Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Maar fractie relancegeld dreigt naar mobiliteitsinvesteringen met return te gaan

Maar fractie relancegeld dreigt naar mobiliteitsinvesteringen met return te gaan

  • 21/10/2020

Door een gebrek aan een langetermijnagenda en de aanzienlijke doorlooptijd van infrastructuurinvesteringen dreigt slechts een fractie van de centen uit het Vlaamse relanceplan naar mobiliteitsinvesteringen met een maatschappelijke en economische return te gaan. 

De Vlaamse Regering maakt 4,3 miljard euro vrij voor haar relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'. Eén vijfde daarvan is bestemd voor investeringen in mobiliteit en openbare werken. Een mooi en noodzakelijk bedrag om onze investeringsachterstand in te halen.

Toch is het te vroeg om te juichen. Door een gebrek aan een langetermijninvesteringsagenda en de aanzienlijke doorlooptijd die infrastructuurinvesteringen vragen, dreigt slechts een fractie van deze centen naar mobiliteitsinvesteringen “met een maatschappelijke en economische return” te gaan, zoals opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord. 

Het lijkt veeleer op een ‘zoektocht’ naar mogelijke projecten zonder garantie op een werkelijke economische boost.

Goedele Sannen

Veerkracht geven aan de Vlaamse economie kan de overheid door op korte termijn veel meer te investeren. Maar daar knelt het schoentje. Er zijn amper vastlegbare projecten binnen mobiliteit en openbare werken bovenop de reguliere middelen. Het lijkt veeleer op een ‘zoektocht’ naar mogelijke projecten zonder garantie op een werkelijke economische boost.

Exacte besteding niet gekend

Tot op vandaag is de exacte geplande besteding van het relancebudget voor mobiliteit en openbare werken van 880 miljoen niet gekend. Sowieso wordt er – zoals al meermaals aangekondigd - een groot deel voorzien voor fietsmobiliteit. De ambitie om van de fiets een waardig alternatief te maken en de investeringen daarvoor deze legislatuur te verdubbelen (naar 300 miljoen euro), was al opgenomen in het regeerakkoord. Ook investeringen in het kader van verkeersveiligheid zouden een belangrijke plaats krijgen in het relancebudget.

Gelet op de focus op duurzaamheid, zou ongeveer de helft van het budget naar investeringsprojecten gaan die moeten bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Denk aan LED-verlichting, laadinfrastructuur elektrische wagens, vergroening bussen De Lijn en investeringen in de waterwegen. 

Bijdragen tot relance?

Al deze projecten hebben uiteraard hun nut, maar of deze allemaal zullen bijdragen tot de gewenste relance van de Vlaamse economie, valt sterk te betwijfelen. Voka was erg enthousiast om de tabel met te realiseren essentiële missing links expliciet in het regeerakkoord te kunnen terugvinden. Er is nood aan meer geld voor en de opstart van tal van deze grote multimodale investeringen in weg-, waterweg-, haven- en spoorinfrastructuur.

Helaas ontbreekt het al jaren aan een lange termijninvesteringsagenda die vanuit doorgedreven maatschappelijke kosten-batenanalyses investeringen prioritiseert. Het GIP of Geïntegreerd InvesteringsProgramma geeft niet de beloofde doorkijk. En ook de vervanging van het Mobiliteitsplan door een Mobiliteitsvisie 2040 met toekomstverkenningen zal geen duidelijke koppeling met investeringsprojecten bevatten.

Zo blijft het wachten op een echte integrale mobiliteitsplanning en investeringsprioriteiten. Wachttijd die ons in volle coronacrisis extra duur komt te staan. 

Contactpersoon

Goedele Sannen

Senior adviseur Logistiek en Mobiliteit

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce