Skip to main content
  • Nieuws
  • Maatwerkbedrijven maken werk van duurzaamheid

Maatwerkbedrijven maken werk van duurzaamheid

  • 14/09/2018

Elke maand zetten we een deelnemer van het Voka Charter. Duurzaam Ondernemen in de kijker. Deze maand stellen we maar liefst twee deelnemers voor: Pro Natura en ViTeS. Beide bedrijven zijn maatwerkbedrijven die mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk zetten. Wij stelden hen elk vier vragen.

ViTes: Ingrid De Roo,Stafmedewerker marketing & communicatie

Wie zijn jullie en wat doen jullie?

Als belangrijke speler in de sociale economie verenigt ViTeS negen rechtspersonen in één personele unie. Tewerkstelling van mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt is de rode draad binnen onze werking. Wij vinden het belangrijk dat iedereen volwaardig kan participeren in de maatschappij. Werk is de hefboom voor die maatschappelijke integratie. In april 2015 beslisten de bedrijvengroepen De Vlaspit, Televil, SPIT en Mivavil om samen te werken onder de naam ViTeS. Samen bouwen we een duurzame organisatie uit met aandacht voor deugdelijk bestuur en financiële gezondheid. Maatschappelijke meerwaarde en kwaliteit zijn de fundamenten van waaruit we vertrekken. Veiligheid, efficiëntie, rendabiliteit en zorg zijn onze bouwstenen. We stellen een 800-tal mensen tewerk in Vlaams-Brabant. De Kringwinkel vormt de grootste activiteit. Daarnaast hebben we een hele waaier aan activiteiten zoals horeca, poetsen, groenonderhoud, energiesnoeiers en een afdeling beschutte werkplaats.

Dit jaar neemt ViTeS deel aanhet Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Op welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) focussen jullie vooral? Waarom?

Duurzaamheid zit in onze genen. ViTeS ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als een vanzelfsprekend en continu verbeteringsproces waarbij we systematisch een evenwicht zoeken tussen economische noodzaak, milieudoelstellingen en sociale overwegingen. We focussen in eerste instantie op mensen, welvaart, planeet, partnerschap en vrede. Die specifieke thema’s zijn opgenomen in onze jaaractieplannen. Het uitbouwen van een duurzame onderneming is voor ons geen doel op zich maar een stap in de goede richting.

Welke duurzame acties ondernemen jullie momenteel in het kader van die SDG’s?

We zijn druk bezig met de invulling van ons duurzaamheidscharter. Alle acties bespreken zou ons te ver leiden. We lichten er een aantal uit. Met ViTeS staan we voor enkele grote bouwprojecten. Bij het uitwerken van de plannen trekken we maximaal de groene kaart. Met een groendak en bijenhotels zetten we in op biodiversiteit. We zetten ook in op energiezuinige gebouwen, waarvoor we bewust kiezen voor optimale isolatie en ventilatie, led verlichting, warmtepompen en regenwaterrecuperatie. ‘Samen werken, samen groeien’ is ons verbindend bedrijfsmotto. Dat trekken we door in verschillende concrete acties. Een van de ludiekere acties is ‘het ontbijt met de baas’. Maandelijks ontbijt de directie samen met de medewerkers op een van onze vestigingen. Een unieke kans om elkaar informeel te leren kennen, vragen te stellen, bezorgdheden te uiten… We willen niet alleen intern verbinden maar ook extern. We werken meertalig communicatiemateriaal uit en ontvangen organisaties uit de brede en heel diverse samenleving. Recent nog zetten we onze deuren open voor de deelnemers aan het ESF seminarie ‘Circular economy as an opportunity for social enterprises’.

economieEen groene economie, waarbij ecologie en economie elkaar versterken, is nodig om op termijn ons niveau van welvaart en welzijn te behouden en tegelijk het natuurlijk kapitaal te beschermen. Hoe dragen jullie je steentje bij tot die groene economie?

ViTeS ís groene economie. We creëren economische en ecologische waarde uit hergebruik en recyclage. De Kringwinkel ViTeS, de grootste activiteit binnen de ViTeS-groep, gaat voor maximaal lokaal hergebruik. We zamelen meer dan 10.000.000 kg herbruikbare goederen in per jaar, maken ze in verschillende ateliers winkelklaar en verkopen ze uiteindelijk aan een sociaal correcte prijs in onze winkels. De niet-verkochte goederen bieden we op de markt aan voor hergebruik en recyclage. Op verschillende fracties noteren we 0% restafval. Optimalisatie van onze inzamel- en sorteermethodes in combinatie met het zoeken naar nieuwe toepassingsmogelijkheden zorgt voor maximale efficiëntie en effectiviteit.

Pro Natura: Sanne Vanderstraeten, Communicatieverantwoordelijke

Wie zijn jullie en wat doen jullie?

Pro Natura is een sociale en duurzame kmo met ruim 150 medewerkers gevestigd in Eeklo, Vilvoorde en Pamel. Al 25 jaar kunnen overheden, bedrijven en particulieren bij ons terecht voor de aanleg van biodiverse belevingsnatuur en voor professionele oplossingen op maat om hun groengebieden ecologisch te beheren. Van tijdelijke werkervaring en opleiding op de werkvloer naar duurzame jobs in de sector: dat is ons doel. Pro Natura is een leer- en werkervaringsplek voor iedereen die moeilijk aan een job geraakt. Innovatie is bovendien het codewoord bij Pro Natura. Onze innovatiecel zet de bio-gebaseerde economie op de kaart en onderzoekt circulaire oplossingen voor groenafval. Wij ondernemen met passie en zetten in op verborgen potentieel bij onze werknemers én in de natuur. Bij Pro Natura maken we ‘Werk’ van ‘Natuur’!

Dit jaar neemt Pro Natura deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Op welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) focussen jullie vooral? Waarom?

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is een uitstekende tool om alle SDG’s eens onder de loep te nemen. We hebben dan ook ons engagement opgenomen voor alle zeventien SDG’s maar al snel ondervonden we dat het belangrijk is om vooral te focussen op die SDG’s waar we echt het verschil in kunnen maken. Zo zijn er twee SDG’s die voor ons de vertaling van onze missie zijn, namelijk: ‘leven op het land’ en ‘waardig werk en economische groei’. Daar zetten we door de aard van onze activiteiten maximaal op in. Daaruit vloeien uiteraard enkele andere SDG’s voort waar we ook sterk op inzetten zoals: ‘geen armoede’, ‘ongelijkheid verminderen’, ‘duurzame consumptie en productie’ en ‘partnerschap om doelstellingen te bereiken’.

Welke duurzame acties ondernemen jullie momenteel in het kader van die SDG’s?

Onze missie ‘Werk maken van Natuur! is al duurzaam an sich. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid zitten al in het DNA van Pro Natura. Onze strategische doelstellingen zijn daarop geënt en we proberen zo veel mogelijk onze impact te onderzoeken via o.a. ons duurzaamheidsverslag. Eerlijkheid vinden we daarbij heel belangrijk. Daarom kijken we ook naar onze negatieve impact en proberen we die zo veel mogelijk te counteren. Een greep uit onze duurzame acties zijn: circulair werken door materialen te hergebruiken en te streven naar een bio-gebaseerde economie door samen met partners uit binnen- en buitenland manieren te zoeken om ons groenafval om te zetten in nuttige grondstoffen. Verder schakelen we zo veel mogelijk over op een elektrisch machinepark aangevoerd door zonne-energie. Ten slotte investeren we momenteel in de overschakeling naar een innovatieve arbeidsorganisatie met zelfsturende teams om onze nieuwe kansenmedewerkers nog sterker te maken.

economieEen groene economie, waarbij ecologie en economie elkaar versterken, is nodig om op termijn ons niveau van welvaart en welzijn te behouden en tegelijk het natuurlijk kapitaal te beschermen. Hoe dragen jullie je steentje bij tot die groene economie?

Het spreekt bijna voor zich dat een groene economie ons erg bezighoudt. Zo proberen we al jaren de circulaire en bio-gebaseerde economie op de kaart te zetten. Dat doen we samen met partners uit de sector en met steun van Interreg NWE, Interreg 2 zeeën en Vlaanderen Circulair. Het doel is om een lokale biomassahub op te starten in Eeklo. Daar gaan we onze jarenlange kennis mond het valoriseren van groenafval in de praktijk omzetten. We gaan voor een duurzame en holistische aanpak, waarbij drie voorwaarden vervuld moeten worden. Zo moet elke component van het groenafval benut worden. Dat kan pas wanneer bedrijven intens samenwerken in een biomassacluster. En tot slot moet sociale economie ingeschakeld worden bij het oogsten, transporteren en voorbehandelen van het groenafval maar ook bij de conversie en de productie van de nieuwe grondstof!

 

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers, editie september 2018.

Proximus