kloof op de arbeidsmarkt dicht te rijden.”

Harde cijfers

Die kloof is in Vlaams-Brabant met meer dan 37.000 openstaande vacatures en slechts 28.000 werkzoekenden zonder werk, een harde realiteit. Daar komt bij dat van die 28.000 werkzoekenden zonder werk de helft langer dan één jaar niet aan het werk is en zelfs bijna 9.000 langer dan twee jaar (cijfers: Arvastat). Het relanceplan van de overheid zal, ondanks de verbeterde werkbonus en de poging tot activatie van langdurig zieken, dat gat op de arbeidsmarkt niet dicht fietsen.

Grote uitdagingen verdienen solide plan

De uitdagingen zijn immers groot. “Er zijn al bedrijven die aangeven niet meer te kunnen groeien wegens een tekort aan werkkrachten”, geeft Vanhorebeek aan. “We horen steeds vaker dat we de lat lager moeten leggen, maar als we structureel willen blijven groeien is dat niet te oplossing. In deze situatie mogen we van de overheid een solider plan verwachten dan wat we deze week te horen kregen.”

Contactpersoon

Steve Vanhorebeek

Adviseur Arbeidsmarkt & Onderwijs

Proximus