Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Liquiditeitsproblemen door corona? Dit zijn de belangrijkste overheidsmaatregelen die je kunnen helpen

Liquiditeitsproblemen door corona? Dit zijn de belangrijkste overheidsmaatregelen die je kunnen helpen

  • 03/04/2020

Door de coronacrisis kampen heel wat bedrijven met liquiditeitsproblemen. Bent u misschien ook in dat geval? Hieronder sommen we de voornaamste overheidsmaatregelen op die kunnen helpen. Meer info over deze maatregels en hoe je ze eventueel kan aanvragen, vind je op de FAQ-pagina van Voka.

1. Uitstel betaling ondernemingskrediet

Als je onderneming financieel getroffen wordt door de coronacrisis en je aan een aantal toekenningsvoorwaarden (zoals onder meer geen achterstallen) voldoet, dan kan je betalingsuitstel van ondernemingskrediet vragen aan je bank. Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat je onderneming gedurende maximum 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven verschuldigd. De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen. Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximum 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020. Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020.

2. Verhoogde waarborgregeling

Bent u een gezond bedrijf, en kampt u met een financieringsnood? Dan kan uw bank u beter helpen. De waarborgcapaciteit bij Gigarant werd opgetrokken van 1,5 miljard tot 3 miljard euro. Daarmee kan steun geboden worden in de vorm van overbruggingskredieten of door bestaande schulden te waarborgen. De waarborgen boven de 1,5 miljoen euro - de zogenaamde Gigarant-waarborgregeling - worden gebruikt om bankiers te ondersteunen bij financieringsvraagstukken die vandaag moeilijker alleen te beantwoorden zijn. Op vrijdag 13 maart 2020 werd al beslist dat er in 100 miljoen euro extra werd voorzien voor coronacrisiswaarborgen via de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen.

3. Achtergestelde leningen

Ben je een gezonde kmo, een start-up of scale-up, dan kan u vlot beroep doen op een achtergestelde lening voor maximum 3 jaar aan een lage rente. De termijn van 3 jaar biedt een voldoende lange periode om de omzet en cashflow terug op peil te krijgen, en om investeerders terug voldoende appetijt te geven. Het achtergestelde karakter van de leningen laat nog voldoende ruimte aan de banken om, desgevallend, daarbovenop bankfinanciering te verschaffen, eventueel gedekt met de nodige waarborgen.

4. Verminderde of uitgestelde sociale werkgeversbijdragen

Heb je je bedrijf moeten sluiten door de coronacrisis? Dan kun je uitstel van betalingen aan de RSZ krijgen tot 15 december 2020. Voor sommige bedrijven zal dat uitstel automatisch komen: met name voor de sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting. Voor andere bedrijven die hebben moeten sluiten door de coronacrisis – bijvoorbeeld omdat ze de sanitaire regels niet kunnen volgen of omdat ze toeleveringsproblemen hebben – kan dat na een voorafgaande aangifte. Bedrijven die niet gesloten zijn, maar wel aanzienlijke problemen ondervinden door de coronacrisis kunnen bij de RSZ een minnelijk afbetalingsplan aanvragen.

5. Versnelde terugbetaling van btw-tegoeden

U zal uw btw-tegoeden versneld terugbetaald krijgen. Ondernemingen die voor 4 april hun btw-maandaangifte voor de maand februari indienen zullen hun btw-tegoed ten laatste op 30 april uitbetaald krijgen. Dit komt neer op een versnelde terugbetaling van twee maanden. Normaal geschiedt de terugbetaling van dit creditsaldo immers tegen uiterlijk 30 juni 2020.

6. Uitstel van belastingen (zoals vennootschapsbelasting, btw, …)

Er is beslist dat ondernemingen automatisch uitstel van twee maanden krijgen voor het betalen van hun btw en bedrijfsvoorheffing. Ook voor de betaling van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting wordt een extra betalingstermijn van 2 maanden toegekend. Als dit in jouw geval onvoldoende is dan kan je uitstel van betaling aanvragen. Deze maatregel is tijdelijk en je moet als belastingplichtige zelf het verzoek indienen.

7. Hinderpremie

Alle ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad hebben recht op deze premie van 4.000 euro. De Vlaamse regering besliste nadien nog om de bestaande corona-hinderpremie uit te breiden met een aanvullende compensatiepremie voor ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten ingevolge de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad én een omzetverlies van 60 procent of meer kunnen aantonen. Ook zelfstandigen, zelfstandigen in bijberoep en vzw's kunnen in aanmerking komen.

8. Technische werkloosheid
Werkgevers die geheel of gedeeltelijk moeten sluiten omwille van het coronavirus kunnen automatisch een beroep doen op tijdelijke werkloosheid. In tegenstelling tot voor kort is er nog maar 1 procedure, namelijk overmacht.

Meer info over al deze maatregels vind je op onze FAQ-pagina
 

Stel je vraag

Heb je een dringende of praktische vraag over het coronavirus met betrekking tot je bedrijf of werknemers? Je kunt terecht bij:

Antwerpen-Waasland
jill.suetens@voka.be

Brusselse metropool
jan.vandoren@voka.be

Limburg
kenneth.stulens@voka.be

Mechelen-Kempen
fientje.moerman@voka.be

Oost-Vlaanderen
viavoka@voka.be

Vlaams-Brabant
isabel.dewinter@voka.be

West-Vlaanderen
daphne.renier@voka.be

Nationaal
infocorona@voka.be

imu - vzw - recupel
AW_Digitalisering
AW_Welt_6stappenplan
imu - vzw - Recupel
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - obd
imu - vzw - salesforce
Advertentie VanRoey- nov
imu - vzw - recupel
Proximus