Skip to main content
  • Nieuws
  • Maak van de pensioenen geen ‘koekoeksei’

Maak van de pensioenen geen ‘koekoeksei’

  • 16/05/2018

Vandaag betogen de vakbonden opnieuw tegen de geplande hervormingen van de pensioenen. Ze gebruiken zware woorden als ‘contractbreuk’ en ‘georganiseerde verarming’,… alsof de federale regering bewust onzekerheid zou willen zaaien. Het tegendeel is waar, de hervormingen hebben juist als doel om meer duidelijkheid en stabiliteit te creëren, zodat elke werknemer beter weet waar hij/zij aan toe zal zijn. Want net het huidige pensioensysteem is onzeker: Wie gaat dat allemaal blijven betalen?

  • Pensioenen zijn niet de enige behoeftes Koekoekseidie moeten worden gefinancierd.
  • De pensioenleeftijd optrekken is logisch.
  • Een puntensysteem biedt meer zekerheid over de koopkracht van de gepensioneerde.
  • Pensioenen zijn geen verworven recht, maar een sociaal contract.

De voorbije vijf jaar hebben we als maatschappij al zowat zes miljard extra uitgegeven aan pensioenen. De komende 5 jaar komt daar naar schatting nog eens ongeveer evenveel bij . En het einde van de vergrijzing is nog niet in zicht… Al die miljarden moeten worden opgehoest door de actieve bevolking. Die wil gerust solidariteit opbrengen met de gepensioneerden, maar ze heeft ook nog andere behoeftes die moeten worden gefinancierd, zoals infrastructuur en onderwijs.

De pensioenen mogen met andere woorden geen koekoeksei worden dat andere noodzakelijke uitgaven verdringt. De pensioenen zijn in essentie een sociaal contract. We maken een collectieve afspraak over een lange periode (zo’n 50-60 jaar, de periode tussen afstuderen en sterven) en we bepalen wat je in je actieve periode moet doen om daarna een (goed) pensioen te ontvangen. De eerste parameter van dat sociaal contract - Hoe lang moet iedereen werken? - is eenvoudig te bepalen: als je langer leeft, kan je ook langer werken. Daarom is het optrekken van de pensioenleeftijd naar 67 jaar logisch.

“In plaats van een pensioendebat moeten we een loopbaandebat voeren. Dat zal actieven en gepensioneerden samenbrengen.”

De tweede parameter van dat sociaal contract - Hoeveel bedraagt je pensioenuitkering? - is veel moeilijker te bepalen. Wie kan immers voorspellen over welke koopkracht gepensioneerden zullen moeten beschikken over een halve eeuw? Daarvoor biedt een puntensysteem meer zekerheid. Dat zorgt ervoor dat de koopkracht van de gepensioneerde stabiel blijft in verhouding tot de koopkracht van de werknemer. Voor die twee parameters van het sociaal contract heeft de federale regering ook een voldoende lange overgangsperiodes voorzien, zodat werknemers die nu aan het einde van hun carrière zitten niet met veel onverwachte wijzigingen worden geconfronteerd.

De vakbonden vergissen zich dus van debat: ze pleiten voor ‘verworven rechten’ inzake pensioenen, waar niet mag worden aan geraakt omdat er anders onzekerheid zou komen bij de werknemers. Pensioenen zijn echter geen verworven recht, maar een sociaal contract: als de omstandigheden wijzigen, moeten ook de parameters van het contract kunnen worden aangepast, zodat ze weer bij de tijd zijn. Dat geeft juist zekerheid aan de werknemers. De vakbonden willen mensen én minder lang laten werken én hun pensioenbedrag verhogen. Dat kan dus simpelweg niet, want dan ontploft het koekoeksei van de pensioenen. Temeer daar we vandaag niet zoveel werken: we werken flink minder dan het Europese gemiddelde , er is dus zeker ruimte om meer te werken, vooral vóór we de leeftijd van 65 bereiken. Ook het debat over de ‘zware beroepen’ is misplaatst: in plaats van te discussiëren welke werknemers en ambtenaren vervroegd met pensioen kunnen gaan, moeten we ons eerder afvragen hoe we tot 67 jaar kunnen werken. Daarvoor moeten we niet per se tot 67 jaar voor de klas staan, patiënten wassen of aan de lopende band werken. Om zware taken op een bepaald ogenblik in de carrière draaglijk te maken, moeten we opteren voor werkbaar werk, variatie en taakverschuiving.

In plaats van een pensioendebat moeten we dus een loopbaandebat voeren. Dat zal actieven en gepensioneerden samenbrengen om hun noden solidair af te wegen en zo tot een echt gedragen en toekomstbestendig sociaal contract te komen.

Niko Demeester - Secretaris-Generaal - niko.demeester@voka.be -  0472 20 06 00
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant