Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Limburgse bedrijven verontrust over PISA-cijfers

Limburgse bedrijven verontrust over PISA-cijfers

  • 03/12/2019

De nieuwste PISA-resultaten tonen volgens Voka aan dat er dringend een omslag moet gemaakt worden in het onderwijs. “We gaan achteruit op wiskunde, wetenschap en vooral leesvaardigheid. Onze economie en arbeidsmarkt kunnen zich dit nu en in de toekomst niet permitteren. De kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt moet gedicht worden en het verwerven van basiscompetenties is hiervoor uiteraard een eerste vereiste. Dat minister Weyts de lat hoger wil leggen en wil inzetten op centrale toetsen, is een goed signaal. Maar er is meer nodig en er mag echt niet mee gedraald worden, het moet nu dringend anders”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. 

Voka – KvK Limburg is verontrust dat het niveau van de Vlaamse leerlingen achteruitgaat volgens de nieuwste PISA-scores. “Leesvaardigheid is essentieel om deel te nemen aan het maatschappelijke leven, maar ook cruciaal in onze bedrijven. We promoten Vlaanderen als een kennisregio, maar dan moet onze onderwijsaanpak ook uitmuntend zijn. Excellentie is geen vies woord, het moet zelfs een mantra zijn”, zegt Leten. 

Gebrek aan STEM doet bedrijven pijn 

De nood aan jongeren met een STEM-profiel is gigantisch, het personeelstekort zorgt er nu al voor dat bedrijven niet op volle kracht kunnen draaien. Daarom baart de achteruitgang voor wiskunde en wetenschap tot extra zorgen. In onze Toekomstindicator zien we dat laatste jaren de STEM-richtingen eindelijk terug wat in de lift zitten. Het is cruciaal om aan deze kwantitatieve vooruitgang ook een kwalitatieve vooruitgang te koppelen. Onze bedrijven hebben nood aan sterke, technische profielen,” aldus Johann Leten. 

"We promoten Vlaanderen als een kennisregio, maar dan moet onze onderwijsaanpak ook uitmuntend zijn."

De scores zijn nog steeds niet slechts, maar de dalende trend moet een halt toegeroepen worden. Voka riep voor de verkiezingen reeds op om van onderwijs een prioriteit te maken en het ambitieniveau hoog te leggen voor alle leerlingen, zowel in theoretische als praktische richtingen. “Het gaat om mensen die de komende 40 jaar onze welvaart moeten stutten. Maar je moet geen ingenieur zijn om te weten dat je daarvoor stevige fundamenten nodig hebt”, vindt Leten. “We zijn blij om te lezen dat minister van Onderwijs Ben Weyts de lat hoger wil leggen en excellentie nastreeft. Ook centraal georganiseerde toetsen staan al langer op onze lijst met aanbevelingen voor het onderwijs. Maar er zal meer nodig zijn om de ommekeer werkelijk in te zetten.” 

Leerkrachten centraal 

Leraren zijn de sleutel om aan kwaliteit en een sterke kennisbasis te werken in het onderwijs. Toch werd verschillende legislaturen op rij geen meter vooruit gezet in de hervorming van het lerarenberoep. Johann Leten: “Onze leraren verdienen beter. Er is meer nodig dan duaal lesgeven om de vlakke loopbaan te doorbreken: zorg voor een hedendaags statuut, waarmee we capabele en enthousiaste leraren kunnen motiveren om aan de slag te gaan en te blijven in het onderwijs. Schaf die vaste benoeming af en verloon volgens competenties en inzet in plaats van op diploma en anciënniteit. Zorg er zo voor dat de sterkste leraren in de moeilijkste klassen staan.” 

Scholen als sociale ondernemingen 

Om een kentering in te zetten in hun pedagogisch en hun personeelsbeleid, vindt Voka dat schoolbesturen moeten uitgroeien tot professionele sociale ondernemingen. Veel schoolbesturen zijn vandaag al serieuze kmo’s met soms honderden medewerkers en miljoenen euro’s omzet. “De Vlaamse regering moet de schoolbesturen versterken om hun pedagogische opdracht te realiseren en hen stimuleren om een professionelere structuur op te zetten.” 

"Er is meer nodig dan duaal lesgeven om de vlakke loopbaan te doorbreken."

Ook de onderwijskoepels moeten zich terugplooien op hun hoofdopdracht. “Geef schoolbesturen rechtstreeks de middelen en laat hen zelf kiezen op welke ondersteuning van koepels of pedagogische begeleidingsdiensten ze een beroep willen doen. Zo garanderen we dat elke euro belastinggeld echt tot in de klas terechtkomt”, besluit Leten.