Skip to main content
  • Nieuws
  • Laat ons een ambitieus transformatiepact sluiten en samen Vlaanderen gezond doen groeien

Laat ons een ambitieus transformatiepact sluiten en samen Vlaanderen gezond doen groeien

  • 10/07/2020

Op 11 juli is het de Vlaamse feestdag. Wat valt er te vieren? “We hebben in de coronacrisis bewezen waartoe we in staat zijn, en dat is vaak meer dan we denken”, zegt Voka-voorzitter Wouter De Geest. “We hebben vandaag ook de unieke kans om Vlaanderen klaar te maken voor de volgende decennia. Maar dan moeten we verder durven te kijken dan de relance en een echt transformatiepact sluiten.”

Het zijn uitzonderlijke tijden. Wie kon een jaar geleden voorspellen dat we onze levensstijl zo zouden moeten omgooien? We hebben in deze coronacrisis allemaal het beste van onszelf gegeven. Bedrijven hebben wendbaarheid, weerbaarheid en solidariteit getoond. Sociale partners ontwikkelden in de ondernemingen aangepaste arbeidsorganisatiemodellen. De overheid haalde een stevige EHBO-koffer boven met steunmaatregelen zodat ondernemingen werden gestut en burgers niet zonder inkomen vielen. Onze zorgverstrekkers stonden dag en nacht paraat. En de burgers zelf? Die hebben de veiligheidsmaatregelen over het algemeen goed opgevolgd. Dat alles verdient het om gevierd te worden, op deze uitzonderlijke Vlaamse feestdag.

We hebben vandaag bovendien de unieke kans om Vlaanderen klaar te maken voor de volgende decennia. Dit vraagt een ambitieus en wervend verhaal voor onze regio, en de discipline om de budgettaire context te houden. Het uitgangspunt van de Vlaamse regering is goed: Vlaanderen laten aansluiten bij de Europese top. Maar om dat doel te bereiken moeten we verder kijken dan pure relance. Uit de put kruipen is het eerste werk. Daar stopt het niet bij. 

Eerdere crisissen zijn door de politiek en de sociale partners aangegrepen om enorme doorbraken te realiseren. Na WO II is onze sociale welvaartsstaat ingevoerd. In 1982 zijn in Poupehan noodzakelijke maatregelen uitgewerkt om België weer op de rails te zetten. De Vlaamse ondernemingen zijn meer dan bereid om hun schouders te zetten om het welzijn en de welvaart van elke burger in Vlaanderen te verhogen! Vandaag verwacht ik van de politiek hetzelfde: transformeer ons land. Het momentum ís er. Ik roep de Vlaamse partijen dan ook op om dat idee van transformatie eendrachtig uit te dragen en zo mee de grondslag te leggen voor een performant Vlaanderen in een land dat zich heruitvindt.

Diepgaande hervormingen die al jaren op zich laten wachten moeten we nu doordacht doorvoeren. De crisis toont aan dat er vaak veel meer mogelijk is dan we dachten. Zoals nieuwe businessmodellen,  digitaal lesgeven of telegeneeskunde. De crisis heeft ook onze zwakkere punten uitvergroot: laten we die echter als opportuniteiten zien.  Laat ons daarom werk maken van een nieuw sociaal-economisch pact voor Vlaanderen.

Welzijn en welvaart verhogen heeft groei als stuwmotor. Vanuit Voka staan wij voor een gezonde en gedeelde groei, economische groei die voor iedereen – de economie en de maatschappij – goed is. 

Onze middelen zijn beperkt: daarom is focus nodig, focus op groeidomeinen en Vlaanderen heeft die!

Het moet duurzamer, gezonder en digitaler. Groeidomein één: slimme duurzaamheid. Investeringen van de ondernemingen samen met investeringen in infrastructuur moeten elkaar versterken, willen we de klimaatdoelstellingen halen en het gebruik van grondstoffen maximaal duurzaam valoriseren.

Groeidomein twee: de coronacrisis heeft aangetoond hoe belangrijk welzijn is. We moeten de ambitie hebben om een gezond Vlaanderen te zijn. Niet door eindeloos geld in ons zorgsysteem te pompen – zo bouw je niets op voor de toekomstige generaties. Wel door gerichte keuzes te maken. Werk meer rond preventie, zoals gezonde voeding. Werk rond zelfmonitoring van je lichaam en telegeneeskunde. Bouw onze gezondheidseconomie verder uit op de sterke pijlers van excellent onderzoek, innovatieve industrie en onze topinstellingen voor klinisch werk.

En tot slot groeidomein drie: de digitalisering. De bedrijven die de coronacrisis goed hebben doorstaan, zijn de bedrijven die digitaal wendbaar zijn. Laat ons dan ook een nieuwe visie introduceren: Flanders Digital, waarbij we digitale kanalen zoals e-commerce verder uitbouwen en volop inzetten op artificiële intelligentie. Waarbij we nieuwe businessmodellen stimuleren. Waarbij we de regels aanpassen aan dit digitale tijdperk. En waarbij de overheid, het onderwijs en werknemers hun digitaal talent maximaal aanboren en ontwikkelen. Waarbij we ondernemerschap ten volle laten gedijen.

Willen we een sterk Vlaanderen dat een leidende rol speelt binnen Europa, dan zijn vijf ingrediënten essentieel. Eerst en vooral: innovatieve en competitieve bedrijven. Zonder ondernemerschap geen welvaart en welzijn. Maar, ten tweede, ook excellent onderwijs en een flexibele arbeidsmarkt. En, ten derde, een doeltreffende sociale zekerheid en fiscaliteit. Wat nog? Een performante overheid uiteraard, met een service mindset. En als laatste kan een sterk Vlaanderen alleen maar een open Vlaanderen zijn, met de blik over de landsgrenzen heen. Vlaanderen is een exportkampioen: dat mogen we niet uit handen geven. Nooit.

Vanuit een sterk Vlaanderen reiken wij de hand naar het hele land. Voor een sterk Vlaanderen hebben we ook dringend een sterke federale regering nodig met een sterke meerderheid. Want het economische herstel zal in België sowieso moeizamer verlopen dan elders, ongeacht hoe hard de gezondheidscrisis toeslaat. Dat toont de herstelindex van Voka aan. Die geeft op basis van 10 cruciale indicatoren zoals het aanpassingsvermogen van de overheid en de flexibiliteit van de arbeidsmarkt weer hoe goed we geplaatst zijn om deze crisis te verteren. Wat blijkt? Zwitserland, Scandinavië, Engeland, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Oostenrijk en zelfs Estland: allemaal moeten we hen laten voorgaan. 

Ons land is niet in vorm, en ook daar dringen de juiste keuzes en dus transformatie zich op, binnen dezelfde discipline die wij ons in Vlaanderen willen opleggen om de toekomstige welzijn en welvaart niet in gevaar te brengen. Beperk de uitgaven en investeer in de productieve hefbomen! Vergroot de effectiviteit en de efficiëntie van de besluitvorming door de regio’s volle bevoegdheden toe te kennen op vlak van arbeidsmarkt- en zorgbeleid.

We kunnen nú de toekomst in handen nemen en Vlaanderen uitbouwen tot een kampioen, met gezonde en gedeelde groei waar iedereen beter van wordt. Maar om te bouwen aan deze nieuwe toekomst zullen we ons met z’n allen moeten smijten: ondernemingen, politici en burgers. Mét elkaar en niet tegen elkaar.

Samen kunnen we groeien en samen krijgen we Vlaanderen in topvorm.

Wouter De Geest, voorzitter Voka – Vlaams netwerk van ondernemingen

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd