Skip to main content
Map

Logistieke sites winnen aan belang

  • 03/05/2021

Het draait allemaal om snelheid, flexibiliteit én duurzaamheid"

Geen enkele sector wist het voorbije jaar te ontsnappen aan de impact van de coronacrisis, dus ook voor de ont- wikkelaars van logistiek vastgoed waren het speciale tijden. Toch heeft de pandemie ook duidelijk gemaakt dat op lange termijn de vraag naar tijdelijke opslag- en distributiecentra enkel maar zal toenemen. MG Real Estate en Heylen Warehouses zijn twee ontwikkelaars die actief zijn in onze regio. We vroegen Ignace Tytgat, CEO van MG Real Estate en David Batens, Asset Manager bij Heylen Warehouses tijdens een interessante babbel hun licht te laten schijnen over de ontwikkelingen in de sector.

"MG Park De Hulst is het meest duurzame bedrijvenpark in België"

Ignace TYTGAT - MG Real Estate

MG Real Estate is een groeiend bedrijf dat vandaag actief is in binnen- en buitenalnd. Ze zijn in 2000 gestart als algemene projectontwikkelaar, maar trekken de jongste jaren meer en meer de kaart van het logistieke vastgoed. In onze regio beheren ze het MG Park De HUlst in Willebroek. "We zijn daar ongeveer 10 jaar geleden gestart met de ontwikkeling", vertelt CEO Ignace Tytgat.
"De site, die vijftig hectare groot is, was een enorme opportuniteit. Ideaal gelegen tussen Antwerpen en Brussel en met een eigen kade aan het kanaal van Willebroek is er ook een directe ontsluiting via de binnenvaart. Ook het feit dat we er onmiddellijk een vergunning kregen om 250.000 m² logistiek vastgoed te bouwen gaf ons heel veel mogelijkheden.

Eutraco gebruikt 100% groene stroom. Het resultaat is een carbon- en energieneutraal gebouw."

logistiek1 logistiek2

CO2-NEUTRALE SITE 

“Vroeger gingen we op zo’n site elk perceel apart ontwikkelen”, legt Tytgat uit. “Vandaag trachten we het duurzamer aan te pakken en ook aan kostenoptimalisatie te doen door zoveel mogelijk faciliteiten gemeenschappelijk te voorzien. De vergunning voor 250.000 m² gaf ons in Willebroek de kans om qua infrastructuur rekening te houden met het totale plaatje en te kiezen voor een zeer duurzaam logistiek project. We kon den bijvoorbeeld zowel de sprinkler- als bufferinfrastructuur op de site gemeenschappelijk ter beschikking stellen. Maar ook het beheer van energie, afval en water in combinatie met groenzones optimaliseren we zoveel mogelijk.” Door al die ingrepen is het MG Park De Hulst het meest duurzame bedrijvenpark in België. “We zijn een CO2-neutrale site”, benadrukt Tytgat. “Dat is vandaag belangrijk, niet alleen voor onze klanten, maar ook voor de omgeving. En met de nieuwste gebouwen op de site gaan we zelfs nog een stap verder. Zo realiseerden we voor Eutraco één van de allereerste logistieke gebouwen in België zonder gasverwarming. Alle faciliteiten, inclusief verwarming via warmtepompen, zijn dus elektrisch. De stroom is 100% groen waarbij de zonnepanelen mini mum evenveel energie opwekken als er door het gebouw verbruikt wordt. Het resultaat is een carbon- en energieneutraal gebouw.” 

SNEL DENKEN EN HANDELEN

Naast het belang van duurzaamheid wijst Tytgat op de noodzaak aan snelheid. “Wanneer een klant ons benadert voor een project, dan willen ze eigen lijk gisteren hun intrek kunnen nemen in het gebouw”, lacht de CEO. “Daarom is het in de huidige markt zo belangrijk dat we percelen al kunnen voorbereiden op een project. Op die manier zijn een aantal basisbehoeftes al voorzien en kunnen we een gebouw – eens de kogel door de kerk is – veel sneller opleveren. Ook werken we met vaste partners, aannemers en leveranciers. Dat geeft ons de mogelijkheid om snel te denken en snel te handelen. Bedrijven proberen natuurlijk altijd wel vooruit te kijken, maar op het ogenblik dat ze ons benaderen is er meestal wel een acute nood om hun op slag- en distributiecapaciteit op te drijven. Vooral bij e-commerce spelers is dit het geval. Soms is die nood zelfs zo hoog, dat er geen tijd is om een nieuwbouw te realiseren. Een mooi voorbeeld is het uitstel van de Olympische spelen in Tokyo naar de zomer van 2021. Heel wat bedrijven zaten hierdoor opeens met gigantische voorraden en waren dus dringend op zoek naar extra opslagmogelijkheden. Op zo’n moment moet je als ontwikkelaar creatief uit de hoek komen, want op zeer korte termijn kan je natuurlijk geen 100.000 m² bijkomende opslagcapaciteit uit je hoed toveren.”

heylenwarehouse

David BATENS - Danaë STOVE - Heylen Warehouses

“MULTIMODAAL, FLEXIBEL EN DUURZAAM”

Heylen Warehouses is een logistieke vastgoedontwikkelaar en investeerder die actief is in België en Nederland. In de eigen Kempen springen ze het meest in het oog met de ontwikkeling en het beheer van de multimodale logistieke site Antwerp East Port in Grobbendonk. “Deze site blijft voor ons een succesverhaal”, zegt Asset Manager David Batens. “Hij is perfect gelegen tussen de autosnelweg E313 en het Albertkanaal en de aanwezigheid van de containerterminal van Van Moer (DLCT) op het terrein zorgt voor een stevige extra troef. In totaal beschikken we op Antwerp East Port vandaag over een bebouwde oppervlakte van ongeveer 105.000 m², die quasi volledig energieneutraal is en waarvan de laatste fase op dit moment in aanbouw is.” 

TWEEDE LEVEN VOOR GEBOUWEN

Antwerp East Port is niet de enige site in eigendom van Heylen Warehouses. “We zijn steeds op zoek naar strategisch goed gelegen bouwpercelen om snel op de behoeften van onze klanten in te spelen”, legt Danaë Stove, Business Development Manager uit. “Het doel is altijd om gebouwen te ontwikkelen die perfect aansluiten op de behoeftes van de markt en waarbij we bij het ontwerp ook reke ning houden met een mogelijk tweede leven voor het gebouw. Want het is uiteraard altijd mogelijk dat een gebouw terug op de verhuurmarkt komt en dan is het belangrijk dat een nieuwe gebruiker daar zonder al te veel aanpassingen zijn intrek kan nemen. Die flexibiliteit is het grote voordeel van het campusmodel dat we toepassen op de grotere sites. Bedrijven weten dat ze kunnen groeien op de site, maar dat ze – indien nodig – ook kunnen downsizen.” 

STADSDISTRIBUTIE

"De jongste jaren kenden we voornamelijk een sterke groei in de grotere logistieke projecten van waaruit één of meerdere huurders hun distributie organiseerden”, vervolgt Batens. "Een nieuwe trend die we zien is de nood aan kleinere sites, dichter bij de stedelijke omgeving. Deze gebouwen moeten de snelle groei van de e-commerce ondersteunen. Korte levertermijnen worden steeds belangrijker en die beloftes kunnen bedrijven enkel waarmaken wanneer hun distributiecentrum dicht genoeg bij de klanten gesitueerd is. Met deze strategie hebben sommige bedrijven ook niet meer één zeer groot distributiecentrum nodig, maar hebben ze nood aan meerdere centra in de buurt van verschillende steden.”

Contactpersoon

Kristel Goffin

Communicatiemanager

Advertentie VanRoey- nov
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
AW_Welt_6stappenplan
imu - vzw - Recupel
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Proximus
AW_Digitalisering
imu - vzw - obd
imu - vzw - headoffice

Artikel uit publicatie