Skip to main content

Leuvense politici in debat

 • 23/10/2018

De gemeenteraadsverkiezingen zijn ook voor ondernemers van groot belang, want het stadsbestuur heeft een grote impact op het ondernemersklimaat. Toch leefden de thema’s van ondernemerschap en economie niet zo sterk in de verkiezingsstrijd en staan ze niet altijd even hoog op de prioriteitenlijst van politici. Veel ondernemers werken immers niet in de gemeente waar ze stemmen. En een groot aantal arbeidsplaatsen zijn ingevuld door personen die niet in de kieskring wonen.

Teskt: Fientje Moerman – Foto’s: The Matz

Er is in het beleid een hoge prioriteit nodig voor economie en ondernemingen, met een sterk beleid rond mobiliteit en ruimtelijke ordening, een concreet plan om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te doen aansluiten en een bedrijfsvriendelijke probleemoplossende houding van het bestuur. Daarvoor is een sterke langetermijnvisie nodig waarin ondernemen, en dus welvaartscreatie, centraal staat. Voka Vlaams-Brabant heeft als politiek neutrale organisatie het vuur aan de schenen gelegd van de kandidaat-burgemeesters in Leuven. De grote opkomst tijdens het debat bewijst dat ondernemers zich betrokken voelen bij de politiek. En we merkten dat er bij de politici een grote wil was om te luisteren naar de prioriteiten en wensen van onze leden. Als die goede intenties in de volgende legislatuur ook tot daden zullen leiden, staan we voor een rooskleurige toekomst.

Op 13 september vond het burgemeestersdebat plaats in Leuven, waar Louis Tobback voor het eerst in een kwarteeuw geen kandidaat-burgemeester meer was. Uit een bevraging bij onze leden bleek dat maar 1 op de 3 Leuvense ondernemers tevreden was over het stadsbestuur. Dat is niet veel. Hoe kan de situatie verbeteren na de verkiezingen? We vroegen het aan de zeven kandidaat-burgemeesters. Het debat werd gemodereerd door Suyin Aerts.

verkiezingsdebat Leuven (c) The Matz

1. RUIMTE OM TE ONDERNEMEN

In de regio Leuven is er geen ruimte meer vrij voor toekomstige ontwikkelingen. Dat betekent dat er geen investeringen meer kunnen komen in de toekomst, wat een gevaarlijke situatie is voor een regio. Bovendien dreigen we nu ook de bedrijvenzone op Parkveld te missen.

 • Devlies: “De discussie over ruimte om te ondernemen heeft altijd bestaan. Vandaag is het niet anders. Er is te weinig plaats voor de Leuvense bedrijven, maar er is onder andere wel nog ruimte vrij op Parkveld. Dat dossier zit echter al jarenlang geblokkeerd. Deze zomer heeft de Vlaamse overheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gemaakt, waar de grootstedelijke afbakening wel gebeurt, maar waar geen beslissing is genomen over Parkveld. Nu moet de Stad Leuven een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken waarin het Parkveld voorbehoudt aan de bedrijven. Het bedrijfsleven heeft Parkveld echt nodig.”
 • Dessers: “Groen heeft een andere kijk op Parkveld: het zijn 94 hectare landbouwgebied aan de rand van Leuven. Hoe kan een stad klimaatneutraal worden en tegelijk die open ruimte aansnijden en vol bouwen? Ik interpreteer de beslissing van de Vlaamse regering als volgt: er is beslist om geen bedrijvenzone te maken op Parkveld. Als de stad nu doorzet en dat toch doet, zijn we opnieuw vertrokken voor twintig jaar met juridische steekspelletjes.”

2. MOBILITEIT

We zijn de ‘trotse’ eigenaars van de titel ‘grootste fileland van Europa’. Leuven ligt in het centrum van de congestie-gevoelige zone. De auto moet de stad uit, maar intussen rijden er alsmaar meer bestelwagens rond om goederen af te leveren en rijdt de stad vol bussen.

 • Goyvaerts: “De auto heeft zijn plaats in de stad. Een stad kan niet bereikbaar zijn als je de auto weert. Wat de verdeling van goederen betreft: er moeten verschillende stadsdistributiecentra komen rond de stad.”
 • Ridouani: “Het mobiliteitsplan kadert in Leuven 2030: tegen 2030 willen we onze stad zo duurzaam mogelijk krijgen. En 25% Van de CO₂-uitstoot wordt veroorzaakt door mobiliteit. Het is echter niet waar dat er geen wagens in de stad mogen. De auto’s zijn geconcentreerd op bepaalde assen in de richting van ondergrondse parkeergarages. We doen wat de meest vooruitstrevende steden in Europa ons voordoen. Voor het goederenvervoer moet er op twee plaatsen een distributiecentrum komen: één op Leuven Noord en één op de Aarschotsesteenweg. Daar wordt aan gewerkt. Maar de grootste uitdaging is de snelle groei van Leuven. We moeten ons daarop voorbereiden. Het regionet is een oplossing om verdere mobiliteitsproblemen te voorkomen.”
 • Daems: “De stad moet zelf het goede voorbeeld geven voor mobiliteit en klimaatneutraliteit. Ik heb persoonlijk evenveel elektrische wagens als de Stad Leuven: één. De stad is bovendien het schoothondje van de Lijn. De Bondgenotenlaan is een autostrade van bussen. Er moeten maatregelen genomen worden zodat de bussen niet door het centrum moeten.”
   

3. TALENT

Er is veel talent in Leuven en het  is alleen met dat talent dat we de kennisregio, ons belangrijkste exportproduct, in stand kunnen houden. Bedrijven vinden momenteel geen mensen meer om hun vacatures in te vullen. Om de kenniseconomie te laten draaien, hebben we niet alleen nood aan hoogopgeleiden, maar ook aan laagopgeleiden.

 • Ridouani: “Leuven moet voldoende talent aantrekken voor de vele arbeidsplaatsen die er zijn. We hebben extra krachten nodig in alle lagen van de opleidingen om onze snelle economische groei aan te houden. Een van de doelstellingen van Leuven MindGate is om het economisch beleid samen met de bedrijven en de kennisinstellingen te voeren en ons potentieel ten volle te benutten.”
 • Parys: “Onze ondernemingen vinden niet genoeg talent, wat onder andere veroorzaakt wordt door de hoge tewerkstellings- graad in Leuven (77%). De stad moet, samen met de bedrijven, een lokale jobbeurs organiseren, zodat de jobs ingevuld geraken. Daarnaast moet de dienstverlening van de stad verbeteren. Een stad kan geen talent aantrekken als het zijn ondernemers niet goed bedient en niet naar hen luistert. Tot slot moeten we ervoor zorgen dat er betaalbare woningen zijn voor de middenklasse.”
 • Devlies: “Er moet vooral een tandje bijgestoken worden in de rekrutering van mensen van aangrenzende zones, zoals Brussel, Wallonië en de bredere regio. Daar ligt een groot potentieel. Mobiliteit is daarbij een groot probleem. De rekrutering van internationaal talent loopt al zeer goed.”
 • De Witte: “Er is heel veel talent in Leuven, maar er is ook heel veel verloren talent. Opleidingsniveau is sterk gelinkt aan de inkomstensituatie. We moeten niet te ver kijken, we moeten er vooral voor zorgen dat al ons talent in de stad kan worden ontplooid. Dat doet je door een echt armoedebeleid en door een woonbeleid dat er is voor iedereen.”

4. ONDERNEMERSCHAP

Ondernemers wensen dat de stad zich gedraagt en werkt als een ondernemer, vooral met een nadruk op een blijvende investering in de toekomst. Het is daarnaast belangrijk dat bedrijven meer inspraak krijgen in het beleid.

 • Daems: “We hebben een totale omslag van de bedrijfscultuur in de stadsdienst nodig. Er moet een zakelijk bindend contract komen met ondernemingen en handelaars. De inspraak van ondernemers mag niet zo vrijblijvend zijn. Er moeten budgetten vrijgemaakt worden voor wat in dat contract bepaald is en er moet een businessplan komen met duidelijke objectieven. Dat gebeurt in een privaat-publiek bedrijf, gerund als een privaat bedrijf, waarbij de stad en de ondernemers gelijkwaardige partners zijn. Op die manier geef je het ondernemingsleven de plaats die het verdient in deze stad. ”
 • Dessers: “Er moet inderdaad een democratische omwenteling plaatsvinden. Burgers en ondernemers moeten meer betrokken worden bij het beleid. Dat kan door een participatiedienst op te richten, een participatiecharter op te stellen (zodat het duidelijk is voor welke beslissing welke vorm van inspraak wordt georganiseerd) en door wijkdialogen te organiseren. We willen ook een burgerbegroting.”
 • Parys: “Na 24 jaar hetzelfde beleid zijn we in Leuven klaar voor een frisse wind en vooral voor een bestuur dat openstaat voor nieuwe ideeën, ook als ze van ondernemers komen. Er moet een nieuwe leiderschapsstijl komen. En het gaat verder dan dat: er zijn te veel ambtenaren die op cultuur werken en te weinig die op economie en ondernemerschap werken. Bovendien begrijpen die mensen niet altijd wat een ondernemer doormaakt. Dat moet veranderen.”
 • Devlies: “Er moeten meer opdrachten uitbesteed worden door het bestuur aan de privésector. Voor iedere activiteit moet onderzocht worden wat de meest efficiënte manier is om de taak uit te voeren.”
   

Line De Witte

LINE DE WITTE (PVDA)
Heb je de tijd gehad om met vakantie te gaan deze zomer? Ja, ik ben met vrienden naar Frankrijk en naar Spanje geweest.

Wat was het mooiste moment tijdens je vakantie? Ik heb heel veel hoogtevrees, maar toch heb ik canyoning gedaan, een sport waarbij je de loop van een rivier door een kloof volgt. Ik wou per sé alles doen, ook van rotsen van 20 meter springen! Ik ben heel trots dat ik dat gedaan heb!

 

 


Mohamed Ridouani

MOHAMED RIDOUANI (S.PA)
Hoe ziet jouw ideale dag eruit? Ontbijten met mijn kinderen en nadien erin slagen om ze op tijd op school af te zetten. Ik heb twee kinderen, eentje van vijf en één van zeven jaar.

Wat is jouw favoriete café? Ik heb niet echt een favoriet café. Ik kom in veel cafés in Leuven, ook als het geen verkiezingen zijn.
 

 


Loryn Parys (c) Jurgen Rogiers

LORIN PARYS (N-VA)
Hou je van voetbal? Ik heb ooit voor Club Brugge gewerkt, dus ik moet wel “ja” zeggen. Ik ga af en toe naar OHL kijken, maar ik hou eigenlijk vooral van het ‘consumeren van Leuvense streekproducten’, wat vooral voor en na de match gebeurt.

Wat was de gelukkigste tijd van jouw leven? Ik was het gelukkigst toen ik aan de universiteit in Leuven studeerde en tijdens mijn extra studie in Amerika. Ik deed zoveel nieuwe ervaringen op, leerde veel nieuwe mensen kennen en niets moest echt.

(c) Jurgen Rogiers

 


Carl Devlies

CARL DEVLIES (CD&V)
Ben je zelf ondernemer? Ja, ik ben zelfstandig advocaat in Leuven. Ik heb een eigen kantoor.

Wat is jouw stamcafé? In een stad als Leuven met de langste toog van Europa is het moeilijk om één stamcafé te hebben. Ik kom op veel plaatsen.

Heb je een favoriete stad, na Leuven uiteraard? Mijn favoriete stad is de oranje hoofdstad, Amsterdam, waar ik toevallig ook geboren ben.
 

 


Rik Daems

RIK DAEMS (OPEN VLD)
Hadden de rode duivels het WK moeten winnen? Ja, we zijn de beste! Ik ben een grote fan van Lukaku. Hij is een speler die immens veel doelpunten maakt op alle mogelijke manieren.

Wat is de allerbeste stijltip die je ooit kreeg? Is het toevallig dat je vandaag in het blauw bent? Blauw is toevallig mijn lievelingskleur, en ook die van mijn partij. Vind je dat ik slecht gekleed ben? Ik heb nog nooit stijltips gekregen.


 


Hagen Goyvaerts

HAGEN GOYVAERTS (VLAAMS BELANG)
Van waar komt jouw naam? Hagen is een Scandinavische naam. De naam komt ook veel voor in Duitsland en in het noorden van Europa.

Heb je kinderen? Ja, ik heb drie kinderen. Ze zijn 28, 24 en 17 jaar. Twee van hen zijn al aan het werk, de jongste zit in het laatste jaar van de middelbare school.

 


David Dessers

DAVID DESSERS (GROEN)
Wat is het meest opvallende kledingstuk dat je bezit? Ik ben niet heel uitbundig wat kleding betreft. Mijn beste kledingstuk is een mooie Italiaanse hoed uit Venetië.

Doe je aan sport? Ja, maar ik ben niet zo een regelmatige sporter. Ik heb een koersfiets en rij normaal gezien elke zondag, maar het komt er niet altijd van.
 

 

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers, editie oktober 2018.

Proximus