Skip to main content
  • Nieuws
  • Leidraad provincie voor omgevingsvergunning

Leidraad provincie voor omgevingsvergunning

  • 12/06/2017

Sinds de invoering van het omgevingsvergunningendecreet begin dit jaar, zijn er aanhoudende ICT-problemen met het digitale omgevingsloket. Omdat gevreesd wordt dat die problemen alleen maar erger gaan worden als de gemeenten mee op het systeem komen, heeft het Vlaams Parlement eind vorige maand beslist om het overgangsregime voor de gemeenten te verlengen tot 1 januari 2018. Ondanks dit tweede uitstel voor de gemeenten en ondanks dat het loket momenteel niet performant is, moet een aanvraag nog wel via het Vlaamse omgevingsloket (OMV-loket) digitaal bij de provincie Antwerpen worden ingediend. 

omgevingsloket
Op 1 januari 2018 zou het OMV-loket functioneel en volledig operationeel moeten zijn. Er gelden technische richtlijnen om het indienen in de overgangsfase tot 1 januari 2018 mogelijk te maken.

Een ingediend dossier in het OMV-loket dat bestaat uit gestructureerde data of vrije tekst ingevuld in het loket, in combinatie met documenten (die mogelijk her en der zijn opgeladen), is onwerkbaar. Er is geen garantie dat informatie ingevuld in het OMV-loket kan gedeeld worden met adviesverleners en gemeenten voor het openbaar onderzoek. Bij het onvolledig verklaren van het dossier, is er geen garantie dat de ingevulde data of tekst nog beschikbaar zijn, wanneer je het dossier nadien wenst aan te vullen.

Gezien de problemen met het OMV-loket, vraagt het Antwerpse provinciebestuur aan aanvragers om:

  • de input van data te beperken tot het minimale
  • geen tekst te typen in de vrije-tekstvelden
  • maximaal te werken via documenten met een logische naamgeving (cf nummer en naam van de addendabibliotheek).

Met het dossier gaan vele partijen (aanvragers, gemeenten, adviesinstanties, provincie) aan de slag. Een dossier moet voor iedereen digitaal vlot raadpleegbaar zijn. Het provinciaal digitaal platform wordt ingezet om het dossier (en later de uitgebrachte adviezen) voor alle betrokken partijen raadpleegbaar te stellen.

De technische richtlijn geldt voor alle aanvragen in de provincie Antwerpen en is dus ook relevant voor architecten en voor wie het stedenbouwkundig luik van een dossier samenstelt. 

Het indienen van het dossier kan per mail, op USB-stick of door aanvullen van het OMV-loket met alle documenten onder "Project informatie" > "Extra informatie".

Volgende 10 vuistregels helpen je op weg bij het indienen van een dossier.

Contactpersoon

Peter Van Doninck

Ondernemingsrelaties

Proximus
IMU - vzw - salesforce
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
IMU - vzw - Bebat
Van Roey - September
AW_Welt_6stappenplan
IMU - vzw - Remant
IMU - VZW - multibureau
imu - vzw - Altez
AW_Digitalisering
IMU - vzw - Bank van Breda
IMU - vzw - Salesforce