Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • LocusFocus: naar slim locatieadvies voor ondernemingen

LocusFocus: naar slim locatieadvies voor ondernemingen

  • 16/03/2021

De zoektocht naar kwalitatieve bedrijfslocaties wordt steeds complexer. Met het project LocusFocus werkt de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM), samen met het Vlaams-Brabant Steunpunt voor e-government VERA en de intercommunale Leiedal  aan een tool om bedrijven slimmer locatieadvies op maat aan te bieden. Jana Van Rompaey, projectmanager bij POM Vlaams-Brabant, en Peter Vandenheulen, algemeen directeur van sociaal maatwerkbedrijf AMAB vertelden ons alles over deze uitdagingen en hun slimme oplossingen. 

Tekst: Toon Boeckx en Marlies Vanthuyne – foto’s: Studio Dann

Zoektocht naar een locatie in Vlaams-Brabant

“Het wordt voor bedrijven steeds moeilijker om een geschikte locatie te vinden. De concurrentie is groot en de immomarkt heeft onvoldoende zicht op het aanbod om aan de vraag te voldoen,” vertelt Jana Van Rompaey. Bedrijven hebben ook nood aan een kwalitatieve locatie die goed bereikbaar is en met opportuniteiten voor samenwerking met bedrijven in de buurt.

Dat weet ook Peter Vandenheulen. Hij ging recent op zoek naar een nieuwe locatie voor één van hun bedrijfssites. “Het werd onmiddellijk duidelijk dat er een grote vraag is naar het beperkt aantal beschikbare bedrijfslocaties in onze regio. Vanuit onze ‘People Planet Profit-aanpak’ diende de nieuwe locatie bovendien te voldoen aan enkele essentiële voorwaarden. Zo moest de nieuwe locatie ook vlot bereikbaarheid zijn met het openbaar vervoer en zochten we een omgeving waar de werknemers tijdens de pauzes tot rust kunnen komen. Daarnaast moet de nieuwe bedrijfslocatie ons in staat stellen om nieuwe businessactiviteiten uit te bouwen.”

Foto: AMAB zocht een nieuwe locatie voor een bedrijfssite. Samen met de POM kwamen ze terecht op de de Neerdorpsite, een voormalige brownfield in Huizingen. Een locatie die voldoet aan de voorwaarden van AMAB.

locusfocus

Slim locatieadvies op maat

AMAB kwam met zijn locatievraagstuk terecht bij de POM. “Met hun hulp vonden we een geschikte locatie op de Neerdorpsite, een voormalige brownfield in Huizingen,” vertelt Peter Vandenheulen. “De POM legde ook de eerste contacten met potentiële partners en het gemeentebestuur. Dat leidde tot nieuwe businessopportuniteiten voor ons. Nu zitten we nog rond de tekentafel met de architecten. We hopen begin 2023 te kunnen verhuizen.”
Jana Van Rompaey: “Locatievraagstukken zoals die van AMAB komen we regelmatig tegen. We ondersteunen ondernemingen met objectief locatieadvies en faciliteren de effectieve vestiging. Dit is een verbreding van ons takenpakket waar we in de toekomst nog sterker zullen moeten op inzetten. Het nieuwe project LocusFocus past binnen deze ambitie.”

“LocusFocus draait in de eerste plaats rond data. We willen de grote verscheidenheid aan ruimtelijke en socio-economische data ontsluiten en deze koppelen in een slim informatiemodel. Zo brengen we nuttige informatie over mobiliteit, arbeidsmarkt, het economisch weefsel en tal van andere parameters op een slimme manier samen. Op basis van deze data en met behulp van artificiële intelligentie kan de applicatie daarna voor verschillende types bedrijven een uniek en datagedreven locatieadvies opmaken. Zo verrijken we onze eigen adviezen en wijzen we ondernemingen de weg naar nieuwe opportuniteiten.” 

Dat slimme informatiemodel moet in de toekomst doorgroeien naar een gebruiksvriendelijk platform waarop zowel lokale besturen als ondernemingen met hun locatievragen terecht kunnen. Ook een slim scoringsinstrument dat de mogelijkheid biedt om verschillende locatieopties te toetsen aan de specifieke noden van een onderneming behoort tot de ambities. “Dit is echter nog toekomstmuziek” nuanceert Jana Van Rompaey. “Het is de bedoeling om tegen eind 2022 een ‘proof of concept’ van het gebruiksvriendelijk platform klaar te hebben. Daarna kunnen we aan de slag met een verdere uitrol en de uitwerking van de dienstverlening.”

Europese hefboom

De POM werkt voor dit project samen met VERA, het Vlaams-Brabants steunpunt voor e-government, en de West-Vlaamse intercommunale Leiedal. “Elke partner heeft zijn eigen ervaringen en expertise. We vullen elkaar goed aan en hebben de juiste troeven in handen om dit project tot een goed einde te brengen,” vertelt Van Rompaey. “We stemmen ook regelmatig af met andere initiatieven en met de Vlaamse Overheid. We integreren wat al bestaat en bouwen hierop verder.” 

Om LocusFocus te realiseren ontvangen de partners steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en van de Vlaamse Overheid. Jana Van Rompaey licht toe: “In het verleden konden we voor andere projecten ook al rekenen op Europese steun. Toen ging het telkens om infrastructuurprojecten. Met LocusFocus krijgen we voor het eerst middelen, ongeveer 440.000 euro, voor een project rond data en dienstverlening. Dankzij deze steun kunnen we nu ook daar inspelen op nieuwe opportuniteiten en technologieën. Zo bereiden we onze organisatie voor op de toekomst.”

Ontzorging

Peter Vandenheulen ziet alvast de meerwaarde van het project. “Als bedrijfsleider heb je vaak niet de tijd en expertise om een grondige analyse van je locatienoden te maken. Het objectieve advies en begeleiding door de POM was dan ook een grote meerwaarde, het maakte onze zoektocht sneller en efficiënter. Dat met dit nieuwe project deze dienstverlening wordt versterkt, kan ik alleen maar toejuichen. Als AMAB ooit op zoek moet naar een nieuwe bedrijfslocatie, zal ik alvast van deze nieuwe tool gebruik maken.”
 

Meer info

Elke twee maanden zet Ondernemers een Vlaams-Brabants bedrijf of initiatief in de kijker dat betrokken is in een Europees project. Zo’n project verruimt niet alleen je kijk op zaken doen voor betrokken bedrijven maar opent ook deuren naar nieuwe klanten. Tientallen Vlaams-Brabantse bedrijven ontvangen steun van Europa via dergelijke projecten en brengen zo nieuwe zakenrelaties tot stand. Dit geeft echt een boost aan de economie in onze provincie. 
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling versterkt de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en verminderen de bestaande onevenwichtigheden tussen de regio's.

Meer info:
www.pomvlaamsbrabant.be
www.vlaamsbrabant.be/europa 
www.efro.be

Proximus

Artikel uit publicatie