Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • “Langzame klim uit het dal, maar meer groei in zicht”

“Langzame klim uit het dal, maar meer groei in zicht”

  • 01/06/2023

persbericht

Deze maand komen we geleidelijk aan weer op het niveau van september-oktober 2022, blijkt uit de nieuwe conjunctuurbarometer van Voka - KvK Limburg. We klimmen dus verder uit de conjunctuurput, maar de klim zal beduidend meer tijd vergen dan wat nodig was om de bodem te bereiken. Voor april geeft de conjunctuurbarometer op de verschillende deelindicatoren eerder slecht nieuws. Enkel over toerisme, deze deelindicator werd opnieuw opgenomen, en het aantal werkzoekenden kunnen we positief zijn. Toch is er meer goed nieuws. ​ De Europese Commissie voorspelt dat het Belgische bbp met 1,2% zal groeien. Volgend jaar zou de Belgische economie zelfs met 1,4% groeien. Toch een contrast met de 0,8% groei die in de herfst van vorig jaar werd voorspeld. Die groei is ook welgekomen want de bedrijfswinsten staan nu al geruime tijd onder druk door de forste kostenstijgingen van de komende jaren. Die winstgevendheid is echter bij uitstek de bepalende factor van de capaciteit van bedrijven om te investeren in de digitalisering en de verduurzaming van onze economie. Dat soort investeringen zijn cruciaal om onze welvaart te versterken.

“We zien een geleidelijke klim uit het dal en dat is goed, maar we hebben de komende jaren nood aan een echt Vlaams-Europees industrieel beleid. Dat moet vertrekken van een samenspel van onder andere energiebeleid, een stimulerend economisch beleid mét de nodige middelen, maar ook bijvoorbeeld het aanpakken van de vergunningenproblematiek. Dit vereist Europese coördinatie. Daarnaast moet Europa ook kritisch kijken naar de lawine van voorstellen die ze in het kader van de Green Deal en Fit for 55 op bedrijven stuurt, willen we concurrentieel blijven." Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg

foto

 Mei 2023 - Oktober 2023

Aantal starters blijft dalen voor derde maand op rij

In april 2023 kwamen er 895 nieuwe Limburgse bedrijven bij. Dit is opnieuw een daling van bijna 7% t.o.v. een jaar geleden. Jong ondernemerschap is nochtans van essentieel belang voor de nodige dynamiek en vernieuwing van onze Limburgse economie. Daarom presenteerde Voka – KvK Limburg in aanwezigheid van Vlaams minister van Economie Jo Brouns op 26 mei een brochure met tien aanbevelingen voor een bloeiend starterslandschap.

Herstel exportcijfers wordt tenietgedaan

In april valt het aantal afgeleverde exportcertificaten met -24.5% terug tot 1436 eenheden of tot -28.5% onder het maandgemiddelde. In de periode sinds 2010 bleef de aprilkrimp beperkt tot gemiddeld -5.6%. Het is van 2012 geleden dat in april nog een beperkter aantal certificaten (1304) werd afgeleverd. Noteer eveneens dat de expansie van vorige maand (+25%) hiermee ruimschoots teniet gedaan wordt. De exportwaarde valt -12.3% lager uit dan in maart en strandt op €88.8 miljoen of -8.5% onder het aprilgemiddelde. Er moet teruggegaan worden tot mei 2021 om een nog lagere exportwaarde terug te vinden (€77.1 miljoen).

De trends blijven voor beide indicatoren opwaarts gericht maar zijn niet echt significant. Het trendpatroon voor de exportwaarden is licht steiler dan in de corresponderende periode van vorig jaar. De trend voor de exportattesten verliep een jaar geleden nog neerwaarts.

De year-to-year differentials blijven niet alleen net als vorige maand negatief, ze worden ook omvangrijker. De marge voor de attesten verruimt van -4.75% tot -6.73%, die voor de exportwaarde van -4.19% tot -7.33%.

Aantal bouwvergunningen neemt verder af

In januari werden 5.4% minder bouwvergunningen afgeleverd dan in december. Dit is een vrij opvallende beweging, aangezien voor januari een gemiddelde maand-tot-maand expansie van ruim 14% mag verwacht worden. Deze daling is vrijwel volledig toe te schrijven aan de niet-residentiële activiteit waar zowel de nieuwbouw (-39.1%) als de renovatie (-30.6%) een substantiële maand-tot-maandkrimp laten optekenen. Voor de residentiële nieuwbouw blijft de terugval beperkt tot amper -0.5% terwijl het aantal vergunningen residentiële rennovatie zelfs met 9% ​ toeneemt.

De trend voor de totale markt is licht neerwaarts gericht en vertoont een sterke stagnatieneiging. Dit verloop is het resultaat van significant dalende trends voor de residentiële nieuwbouw en de niet-residentiële renovatiebouw enerzijds en quasi perfect vlakke patronen voor de residentiële renovatie en de niet-residentiële nieuwbouw anderzijds.

De year-to-year differential voor de totale markt blijft negatief en verruimt nog van -7.3% tot -9.4%. Deze verruiming is het gevolg van de dynamiek binnen de residentiële segmenten. De differentials voor de niet-residentiële bouw blijven negatief maar worden minder omvangrijk.

Voertuigen: zware terugval na salongebonden hausse

In totaal worden in april 3179 voertuigen ingeschreven. Het activiteitsniveau blijft hiermee -23.45% onder het maandgemiddelde en -23.2% minder dan een maand geleden. De sterkste terugval doet zich voor bij de personenwagens (-28.2%). Bij het zware vervoer (vrachtwagens en opleggers) blijft de daling beperkt tot -17%. Voor de bedrijfswagens mag een lichte expansie van 2.2% gerapporteerd worden.

In de loop van de volgende zes maanden verloopt het aantal inschrijvingen van zowel personenwagens als bedrijfsvoertuigen langsheen een significant neerwaartse trend. Voor de hoge vracht (vrachtwagens en opleggers) is de trend licht stijgend, maar beduidend vlakker dan vorig jaar. Voor de totale markt resulteert een significant dalende tendens.

De year-to-year differential voor de totale markt krimpt van 10.2% tot 6.4%. Deze terugval wordt gegenereerd door de personenwagens en de zware vracht. Voor het eerste segment valt de marge terug van 12.4% naar 6.6%, in het tweede verruimt de negatieve marge van -12.9% tot -23.7%. Bij de bedrijfsvoertuigen mag een verdubbeling van de marge van 7.6% tot 15% gerapporteerd worden.

Aantal werkzoekenden krimpt licht

Het totale aantal werkzoekenden krimpt in april licht (-0.1%) en belandt zo -32.5% onder het maandgemiddelde. De huidige evolutie is eerder atypisch aangezien voor de maand april een gemiddelde daling van het aantal werkzoekenden met -1.5% ​ geregistreerd gangbaar is. In de periode tot oktober krijgen we een licht dalende tendens. De year-to-year differential voor de mannen valt terug tot quasi nul (0.04%). De marge voor de vrouwen strandt op 4.6%.

In april werden 3020 vacatures uitgeschreven. Dit is een daling met -17% ten opzichte van maart. Vanaf mei wordt een licht positieve trend actief die het jobaanbod in de periode tot oktober kan opdrijven tot gemiddeld 3400 eenheden. De year-to-year differential blijft niettemin negatief (-5.1%) en verruimt nog ten opzichte van vorige maand (-4.46%).

Het aantal per einde maand openstaande vacatures blijft met 9474 eenheden praktisch gesproken status quo op het niveau van vorige maand. Het aantal niet-ingevulde vacatures situeert zich hiermee 85% boven het maandgemiddelde. Tijdens de volgende zes maanden vlakt de licht positieve trend vrijwel volledig uit, zodat het aantal openstaande vacatures tegen oktober kan terugvallen tot een goede ​ 9200 eenheden. De year-to-year differential blijft met -6.8% zeer dicht in de buurt van de -7% van vorige maand.

Toerisme in stijgende lijn

Voor het toerisme is januari (meest recent beschikbare data) wat betreft aankomsten en overnachtingen traditioneel een krimpmaand. Dit jaar blijft de maand-tot-maand krimp in januari beperkt tot -21.3% resp. -16.7%. Onder impuls van een seizoenale dynamiek groeit het aantal aankomsten tegen maart verder aan met 75% en het aantal overnachtingen zelfs met ruim 90%. Vanaf april komt een significant opwaartse trend tot ontwikkeling die sterk genoeg lijkt om aan te houden tot de late zomer. De YtY-differentials voor aankomsten en overnachtingen lopen op tot 9.4% resp. 9.8%.

De bezettingsgraad van de hotels neemt in april toe tot 64%, voor de B&Bs mag een toename tot 41% gerapporteerd worden. Voor de hotels lijkt zich voor het tweede en derde kwartaal een stevig expansieve trend aan te dienen die de bezettingsgraad tegen juli-augustus zou kunnen opdrijven tot ruim 80%. Deze trend is opvallend sterker dan het patroon dat zich vorig jaar liet voelen. De year-to-year differential voor de bezettingsgraad van de hotels loopt op tot 10 procentpunten. Voor de B&Bs lijkt alles aan te sturen op een vrijwel perfecte heruitgave van het trend- en activiteitscenario van vorig jaar. De year-to-year differential blijft beperkt tot een marginale 0.5 procentpunten. 

foto

 

Contactpersonen

Menno Van Gemeren

Senior adviseur belangenbehartiging

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

Artikel uit publicatie