Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Langer werken dankzij dynamische loopbaan

Langer werken dankzij dynamische loopbaan

  • 15/05/2019

Geen enkele generatie had in ons land kortere carrières dan degene die nu afzwaait. Tegelijkertijd wordt de pensioenfactuur steeds zwaarder en de krapte op de arbeidsmarkt steeds nijpender. Langer werken is dan ook de boodschap, maar hoe? Via dynamische loopbanen. De nieuwe Voka Paper 'Dynamische loopbanen om langer aan de slag te blijven' legt hoe dat kan. Hier leest u alvast een voorzet.

  • In België overweegt maar liefst de helft om vroeger te stoppen dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Tegelijkertijd wordt de pensioenfactuur zwaarder en de krapte op de arbeidsmarkt nijpender.
  • Voor langere loopbanen moeten we overstappen van een rigide naar een meer dynamische loopbaan.
  • Eén van de kerningrediënten om daartoe te komen is meer maatwerk, ook op het einde van de loopbaan.

Geen enkele generatie had in ons land kortere carrières dan degene die nu afzwaait. Tegelijkertijd wordt de pensioenfactuur steeds zwaarder en de krapte op de arbeidsmarkt steeds nijpender. En dat zet de draagkracht van ons pensioenstelsel stevig onder druk. Langer werken is dan ook de boodschap.

Maar veel animo is er niet voor dat langer werken. In België overweegt maar liefst de helft van de Nederlandstaligen boven de 25 jaar om vroeger te stoppen dan de pensioengerechtigde leeftijd, zo blijkt uit een recente enquête van ‘Knack’. Onderzoek na onderzoek geven Belgen aan rond hun 60ste te willen stoppen. En het blijft niet bij willen: gemiddeld trekken we de deur van de werkvloer op ons 61ste achter ons dicht. In zowat alle industrielanden wordt vandaag langer gewerkt dan in België. 

Dynamische loopbaan

“In zowat alle industrielanden wordt vandaag langer gewerkt dan in België.”

Veronique Leroy

We werken (bijna) evenveel jaren niet als wel. We werken maar 33 jaar en dragen dan bij aan de maatschappij. Daarnaast zijn we in Vlaanderen maar liefst 28 jaar inactief, waarbij we onder meer teren op uitkeringen van diezelfde maatschappij. In combinatie met de langere levensverwachting zal de generatie die nu met pensioen gaat het langst niet-beroepsactief zijn in de Belgische geschiedenis. 

De hamvraag is dus hoe we ervoor zorgen dat mensen langer aan de slag willen en kunnen blijven. Voor langere loopbanen zullen we moeten blijven investeren in levenslang leren, kwalitatief werk, afstappen van anciënniteitsverloning en inzetten op arbeidsmobiliteit. Maar we moeten ook overstappen van een rigide naar een meer dynamische loopbaan. Rust en intermezzo’s moeten kunnen maar wel onder de strikte voorwaarde dat ze ook leiden tot langer werk. 

Eén van de kerningrediënten om daartoe te komen is meer maatwerk, ook op het einde van de loopbaan. De federale regering is er jammer genoeg niet meer in geslaagd om een vorm van ‘deeltijds pensioen’ in te voeren deze legislatuur. Bij een deeltijds pensioen bouwt een werknemer op basis van het deeltijds loon nog deeltijdse pensioenrechten op. 

Maar het is vooral ook zaak om het mes te zetten in allerlei systemen die mensen van de arbeidsmarkt af duwen. Zo moet het mes gezet worden in de zogenaamde ‘gelijkstelde periodes’: periodes waarin een werknemer niet aan het werk is, maar hij toch pensioenrechten blijft opbouwen, tijdens brugpensioen, landingsbanen en tijdelijke werkloosheid bijvoorbeeld. Die geven immers geen prikkel om na een periode van even niet werken toch weer of langer aan de slag te gaan. 

Een dynamische loopbaan wil meer mogelijkheden bieden aan werknemers, maar kan alleen als de werknemer ook mee de verantwoordelijkheid draagt voor gemaakte keuzes. 

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice