Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Lokale besturen treffen coronasteunmaatregelen

Lokale besturen treffen coronasteunmaatregelen

  • 18/06/2020

De oproep van Voka Antwerpen-Waasland aan de lokale besturen tot steunmaatregelen voor ondernemingen ten gevolge van de coronacrisis viel niet in dovemansoren. De gemeentebesturen in onze regio verleenden voor 8,3 miljoen euro aan belastinguitstel voor bedrijven. Bovendien verkondigden ze reeds voor 10 miljoen euro aan steunmaatregelen. Nu is het tijd voor een beleid op de lange termijn.

Voka Antwerpen-Waasland stelde op 24 maart drie concrete maatregelen voor om de lokale economie te ondersteunen. De oproep tot enerzijds het bevorderen van de cashflow door snel facturen van leveranciers te betalen en anderzijds uitstel van betaling te verlenen voor belastingen werden door nagenoeg alle gemeentebesturen opgepikt. Zo zal 8,3 miljoen euro aan algemene bedrijfsbelastingen en drijfkrachtbelasting pas in oktober betaald moeten worden. De meerderheid van de gemeenten die dergelijke belastingen heffen geven een vermindering of uitstel van betaling.

Op onze vraag naar een tijdelijke verlaging van de onroerende voorheffing ging Niel in. Door de verlaging zullen de bedrijven in Niel zo’n 233.000 EUR minder moeten betalen. Daarnaast treffen de 37  gemeenten allerlei maatregelen samen goed voor meer dan 10 miljoen euro. Zo verlagen Lokeren en Antwerpen tijdelijk de algemene bedrijfsbelasting. Andere gemeenten trachten dan weer de lokale consumptie en horeca te stimuleren. Daar de drijfkrachtbelasting in 16 van de 37 gemeenten nog steeds van toepassing is en een enorme impact heeft op de bijdrage die ondernemingen betalen hebben we even dieper ingezoomd op deze gemeenten in bijgaande grafiek.

Investeringen voor de lange termijn

Na noodmaatregelen is het noodzakelijk om structurele relancemaatregelen uit te voeren met het oog op de lange termijn. Lokale besturen moeten meer dan ooit investeringsbeleid met economische doelstellingen uitdragen om sterker uit de crisis te komen. De meerjarenplannen van de gemeenten en steden in onze regio toonden reeds voor de coronacrisis deze bereidheid. Tussen 2020 en 2025 staan er 3,4 miljard euro aan investeringen gepland door de lokale besturen. Het is cruciaal om deze investeringen tijdig te verwezenlijken.

Een volledig overzicht van de lokale fiscale steunmaatregelen per gemeente kan u in bijgevoegde pdf terugvinden.

 

Contactpersoon

Dirk Bulteel

Directeur Belangenbehartiging

AW_Digitalisering
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_Welt_6stappenplan