Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Lancering Vlaams datanutsbedrijf: laat ons krachten bundelen

Lancering Vlaams datanutsbedrijf: laat ons krachten bundelen

  • 10/05/2023

Het succes van Athumi hangt af van de mate waarin applicaties met het bedrijfsleven kunnen worden opgestart.

Afgelopen week vond de publieke lancering van Athumi plaats, voorheen bekend onder de werktitel van het 'Vlaams datanutsbedrijf'. Deze nieuwe organisatie heeft als doelstelling om ervoor te zorgen dat data meer gedeeld en gevaloriseerd worden in onze samenleving.

Concreet wil men enerzijds het vertrouwen van de burger vergroten door in te zetten op persoonlijke datakluizen die veiligheid, controle, en privacy kunnen waarborgen. Anderzijds wil men innovatieve platformen en (sectorale) ecosystemen voor datadeling opzetten waarin data beter vindbaar, bruikbaar en uitwisselbaar worden.

Applicaties en projecten

Athumi presenteert zich daarbij als neutrale derde speler. Onder de slagzin “meer data meer inzetbaar maken voor meer bedrijven” wil men vooral de onderliggende infrastructuur van datakluizen en data-uitwisseling voorzien en niet concurreren met private partijen. Het is immers bedoeling dat de concrete applicaties en projecten door andere organisaties worden aangeboden.

In dat kader werden al 10 partnerschappen afgesloten met o.m. Randstad, Doccle, en Itsme. Use cases die worden uitgewerkt zijn o.a. een gezondheidskluis die sportieve data van wearables en sport-apps combineert met gezondheids- en voedingsinformatie, een persoonlijk dossier dat gebruik kan worden voor diploma’s voor sollicitaties, of een vastgoedinformatieplatform dat alle partijen connecteert die bij de verkoop van vastgoed zijn betrokken. Itsme zal zorgen voor de integratie van de verschillende kluizen in de Itsme-app. 

Facilitator voor bedrijven

De manier waarop Athumi zich steeds meer positioneert als facilitator ten dienste van bedrijven en waarbij men marktverstoring wenst te vermijden is wat Voka betreft zeer belangrijk. We staan immers op een kantelpunt in de transitie richting digitale transformatie waarbij we data eindelijk meer lijken te gaan valoriseren. We hebben daarbij echter geen nood aan een overheid die wil gaan regisseren of dirigeren, maar eerder aan een overheid die gaat ondersteunen, zorgt voor een duidelijk kader en meewerkt naar de nodige interoperabiliteit om data-uitwisseling te bewerkstelligen.

We zien ook een mogelijke rol voor Athumi weggelegd om ervoor te zorgen dat onze bedrijven makkelijker tegemoet kunnen komen aan de cascade van (Europese) regelgeving die een steeds grotere druk zet op hoe men moet omgaan met data (we moeten opletten dat we hierdoor innovatie niet te veel gaan fnuiken).

Duurzaam businessmodel

Het is nu vooral zaak om een duurzaam businessmodel op te zetten in nauwe interactie met het bedrijfsleven zodat het ook nog duidelijker wordt hoe en onder welke condities men samenwerkingen kan opzetten. Het succes van Athumi hangt immers af van deze interactie en de mate waarin applicaties met het bedrijfsleven kunnen worden opgestart. Tegelijkertijd moet gebruiksvriendelijkheid centraal staan in elke applicatie die wordt ontwikkeld.  

Voka wenst Athumi volop te ondersteunen in zijn centrale doelstellingen. Meer zelfs, we zijn verheugd dat de Vlaamse overheid ambitie toont en een pionierende rol opneemt in de transitie richting een datagedreven economie. Laat ons dit nu verder operationaliseren en de hefboom die data-uitwisseling kan spelen richting meer toegevoegde waarde maximaliseren.
 

Contactpersoon

Dieter Somers

Senior Adviseur Digitale Transformatie, Teamlead Competitiviteit

imu - vzw - Altez