Skip to main content
Map

Let’s go digital, digital!

  • 31/01/2022

Van de kleine kruidenier om de hoek tot de mondiale, beursgenoteerde autofabrikant: geen enkel bedrijf ontsnapt aan de digitalisering. Inzetten op technologie is een absolute noodzaak om in elke uithoek van de wereld, en in elke mogelijke sector, competitief te blijven. Wie de digitale transformatie te laat of zelfs helemaal niet in gang zet, is gedoemd om te verdwijnen. Maar hoe begin je hier als Limburgse bedrijfsleider aan? Hoe kan je heel concreet, op maat van jouw onderneming, de nieuwe technologieën toepassen? Daar geven we in dit dossier een antwoord op.

Rolan Linsen
Rolan Linsen, senior adviseur innovatie & digitalisering bij Voka – KvK Limburg

 

“Digitalisering is heel breed”, weet Rolan Linsen, senior adviseur innovatie & digitalisering bij Voka – KvK Limburg. “Een eerste vereiste is om uit te gaan van de meerwaarde die technologie kan betekenen om efficiënter te gaan werken of een betere dienstverlening uit te bouwen. Zomaar in het wilde weg digitaliseren heeft geen zin. Er moet een duidelijke strategie achter zitten die leidt tot betere bedrijfsresultaten. Eigenlijk is het heel eenvoudig: een simplificatie van de processen is de basis van groei. Dat is waar digitalisering voor dient.”

Rocket science

Rolan Linsen krijgt bij Voka – KvK Limburg 2 types van bedrijven over de vloer. “De eerste groep heeft een concreet idee om via technologie een bepaalde verbetering door te voeren. Een element in de productie dat geautomatiseerd moet worden, een proces dat men in real time wil monitoren of de aansturing van medewerkers die via digitale weg vereenvoudigd kan worden. Met die groep kunnen we meteen aan de slag. We onderzoeken eerst de exacte noodzaak en gaan dan binnen ons brede netwerk op zoek naar een partner die voor dit specifieke onderdeel de geknipte oplossing in huis heeft. Dat kunnen heel eenvoudige toepassingen zijn, zoals het opzetten van een webshop, het installeren van een chatbot of de implementatie van een nieuw CRM-pakket. Je moet het soms echt niet ver gaan zoeken om toch een wereld van verschil te maken. Het is niet altijd rocket science, zoals artificiële intelligentie of zelfrijdende auto’s.” 

Eén mindset

“Een  totaal andere pijler waar wij ons op focussen, is de groep van bedrijven die de noodzaak voelt om een digitale transformatie door te voeren. Ze willen groeien, efficiënter ondernemen, hun concurrentiepositie versterken, internationaliseren, enzovoort, maar ze hebben geen idee van waar, wie, hoe of welke digitale processen ze hiervoor moeten implementeren. Voor hen is een meer globale aanpak nodig, waarbij de technologie zorgt voor een eenheid in het bedrijf. Het is een meer doordacht en uitgesponnen proces, dat de diverse eilandjes binnen een onderneming door digitale transformatie met elkaar verbindt. Om dit te doen slagen, zijn er een aantal voorwaarden. In de eerste plaats moet de bedrijfsleiding achter de strategie staan en bereid zijn om de transformatie doorheen de hele organisatie te introduceren. Iedereen moet met dezelfde mindset de strategie omarmen en bereid zijn om zijn manier van werken aan te passen. Er moeten uiteraard ook de nodige budgetten voor voorzien worden en er moet voldoende mankracht worden vrijgemaakt om het hele proces te begeleiden en op te volgen.”

“De grootte van een bedrijf is niet altijd een indicatie van de mate van digitalisering.”

Uiteindelijk kom je ook in deze categorie van bedrijven tot concrete actiepunten, die zowel kleinschalig en simpel als zeer vooruitstrevend en omvangrijk kunnen zijn. “De grootte van de bedrijven is niet altijd een indicatie van de mate van digitalisering”, weet Rolan Linsen. “We zien in Limburg zowel grote industriële bedrijven als kmo’s, die echte pioniers zijn in de automatisering van hun productie, logistiek of dienstverlening. Toch is het zo dat vooral de kmo’s nog sterk achterlopen. Het is dan ook speciaal om die doelgroep mee te trekken dat we bij Voka – KvK Limburg het project DigiHub hebben opgezet.” 
 

En hup: 
naar de DigiHub!

DigiHub verdient een woordje uitleg. “In dit project ondersteunen we heel concreet Limburgse kmo’s in hun onderzoek en implementatie van nieuwe technologie”, vertelt Rolan Linsen. “We doen dit samen met onze partners, waaronder Flanders Make, Hogeschool PXL, Universiteit Hasselt, T2 Campus en Sirris. Het grote voordeel voor bedrijven om in te stappen in dit traject, is dat ze voor een schat aan informatie en individuele begeleiding, een subsidie krijgen van 70 procent. Zowel Europa als de Vlaamse overheid erkennen immers de noodzaak van digitalisering en trekken daar graag flankerende middelen voor uit. Voka – KvK Limburg speelt hier een coördinerende rol in, zodat we samen met onze partners en het bedrijf tot het gewenste resultaat kunnen komen.”

Wie kan hier allemaal aan deelnemen? “In principe is DigiHub voor alle Limburgse kmo’s, op voorwaarde dat de nood aan digitalisering en het doel dat men wil bereiken, innovatief genoeg zijn. We mikken met dit project dus wel iets verder dan louter de vernieuwing van een CRM-pakket of een bestaande website. We behandelen vooral vragen over slimmer omspringen met data en hoe die efficiënter gebruiken binnen de organisatie, over het automatiseren van allerhande manuele taken, het implementeren van digitale diensten, het plaatsen van sensoren voor het Internet of Things, het monitoren van voorraden, enzovoort.” Kortom, wie interesse heeft om als kmo eindelijk een proces van digitalisering door te voeren, moet zich zeker even melden bij Rolan Linsen (tel. 011/560.235 of per e-mail: rolan.linsen@voka.be).
 

“Slim en overal: dat heeft digitalisering nodig”

Een mooi voorbeeld van een onderneming die eerst zelf het proces van digitale transformatie heeft doorgemaakt, en dit vervolgens bij duizenden klanten implementeert, is KPMG. “Het is heel belangrijk dat het topniveau van de organisatie de digitale strategie onderschrijft en die mee uitdraagt naar alle geledingen van de onderneming,” zeggen Anthony Van de Ven, Partner Technology Advisory bij KPMG, en Xavier Van Moen, CIO van het bedrijf in België.

Anthony van de Ven
Anthony Van de Ven, Partner Technology Advisory bij KPMG – België

 

“We zijn zelf al een aantal jaren geleden gestart met een zeer grondige oefening naar de mogelijkheden van digitalisering voor de verbetering van onze dienstverlening”, zegt Anthony Van de Ven. “Het begon met een ‘digital MBA’ in samenwerking met Vlerick, voor al onze partners, omdat we ervan overtuigd zijn dat alle niveaus het nut hiervan moeten inzien om een kans op succes te hebben. Daarna werd de digitale gedachte uitgewerkt tot een platform, waarmee zo’n 1.500 medewerkers zich konden bekwamen in de basis van digitale transformatie. Want dat is het probleem bij nagenoeg elke organisatie: er bestaat op het vlak van technologische evolutie een enorm verschil in snelheden. Waar sommige collega’s intensief bezig zijn met machine learning, artificiële intelligentie, enzovoort, is dat bij anderen pure sciencefiction. Die ongelijkheid moet eerst worden weggewerkt vooraleer je de strategie doorheen het hele bedrijf kan uitrollen en de grootste meerwaarde kan creëren.”

“Als we iets geleerd hebben, is het wel dat je stap voor stap de technologische evolutie moet implementeren.”

Geen versnippering

“Als we iets geleerd hebben, is het wel dat je stap voor stap de technologische evolutie moet implementeren, zodat je iedereen mee hebt”, gaat Xavier Van Moen verder. “Anders geraak je mensen kwijt en is het hele proces gedoemd om te mislukken.” Volgens de ervaring van KPMG is het dan ook belangrijk om alle afdelingen en mensen op één lijn te krijgen. “Net zoals bij ons, is het allicht in vele organisaties zo dat ze in elk departement wel een bepaalde vorm van digitalisering hebben toegepast. Dat is allemaal goed en wel, maar zodra je op bedrijfsniveau een globale, strategische oefening doorvoert, moeten er wel knopen doorgehakt worden. Dit zal zeker op weerstand stuiten van mensen die in het verleden voor hun eigen afdeling een digitale verbetering hebben opgezet, maar nu met een ander concept worden geconfronteerd dat past binnen de totale bedrijfsstrategie. En dat is belangrijk, want als je geen totaalplan over de hele organisatie uitrolt, krijg je een versnippering met heel veel verschillende architectuur, platformen en systemen die allemaal veel geld kosten en weinig efficiënt zijn. De grootste kans op succes houdt in dat er voldoende discipline is om alles te bekijken in functie van het geheel en dit ook doorheen de hele organisatie door te voeren.”

Laaghangend fruit

KPMG heeft dan ook een centrale werkgroep met het topmanagement samengesteld (DISC) en op basis van de kruisbestuiving tussen de diverse departementen een digitaal platform (One KPMG) ontwikkeld. “Het dataplatform dat we nu doorheen de hele organisatie gebruiken, is een mooi voorbeeld van de ‘multipurpose’ digitalisering die we hebben doorgevoerd”, aldus Anthony Van de Ven. “Je vindt daar niet alleen flashy, hoogwaardige innovatie op terug, maar ook heel eenvoudige, simpele dingen die onze traditionele werking veel makkelijker en efficiënter maken. We spreken in dat geval over ‘laaghangend fruit’ dat geen rocket science is of wordt aangekondigd als ‘the next big thing’. Nee, het zijn ook kleine en heel bescheiden ingrepen die onze hele onderneming vooruithelpen. Denk aan de scanning van documenten, waardoor het werk van onze accountancy-tak veel efficiënter is geworden.”

“Het is een proces dat zich geleidelijk moet ontwikkelen, met de nodige evaluaties en bijsturingen.”

Nooit helemaal klaar

KPMG past het beproefde model ook toe om klanten op weg te helpen in hun digitalisering. “Klopt, we hanteren daarbij hetzelfde principe dat bij ons goed heeft gewerkt. We starten met een grondige analyse, en leggen zo op bedrijfsniveau de specifieke pijnpunten bloot. Vervolgens gaan we samen met de klant de strategie bepalen op basis van feitelijke gegevens. Wat zijn de noden? Wat is voor de klant ‘the next big thing’? Wat doen de concurrenten? Hoe pakken de bedrijven uit dezelfde sector het aan? En waar staat onze klant vandaag? Op basis daarvan gaan we na welke capabilities nodig zijn om tot de digitale transformatie te komen, en stellen we een roadmap op om tot de uiteindelijke realisatie te komen.” 

Xavier Van Moen wijst op het belang van de stapsgewijze benadering. “Het werkt niet om een aantal mensen in een kot op te sluiten voor een brainstorm en daarna ineens, zoals een big bang, te starten met digitalisering. Het is een proces dat zich geleidelijk moet ontwikkelen, met de nodige evaluaties en bijsturingen. Niet alleen de technische, maar ook de menselijke adaptatie van de veranderingen heeft tijd nodig. Bovendien raast de digitale trein steeds verder, zodat er telkens opnieuw onderzocht moet worden waar optimalisaties mogelijk zijn. Het werk is dus nooit af.” 

Xavier van moen
Xavier Van Moen, CIO bij KPMG - België

 

Artikel uit publicatie