Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Landschapspark Zwinstreek: lege doos of doos van Pandora?

Landschapspark Zwinstreek: lege doos of doos van Pandora?

  • 02/06/2023

De voorbije dagen is er in de media veel te doen geweest omtrent de Vlaamse Nationale Parken en Landschapsparken. Tot woensdagavond 31 mei konden kandidaten een aanvraag indienen. Het was al lang geweten dat er ook in West-Vlaanderen interesse was om een Vlaams Landschapspark in te richten, en op het laatste nippertje werd de kandidatuur van het Landschapspark Zwinstreek ingediend. Het betreft een gebied van meer dan 45.000 hectare en omvat de gemeenten Brugge, Damme, en Knokke-Heist in West-Vlaanderen,  Maldegem en Sint-Laureins in Oost-Vlaanderen en Sluis in Nederland. De hoofddoelstelling van een landschapspark is – zoals de naam aangeeft – het landschap versterken. Op zich is daar niks mis mee, maar Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is toch bezorgd over de economische effecten op langere termijn.

Voka West-Vlaanderen volgt dit dossier al een tijdje van nabij op. Lange tijd bleef het muisstil omtrent het Vlaamse decreet dat de spelregels voor de landschapsparken vastlegt. Hoewel er hierover sinds kort meer duidelijkheid is, zijn niet alle zorgen van de baan voor de West-Vlaamse ondernemersorganisatie. Vooral de impact op de bedrijvigheid blijft onduidelijk. Wat met het vergunningenbeleid en juridische zekerheid t.a.v. bestaande en nieuwe bedrijven in het gebied? Wat met de zoekzones voor nieuwe bedrijventerreinen die in het gebied liggen? En wat zal de impact zijn van het landschapspark op het aangrenzende havengebied van Zeebrugge? Mogelijk bedreigt het park nieuwe multimodale hinterlandverbindingen vanuit Zeebrugge naar Antwerpen (zoals de Vlaamse Havenspoorlijn).

Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen: “We hebben akte genomen van de kandidatuur van het Landschapspark Zwinstreek. Volgens de indieners van de kandidatuur van het Landschapspark Zwinstreek zullen er geen nieuwe verplichtingen of beperkende maatregelen komen boven op de vigerende regelgeving voor bedrijven. Maar we weten allemaal dat we leven in een context van steeds strengere omgevingsregels, zoals de Vlaamse bouwshift en Europese natuurherstelwet. Een initiatief zoals het Landschapspark Zwinstreek legt daar nog een extra laag bovenop. Wij vrezen dan ook dat de bedrijvigheid in het gebied in de toekomst steeds sterker onder druk zal komen te staan. Volgens sommigen is het landschapspark een lege doos; wij vermoeden dat dit wel eens de doos van Pandora zou kunnen zijn, waarbij de grote focus op natuurontwikkeling de bedrijvigheid, de economische ontwikkeling en dus de tewerkstelling in de regio in het gedrang brengt.”

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag