Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Maatregelen nodig om hinder door werken aan Viaduct en Ring te beperken

Maatregelen nodig om hinder door werken aan Viaduct en Ring te beperken

  • 14/03/2023

Deze zomer starten renovatiewerken aan het Viaduct van Vilvoorde, die acht jaar zullen duren. Voka Metropolitan vindt het een goede zaak dat de werken gespreid worden om hinder te beperken. Maar er zullen bijkomende maatregelen nodig zijn om de verkeersstromen langsheen de ring en aansluitende wegen niet te laten dicht slibben. Voka Metropolitan wil samen met Voka – KvK Vlaams Brabant daarover samenwerken met de Werkvennootschap, die instaat voor de uitvoering van de werken. Er is nood aan duidelijke communicatie, zodat ondernemingen en werknemers zich kunnen aanpassen, maar tegelijk ook aan alternatieven om de druk op het Viaduct te verminderen en de bereikbaarheid van de Brusselse metropool te verzekeren.

De Viaduct dateert van 1978. Het verkeer over het bouwwerk is veel intensiever geworden dan bij het ontwerp was voorzien. Een grondige renovatie drong zich op. Vandaag rijden er dagelijks 90.000 voertuigen in de twee richtingen over de brug, die 22 rijen pijlers heeft en 1,7 kilometer lang is. 
De eerste fase van de werken start in augustus van dit jaar en duurt tot 2026. Tijdens die jaren zullen de drie rijstroken in elke rijrichting open blijven, maar wel versmald worden. Er zal een snelheidsbeperking gelden van 50 kilometer per uur.

Vanaf 2027 start een nieuwe fase, waarbij er drie rijstroken in de ene richting en twee in de andere vrij blijven. Tijdens die jaren verwacht De Werkvennootschap "veel hinder". In principe zou het project sneller kunnen uitgevoerd worden door meer rijvakken tegelijkertijd af te sluiten, maar dat zou voor meer hinder zorgen. Op termijn kan er op de brug dankzij de renovatie een vierde rijstrook in elke richting worden geopend. Die zou op de huidige pechstrook komen, waardoor de vernieuwde brug zijn huidige breedte behoudt.

“Een veilige en future-proof viaduct is essentieel voor de Ring rond Brussel. Het is positief dat de Vlaamse regering geld voor de werken uittrekt en de werken spoedig worden opgestart”, beklemtoont Jan Van Doren, directeur Voka Metropolitan. 

Naast duidelijke communicatie, hameren Voka Metropolitan en Voka – KvK Vlaams-Brabant op doeltreffende maatregelen om de hinder te beperken.