Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • "Limburgse economie valt terug, onze verkiezingsprioriteiten kunnen tij keren"

"Limburgse economie valt terug, onze verkiezingsprioriteiten kunnen tij keren"

  • 24/05/2019

De Limburgse economie zit sinds januari 2018 in een neerwaartse spiraal en onze laatste voorspelling in de nieuwe conjunctuurbarometer toont nog geen kantelmoment. We zullen binnen zes maanden zelfs terugvallen tot het activiteitsniveau van februari 2015. Het is dus van groot belang dat de kersverse verkozenen vanaf maandag de nodige daadkracht tonen. “De prioriteiten in ons verkiezingsmemorandum vormen alvast een hefboom om mee het tij te keren”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

De provincie Limburg heeft een uniek karakter en verdient eigen beleidsaccenten binnen de volgende regeringen. Daarom definieerde Voka – KvK Limburg bovenop de Vlaamse en federale aanbevelingen ook tien Limburgse topprioriteiten. Daar is het hoog tijd om knopen door te hakken. “Laat ons hopen dat de verkozenen binnen een aanvaardbare termijn starten met schrijven. Ieder in zijn of haar eigen kleur, maar wel aan hetzelfde verhaal. We hebben nood aan een beleid dat beslissingen neemt en zaken realiseert”, zegt Johann Leten.

Slagkrachtige politiek nodig

We kunnen nog steeds geen kantelmoment waarnemen in de neerwaartse trend van onze conjunctuurbarometer. De beweging die zich in januari 2018 in gang heeft gezet lijkt nog niet ten einde gekomen. Op basis van de huidige voorspelling zou de conjunctuurbarometer over zes maanden terugvallen op het activiteitsniveau gelijk aan dat van februari 2015.

teaser tvl
Bekijk onderaan dit artikel het nieuwsitem van TVL met Johann Leten als studiogast.

Johann Leten: “We staan vandaag bijna letterlijk aan de vooravond van opnieuw zeer cruciale verkiezingen. We zijn de voorbije weken platgebombardeerd met verkiezingsbeloftes maar we stellen ons dan wel de vraag hoe haalbaar al die voorstellen zijn. Met het alsmaar stijgend aantal starters proberen deze ondernemers welvaart en jobs te creëren. Net zoals deze starters durven te ondernemen rekenen wij erop dat de kersverse verkozenen vanaf maandag ook durven te ondernemen zoals we van een slagkrachtige politiek zouden mogen verwachten."

Minder optimisme, nood aan concrete daden

Die slagkracht is noodzakelijk, want ook de laatste bevraging van Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, toont dat het optimisme bij ondernemers afneemt. "Uit een bevraging van 650 ondernemers is gebleken dat bijna de helft van de ondernemers (45%) denkt dat de beste jaren achter de rug  zijn", legt Leten uit.

"Deze knik in de conjunctuur mag er niet voor zorgen dat we terug naar af gaan. Daarom vragen we nu actie om te excelleren"

"Het optimisme in de ondernemerswereld neemt af dus wij vragen nu alvast een call to action aan de toekomstige regering om onze tien prioriteiten in ons verkiezingsmemorandum om te zetten in concrete daden. We hebben de voorbije jaren sterk ingezet op de economische versterking van de provincie. Deze knik in de conjunctuur mag er niet voor zorgen dat we terug naar af gaan. Daarom vragen we nu actie om te excelleren.”

Bekijk hier het interview met Johann Leten op TVL Nieuws: