Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Maak werk van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering

Maak werk van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering

  • 05/12/2018

November is gepasseerd zonder discussies over een cruciaal onderdeel van de Arbeidsdeal: de degressievere werkloosheidsuitkering. De tijd dringt nochtans. Tegen januari 2019 moet die in werking treden, maar er is nog altijd geen voorstel goedgekeurd. Uitstel mag niet tot afstel leiden, dus roepen we de federale regering op om hier snel werk van te maken. 

  • De Arbeidsdeal is belangrijk om de steeds nijpendere krapte op de arbeidsmarkt op te lossen.
  • We wachten nog steeds op de uitvoering van een cruciaal onderdeel: een degressievere werkloosheidsuitkering.
  • Die degressievere uitkering moet tegen januari in werking treden maar er is nog geen voorstel goedgekeurd.
  • We roepen de federale regering op om vaart te maken.

De Arbeidsdeal is een belangrijke hoeksteen om dArbeidsdeale steeds nijpendere krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Door die krapte hebben we iedereen nodig: bijna één op de twee Vlaamse werkgevers geeft aan dat het gebrek aan geschikte werkkrachten een rem zet op de groei van de onderneming. De Arbeidsdeal kan een deel van dat probleem oplossen en het is goed dat die eindelijk uitgevoerd wordt. Of toch voor een deel. Want één van de belangrijkste maatregelen, namelijk een werkloosheidsuitkering invoeren die eerst hoger ligt dan nu maar wel sneller daalt naarmate je langer zonder werk zit, laat nog altijd op zich wachten. De regering moet hiermee vaart maken.  

“We hebben iedereen die kan werken nodig.”

Maar zelfs de Arbeidsdeal alleen zal niet volstaan om het prangende probleem van de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Er moeten meer en betere resultaten geboekt worden op het vlak van interregionale arbeidsmobiliteit. De vele werkzoekenden uit Brussel en Wallonië moeten ook gemakkelijker hun weg naar Vlaanderen vinden om bij ons aan de slag te gaan. 

Daarnaast zullen we al onze reserves moeten activeren, dus niet enkel zij die actief naar werk zoeken. Als we dezelfde werkzaamheidsgraad willen behalen als Nederland, Zweden of Duitsland, moeten er meer mensen aan de slag dan dat er werkzoekenden zijn. We hebben het dan onder meer over ouderen, jongeren, langdurig zieken, langdurig werklozen, mensen die leven van een leefloon, …. Om de vacatures in te vullen, zullen we ons op al die groepen moeten richten. We hebben iedereen die kan werken nodig. 

Veronique Leroy - Adviseur arbeidsmarkt & sociaal recht - veronique.leroy@voka.be - 0478 88 03 34

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice