Skip to main content
 • Nieuws
 • Lokaal verkiezingsmemorandum - Voka kiest

Lokaal verkiezingsmemorandum - Voka kiest

 • 29/03/2018

Op 14 oktober kiezen we gemeente- en provincieraden in 308 Vlaamse gemeenten en vijf provincies. De lokale verkiezingen zijn ook voor ondernemers van cruciaal belang. Gemeenten en steden vormen immers vaak het eerste toegangsloket tot de overheidsdienstverlening. Met ons verkiezingsmemorandum (www.vokakiest.be) combineren we onze concrete vragen aan de toekomstige lokale bestuurders met een globale visie op de toekomst van dit bestuursniveau. We vertrekken hierbij van de noden en verwachtingen van de Vlaamse bedrijven: we hebben 8 thema’s geïdentificeerd die van belang zijn voor hen en onze vragen aan de lokale bestuurders telkens per thema gebundeld.

Drie keer ondernemerschap
 1. Een bedrijfscultuur die openstaat voor nieuwe initiatieven
 2. Kerntaken versus uitbesteden
 3. Verplicht opschalen tot minimaal 10.000 inwoners

Lees meer hier.

Vijf keer aantrekkelijke regio
 1. Denk bovenlokaal
 2. Bundel grensoverschrijdende bevoegdheden en budgetten
 3. Hanteer een correcte verdeelsleutel om de inkomsten en uitgaven billijk te verdelen tussen de gemeenten
 4. Steek bestaande middelen voor regionale infrastructuurprojecten in een Regiofonds
 5. Betrek de expertise van ondernemingen actief in de regiowerking

Lees meer hier.

Drie keer duurzame innovatie
 1. Innoveer op basis van harde data. Via gemeentelijke benchmarks en cijfers over de kwaliteit van de lokale overheidsprestaties.
 2. Laat lokale besturen als digitale living labs leren van elkaars digitale ervaringen.
 3. Blockchaintechnologie zal administratieve procedures automatiseren en de veiligheid van ‘internet of things’-toepassingen verhogen.

Lees meer hier.

Internationaal memorandum

Vlaanderen moet een logistieke topregio blijven; daarom moeten de steden met een (lucht)haven voluit investeren in de ontwikkeling van deze cruciale logistieke poorten, zodat we een draaischijf voor Europa kunnen blijven.

Daarnaast kunnen steden ook volop inzetten op citymarketing om zich internationaal (nog meer) op de kaart te zetten voor toerisme en zakelijke activiteiten. Dit geeft niet alleen boost aan het internationaal imago van de stad, maar ook aan haar economisch weefsel.

Lees meer hier.

Vijf keer ruimte voor verbetering
 1. Zorg voor voldoende bedrijventerreinen.
 2. Meten is weten. Monitor non-stop de vraag en het aanbod aan ruimte om te ondernemen.
 3. Hanteer steeds een minimumvoorraad, de zogenoemde ijzeren voorraad.
 4. Versoepel verouderde gemeentelijke bouwschriften, zodat men hoger en dichter kan bouwen.
 5. Voer - in samenwerking met nabije gemeenten - een beleid waarbij ruimte gereserveerd wordt voor bedrijvigheid die niet of moeilijk te verweven valt met andere functies zoals wonen, maar zet ook in op stads- en dorpsvernieuwingsprojecten met aandacht voor verweefbare bedrijvigheid.

Lees meer hier.

drie keer lasten & kosten
 1. Eigen gemeentelijke belastingen’ stijgen met 5% per jaar
 2. Graag rechtszekerheid omtrent lokale belastingen
 3. Een Fiscaal Pact afsluiten met bedrijven

Lees meer hier.

vier keer mobiliteit
 1. Verzamel zo veel mogelijk data over de goederenstromen
 2. Ga in dialoog met alle stakeholders
 3. Zet in op heldere communicatie en technologische innovaties
 4. Meer harmonisering over de stads- en gemeentegrenzen heen

Lees meer hier.

Talenten memorandum

In deze krappe arbeidsmarkt kunnen de Vlaamse bedrijven alle handen en ideeën gebruiken. Lokale besturen kunnen daarbij helpen door o.a.:

 1. scholen te stimuleren om meer STEM-opleidingen aan te bieden; er immers een groot tekort aan leerlingen en studenten gespecialiseerd in Science, Technique & Mathematics
 2. bedrijven en secundaire scholen samen te laten inzetten op duaal leren: dit is de beste manier voor leerlingen met een technische achtergrond om werkervaring op te doen en zo snel bij te leren;
 3. de integratie en mobiliteit van kansengroepen te bevorderen.

Lees meer hier.

Op www.vokakiest.be vind je per thema direct alle relevantie informatie daarover terug, zowel de gemeenschappelijke analyse & voorstellen over heel Vlaanderen, als de specifieke voorstellen voor de verschillende Vlaamse regio’s.

Voka kiest website

 

IMU - vzw - OBD
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Welt white paper
IMU - vzw - Altez
Gosselin
IMU - vzw Remant
Proximus
Advertentie Vermant - mei