Skip to main content
  • Nieuws
  • “Lijst zware beroepen holt pensioenhervorming uit”

“Lijst zware beroepen holt pensioenhervorming uit”

  • 24/05/2018

Gisteren maakten de vakbonden de ontwerplijst van zware beroepen bekend. Voor Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, is deze lijst onaanvaardbaar. “Als we de vakbonden moeten geloven heeft haast elke ambtenaar een zwaar beroep,” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Wat we gevreesd hebben dreigt realiteit te worden: de criteria die de regering afgesproken heeft, zijn veel te ruim. Dit is een gevaarlijk precedent en holt de noodzakelijke pensioenhervorming uit”. Voka roept op om deze lijst niet goed te keuren en het akkoord omtrent de zware beroepen te herzien. “We moeten iedereen aanzetten tot langer werken. Indien een dergelijke lijst wordt goedgekeurd zal dit een enorme impact hebben op de onderhandelingen in de private sector. Voor ons is dit een absolute no-go”.

Woensdag 23 mei bereikten de Zwaar beroepvakbonden samen met de minister van pensioenen een ontwerpakkoord over de lijst van zware beroepen. De lijst kadert in de hervorming van het ambtenarenpensioen: de overheid wil de ambtenaren langer aan de slag houden. Enkel bij echte uitzonderingen kunnen mensen met een zwaar beroep het recht hebben op een lagere pensioenleeftijd. Daarvoor hanteert de regering vier criteria.

Voka liet eind maart al weten dat deze criteria te vrijblijvend zijn. De vervroegde uitstap moet immers beperkt worden tot een kleine groep van ambtenaren, die verschillende van deze criteria combineren en die dus een écht zwaar beroep uitoefenen. Dit is van groot belang want de criteria zullen in de toekomst ook moeten kunnen toegepast worden in de private sector.

“Als we de lijst van de vakbonden moeten geloven, dan heeft meer dan de helft van de ambtenaren een zwaar beroep. Onrealistisch,” aldus Hans Maertens. “Als we deze logica ook volgen in de private sector, dan wordt de noodzakelijke pensioenhervorming helemaal uitgehold. Zo schuiven we een zware kost door naar de volgende generatie".

Daarenboven wijst Voka erop dat een groot deel van de pensioenen al richting ambtenaren gaan. Zij vertegenwoordigen 19 procent van het totale aantal gepensioneerden, maar happen wel 35 procent uit het hele pensioenbudget. “In de komende jaren vertrekken er nog véél ambtenaren met pensioen: alleen al bij de NMBS en Infrabel gaan er 32.0000 werknemers met pensioen tegen 2025. Dit wordt onbetaalbaar,” aldus Maertens.

Voka roept de regering op om de lijst niet goed te keuren. “Als het de regering menens is met de pensioenhervorming dan kan ze de lijst onmogelijk goedkeuren. Dit gaat immers in tegen heel de filosofie van de pensioenhervorming. We roepen de vakbonden op om meer realisme aan de dag te leggen. We moeten zorgen voor werkbare loopbanen in plaats van de nadruk constant te leggen op de pensioenen. Alleen zo kunnen we de pensioenen betaalbaar houden en zijn er geen grote scheeftrekkingen tussen verschillende types werknemers, zelfstandigen en ambtenaren".

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - 0472 84 15 99

Contactpersoon

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd