Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Lost de federale overheid zichzelf op?

Lost de federale overheid zichzelf op?

  • 13/11/2019

Volgende week vindt de grootste Belgische handelsmissie ooit plaats: meer dan 600 bedrijfsleiders, academici en andere verantwoordelijken gaan er contacten leggen en opportuniteiten verkennen. Het gaat dan ook vooruit in China: ze leggen de lat hoog qua groei en vernieuwing. Veel bedrijfsleiders verzuchten dan: “Als de politiek ook bij ons maar eens zo vooruitging.” Het zou inderdaad goed zijn dat we snel een federale regering hebben. Maar niet tegen om het even welke prijs.

  • In China gaat het vooruit: ze werken een plan uit om hun doelen te bereiken en voeren dat ook uit.
  • Tezelfdertijd bevinden we ons in België op het federale niveau in een politieke impasse.
  • Er is nood aan een federale regering met een toekomstgericht project gericht op groei en vernieuwing.
  • Waar nodig moeten de institutionele blokkades die ons land kenmerken, opgeruimd worden.
Het grote aantal deelnemers aan de handelsmissie van volgende week geeft aan dat de Chinese markt nog altijd zeer veel opportuniteiten heeft voor onze bedrijven en instellingen. Het gaat dan ook vooruit in China: ze werken een duidelijk plan uit om hun doelen te bereiken en vervolgens voeren ze dat plan ook nauwkeurig uit.

Federale regeringsvorming

Veel bedrijfsleiders verzuchten dan: “Als de politiek ook bij ons maar eens zo consistent en planmatig vooruitging, in plaats van rondjes te draaien en blokkeringen opeen te stapelen.” Ze weten wel dat veranderingen trager gaan in onze overlegdemocratie, maar dit mag geen alibi zijn voor inertie en stilstand. De impasse rond de federale regeringsvorming illustreert jammer genoeg het huidige gebrek aan sturing en probleemoplossend vermogen bij onze politici. De nieuwe federale informateur vertrekt nog maar eens van nul qua te consulteren partijen en op te bouwen inhoud.

"Een federale regering met een slecht programma zal ons nog meer kosten dan de huidige politieke impasse."

Niko Demeester

Natuurlijk zou het goed zijn dat we snel een federale regering hebben. Maar niet tegen om het even welke prijs: een federale regering met een slecht programma zal ons immers nog meer kosten dan de huidige politieke impasse. Zo blijkt uit de doorrekeningen van het Federaal Planbureau dat het programma van de PS maar liefst 8 miljard euro aan bijkomende uitgaven voorziet. Om dat te financieren vindt de PS dat de overheid nog meer inkomsten uit belastingen en bijdragen nodig heeft. En dat terwijl we al de tweede hoogste belastingdruk van Europa hebben… Enkel Frankrijk gaat ons nog voor qua belastingdruk. We mogen hopen dat de PS daar geen voorbeeld wil aan nemen, want Frankrijk kan bezwaarlijk gelden als een voorbeeld van efficiënt beheer, economische dynamiek en sociale cohesie.

 

Toekomstproject

We hebben nood aan een federale regering die ingrijpende hervormingen doorvoert en ons land klaarmaakt voor de toekomst. Een federale regering met een toekomstgericht project gericht op groei en vernieuwing. Waar nodig moeten daarvoor de institutionele blokkades die ons land kenmerken opgeruimd worden. We begrijpen dat dit een tijd kan duren, maar er moet wel perspectief op vooruitgang zijn.

We hopen dat onze politici snel het nodige sturend en probleemoplossend vermogen zullen vinden om een dergelijk federaal project uit te tekenen. Zo niet zullen onze sociaal-economische problemen niet vanzelf verdwijnen, maar riskeert onze federale overheid wel zichzelf op te lossen.

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel