Skip to main content
  • Nieuws
  • Limburg als logistieke hotspot: we zijn er klaar voor!

Limburg als logistieke hotspot: we zijn er klaar voor!

  • 31/08/2021

Al vele jaren is de logistiek één van de absolute speerpuntsectoren om de Limburgse economie vleugels te geven. Er wordt hard gewerkt om de troeven op vlak van ligging, ruimte, moderne infrastructuur en multimodale mogelijkheden maximaal uit te spelen. Om ook in de toekomst relevant te blijven en de toegevoegde waarde voor onze regio te handhaven, moeten we inspelen op de uitdagingen en opportuniteiten die er staan aan te komen. “We weten waar we voorsprong kunnen nemen en werken erg hard om de positie van Limburg als logistieke draaischijf verder uit te bouwen”, zegt Heike Ulburghs, General Manager van Haven Genk.

 

Haven Genk
Heike Ulburghs: "Ons concept is goed op weg om een van de absolute logistieke draaischijven in Europa te worden."

 

Haven Genk is een inland terminal aan het Albertkanaal, met als aandeelhouders roestvaststaalproducent Aperam en de Limburgse Group Machiels, die aan de andere zijde van de waterweg, momenteel grote investeringen doet in bijkomende logistieke infrastructuur onder de noemer Genk Green Logistics en Port of Limburg.

Haven Genk is tot dusver de draaischijf voor containertransport in onze provincie en is daarnaast nog actief in de opslag en overslag van bulkgoederen en staalproducten. Vanuit de spoorterminal van Haven Genk zijn er dagelijkse treinverbindingen met Noord-Italië en arriveren er projecttreinen uit China bijvoorbeeld.

Na opstart van de Port of Limburg en de overdracht van de containeractiviteiten zal de focus van Haven Genk vooral liggen op bulk, staal en spoordiensten. Met de grote veranderingen die momenteel aan de Ford-zijde op stapel staan, wordt een grote logistieke zone gecreëerd die de economische toekomst van Limburg mee zal bepalen.

Onestopshop

General Manager Heike Ulburghs ziet de ontwikkelingen graag tegemoet en heeft er alle vertrouwen in dat de investeringen een toekomstgerichte keuze zijn. “De voornaamste troef is dat we hier een heel grote zone gaan creëren waarin alle logistieke diensten beschikbaar zijn”, zegt ze. “Haven Genk, Port of Limburg én de logistieke infrastructuur er omheen, vormen samen een groot complementair geheel met enorme opportuniteiten. Vanop één locatie kunnen alle diensten voor synchromodaal vervoer en logistieke value added services worden aangeboden. Dit is het strategische plaatje waarmee Limburg zich wapent voor de toekomst. Je ziet ook elders in Europa dat de creatie van moderne logistieke hotspots een trend is.”

"Haven Genk, Port of Limburg en de logistieke infrastructuur er omheen vormen samen een groot complementair geheel met enorme opportuniteiten."

Dat deze zone zich in het hinterland, en dus niet vlakbij een zeehaven bevindt, is volgens Heike Ulburghs een groot pluspunt. “De drukte van de grote havens wordt vermeden, wat het makkelijker maakt om maatwerk voor onze klanten af te leveren. We hebben hier de ruimte om het vervoer via het water, spoor én de weg perfect op elkaar af te stemmen. Dat in combinatie met de inland warehouses, maakt deze locatie uniek."

"Door het toenemende aandeel van transport via de waterweg en het spoor, omzeilen we de verzadigde wegen. Dat verhoogt voor onze klanten de stiptheid van leveringen, en dus de efficiëntie, gevoelig. Bovendien komt het tegemoet aan de grotere aandacht voor duurzame vervoersoplossingen. Want ook dat is een trend die onmiskenbaar aanhoudt: als er bovenop de efficiëntiewinsten ook een reductie van de CO2-uitstoot kan worden gerealiseerd, is het voordeel dubbel. Steeds meer bedrijven zijn daar gevoelig voor. Het is een trend waar wij als Haven Genk eveneens op inspelen.”

"Door het toenemende aandeel van transport via de waterweg en het spoor, omzeilen we de verzadigde wegen."

Digitalisering

Nog een tendens die in het hart van de Limburgse logistiek verder wordt uitgediept, is de digitalisering van de sector. “Wat betreft de magazijnoplossingen zijn we daar al een hele tijd intensief mee bezig”, aldus Heike Ulburghs. “Realtime track & trace worden verder ingeburgerd. Automatisering om efficiëntie te winnen is een continu proces. Ook naar veiligheid biedt dat voordelen, bijvoorbeeld de Certified Pick-Up (CPU) van Port of Antwerp, een gedigitaliseerd proces voor een efficiënte en beveiligde containervrijgave.” 

Heike Ulburghs merkt dat de communicatie tussen de diverse logistieke spelers tot de volgende digitaliseringsgolf behoort. “De noodzaak aan betere en snellere informatie-uitwisseling wordt belangrijker”, zegt ze. “Er is nog verbetering mogelijk in de manier waarop de havens, terminals en klanten met elkaar in verbinding staan. Door hier werk van te maken, kunnen we als dienstverlener nog grote voordelen boeken.”

"Er is nog verbetering mogelijk in de manier waarop de havens, terminals en klanten met elkaar in verbinding staan."

Heike Ulburghs 2

 

Wie gaat het doen?

Een actuele uitdaging is de beschikbaarheid van geschoolde of ervaren logistieke medewerkers om de evoluties te ondersteunen. “Dat is inderdaad een moeilijkheid waar alle logistieke bedrijven in Limburg mee kampen, zowel voor arbeiders, zoals machinisten, als voor bedienden”, weet Heike Ulburghs. “De binnenvaart en het internationale spoorvervoer zijn heel specifiek, wat maakt dat er veel training on the job nodig is. De opleiding van logistieke profielen mag best wat meer aandacht krijgen. Er gebeuren al heel wat inspanningen, maar toch is de afstemming van het onderwijs met de dagelijkse praktijk voor verbetering vatbaar."

"Als we in deze regio en deze sector écht willen groeien, hebben we mensen nodig die de ambities kunnen waarmaken. En dit in de diverse facetten van de logistiek, want er zijn specialisten nodig op vlak van IT, planning, warehousing, administratie,… noem maar op. De sector is heel breed, maar er wordt te weinig aan gedacht door mensen met specifieke vaardigheden, die hier nochtans goed tot hun recht zouden komen.” 

"De afstemming van het onderwijs op de dagelijkse praktijk is voor verbetering vatbaar."

Samengevat ziet Heike Ulburghs de toekomst van de Limburgse logistiek positief tegemoet. “Juist omdat we sterk inspelen op de trends en opportuniteiten die er zijn”, aldus de General Manager van Haven Genk. “De investeringen en strategische beslissingen gaan ons geen windeieren leggen. Om te voorspellen dat het werkt, volstaat het om naar andere logistieke hotspots in de regio te kijken. Zoals de site van Nike. Als je ziet hoe de combinatie van een multimodale terminal met moderne, inlandse logistieke infrastructuur de economie doet boomen, dan mogen we gerust zijn dat ons concept goed op weg is om één van de absolute logistieke draaischijven in Europa te worden.”

 

Artikel uit publicatie