Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Limburgse bedrijven erg bezorgd over oorlog in Oekraïne

Limburgse bedrijven erg bezorgd over oorlog in Oekraïne

  • 09/03/2022

foto

Acht op de tien Vlaamse ondernemingen verwachten dat de oorlog in Oekraïne een negatieve impact op hun activiteiten zal hebben. Dat blijkt uit enquête van Voka bij meer dan 400 bedrijven. Vooral de stijgende energie- en grondstoffenprijzen baren grote zorgen. Een op de zes bedrijven geeft aan dat ze de aanwervingsplannen voor nieuw personeel verlagen. “Ook in Limburg heerst er veel onzekerheid bij onze ondernemingen. Zo worden onder meer investeringsplannen bijgesteld. Limburgse bedrijven hebben vooral veel vragen rond betalingsmoeilijkheden, de onzekerheid over leveringen, de onzekere geopolitieke situatie en de economische sancties”, zeggen Johann Leten en Amber Zentjens, gedelegeerd bestuurder en Spoc Oekraïne van Voka – Kamer van Koophandel Limburg.

Een grote meerderheid van de bedrijven (82%) verwacht een negatieve impact op hun activiteiten door de oorlog in Oekraïne, dit onder meer door de duurdere energie en grondstoffen maar ook door toeleveringsproblemen. De oorlog weegt zwaar op het vertrouwen bij ondernemers en consumenten. De meeste bedrijven behouden hun investerings- en aanwervingsplannen, al gaat een deel van de ondernemingen duidelijk op de rem staan. Een kwart van de bedrijven verlaagt de investeringsplannen door de toegenomen onzekerheid. Een op de zes ondernemingen schroeft de aanwervingsplannen om dezelfde reden terug. Van de bedrijven die wel nog willen aanwerven geeft 89% aan dat ze moeilijkheden ondervinden om geschikt personeel te vinden. De krapte op de arbeidsmarkt houdt dus in alle hevigheid aan.

“Na twee moeilijke coronajaren wordt onze economie onmiddellijk met een nieuwe grote en wereldwijde crisis geconfronteerd”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder bij Voka – KvK Limburg. “Er dreigen overal tekorten aan grondstoffen. De energieprijzen voor Limburgse ondernemingen en gezinnen zijn torenhoog. Als een gevolg daarvan zal de inflatie in ons land verder toenemen. Dat leidt tot automatische loonindexeringen die steeds meer een strop leggen rond de nek van onze Limburgse bedrijven. Daarom moeten er nu maatregelen worden uitgewerkt om de competitiviteit van onze Limburgse ondernemingen op peil te houden. De tijdelijke werkloosheid moet alvast verlengd worden tot het midden van dit jaar. En een indexsprong mag geen taboe meer zijn.”

Limburgse bedrijven zitten met vragen

Nog voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne stelde Voka – KvK Limburg één Spoc (aanspreekpunt) aan bij wie Limburgse bedrijven terecht kunnen met al hun vragen rond internationale handel met Rusland en Oekraïne. “We zien dagelijks verschillende vragen binnenkomen”, zegt Amber Zentjens, Spoc Oekraïne van Voka – KvK Limburg. “De meeste vragen waarmee Limburgse ondernemingen zitten gaan over betalingsmoeilijkheden, onzekerheid over leveringen, de onzekere geopolitieke situatie en economische sancties. Ook merken we dat bedrijven zich meer vragen stellen rond de tewerkstelling van Oekraïners. Op basis van de beschikbare informatie proberen wij vanuit Voka – KvK Limburg kort op de bal te spelen en onze Limburgse bedrijven snel en accuraat met raad en daad bij te staan. Bedrijven kunnen ook steeds op onze website terecht waar we een antwoord geven op de meest gestelde vragen. De informatie wordt ook continue geüpdatet.”

Hoge inputkosten

De handel met Rusland en Oekraïne is sterk verstoord. Meer dan de helft van de bedrijven die uitvoeren naar beide landen geeft aan dat de uitvoer volledig is stilgevallen. Ook de invoer is in de helft van de gevallen volledig gestopt. De hoge energie- en grondstoffenprijzen zetten de marges van ondernemingen intussen onder druk. De inputkosten liggen vandaag gemiddeld 22% hoger dan normaal, en bedrijven verwachten een soortgelijke verdere stijging in de komende maanden. De grote prijssprongen op de grondstoffenmarkten maken een correcte inschatting van de te verwachten impact erg moeilijk. Slechts een klein deel van de ondernemingen kan die toegenomen kosten helemaal doorrekenen. De meeste bedrijven moeten de gestegen inputkosten zelf zien te compenseren. De aanvoerketens zijn opnieuw grondig verstoord: 80% van de bedrijven ervaart problemen bij de toelevering van basisproducten.

“De effecten van de oorlog zijn ook hier in Limburg voor elk bedrijf voelbaar. Het ergste moet echter nog komen. Daarom roepen we de federale en de Vlaamse regering op om een taskforce op te richten die continu de economische gevolgen van de oorlog monitort en voorstellen doet om de gevolgen op te vangen. De ervaring van de coronacrisis leert dat we in staat zijn om met grote crisissen om te gaan. We verwachten van onze overheden flexibiliteit om daar waar nodig onze samenleving en economie te ondersteunen”, aldus Johann Leten van Voka – KvK Limburg.

Contactpersonen

Amber Zentjens

Adviseur internationalisatie