Skip to main content
  • Nieuws
  • Leerlingen dupe van uitgestelde onderwijshervorming

Leerlingen dupe van uitgestelde onderwijshervorming

  • 25/10/2017

Voka vroeg tijdens zijn politieke Rentree in september aan Vlaams minister-president Geert Bourgeois en de Vlaamse regering om op 1 september 2018 te starten met het hervormde secundair onderwijs, de vernieuwde eindtermen én duaal leren. Nu de onderwijsverstrekkers nog maar eens uitstel vragen, zal de Vlaamse regering moeten beslissen of ze deze ambitie waarmaakt. Voor Voka is de keuze duidelijk. Als we ons onderwijs bij de tijd willen brengen, dan moeten we nu knopen doorhakken.

  • Vlaams parlement moet dringend knopen doorhakken over invulling eindtermen.
  • Niet alles moet on hold gezet worden tot de nieuwe eindtermen er zijn.
  • Het is vooral jammer voor de vele scholen én leerlingen die wel klaar zijn om volgend schooljaar te starten.

Een grote onderwijshervorming doorvoeren tijdens een verkiezingsjaar is politieke fictie. Van uitstel komt helaas al te vaak ook afstel. Voka roept daarom het Vlaams parlement op om dringend knopen door te hakken in het dossier van de eindtermen. Het kader had al een half jaar geleden klaar moeten zijn, zodat er tijdig werk kon worden gemaakt van de invulling van de eindtermen. Het is toch logisch dat de maatschappij, die het Vlaamse onderwijs volledig financiert, via het Vlaams parlement bepaalt wat er in de eindtermen komt en dat deze vervolgens overgenomen worden in de leerplannen van de onderwijsverstrekkers. Net zoals het logisch is dat de beroepskwalificaties, opgesteld door het werkveld, de basis blijven van het arbeidsmarktgericht onderwijs. Toch slagen de verschillende partijen er niet in om dit op papier te zetten.

“Alles op de lange baan schuiven lijkt een constante in de standpunten van de onderwijsorganisaties en -vakbonden.”

De hervorming van het secundair onderwijs gaat trouwens veel verder dan de befaamde matrix en de nieuwe eindtermen. Niet alles moet Hervorming onderwijson hold gezet worden tot er nieuwe eindtermen zijn. Scholen zullen zich kunnen organiseren als domein- of campusscholen, er komen financiële middelen voor de technische uitrusting van scholen, zittenblijven wordt moeilijker, het B-attest na het eerste leerjaar wordt afgeschaft en vervangen door een A-attest met remediëring, … Deze elementen kunnen vandaag al in uitvoeringsbesluiten worden gegoten.

Na de hervorming van het lerarenberoep tracht men nu ook de hervorming van het secundair onderwijs op de lange baan te schuiven. Dat is onaanvaardbaar voor Voka. Het lijkt een constante in de standpunten van de onderwijsorganisaties en -vakbonden. Elke belangrijke onderwijshervorming gaat te snel en moet uitgesteld worden: lerarenloopbaanpact, hervorming secundair onderwijs, duaal leren, … terwijl de samenleving alsmaar sneller evolueert en de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt toeneemt. Als de Vlaamse regering hieraan toegeeft, dreigt haar onderwijspalmares bijzonder mager te worden.

Een belangrijk element van het politieke akkoord is de relatief grote vrijheid die schoolbesturen krijgen om de onderwijshervorming al dan niet toe te passen. Het is dan ook vooral jammer voor de vele scholen die wel klaar zijn om volgend schooljaar te starten. Uiteindelijk zijn de leerlingen de dupe van verder uitstel.

Jonas De Raeve - Junior Adviseur Onderwijs - jonas.deraeve@voka.be - 0473 76 65 07

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd