Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Laat flexibeler werken ontkiemen vanop de werkvloer

Laat flexibeler werken ontkiemen vanop de werkvloer

  • 28/11/2018

De vraag naar flexibeler werken leeft, maar onze wetgeving laat daar weinig ruimte voor. Afwijkingen zijn ook enkel mogelijk na goedkeuring van de vakbonden. Veronique Leroy, adviseur sociaal recht en arbeidsmarkt bij Voka, roept het beleid op om meer experimenten op de werkvloer toe te laten. "Zo kunnen we maatwerk uittesten in de praktijk. Dit is in het belang van werkgevers en werknemers."

Waarom zou eFlexibel werken op de werkvloeren bedrijf niet 's nachts met leveringen mogen starten als genoeg werknemers dat zien zitten? Of waarom zou een mama de week dat ze de kinderen heeft niet weinig mogen werken om die uren in haar kinderloze week in te halen? Er zijn twee hinderpalen. "Ten eerste stoten werkgevers vaak op het vetorecht van de vakbonden", legt Veronique Leroy uit. "Ten tweede laat de wetgeving sommige praktijken niet toe, zoals de ene week minder dan halftijds werken en die uren dan de week nadien inhalen, wat voor werknemers met co-ouderschap interessant kan zijn."

De huidige arbeidsduurregelgeving stoelt dan ook grotendeels op regels van de jaren '20 en op de 'experimenten Hansenne' van bijna veertig jaar oud. Maar de realiteit is intussen veranderd en dus is de wetgeving aan een update toe. Leroy: "Er moeten nieuwe experimenten komen om op de werkvloer uit te testen waar er nood aan is en wat werkt. Op die manier kunnen we vanuit de realiteit van vandaag nieuwe regelingen laten ontkiemen."

De procedure om deze experimenten in goede banen te leiden zou ermee kunnen beginnen dat de onderneming haar plannen aan de ondernemingsraad of syndicale afvaardiging toelicht. Komt er binnen enkele maanden geen akkoord, dan kan het bedrijf een tijdelijk experiment opzetten. Die duur zou beperkt kunnen worden tot bijvoorbeeld twee jaar. Voor het experiment kan de werkgever enkel een beroep doen op de werknemers die er vrijwillig aan willen deelnemen, met respect voor enkele basisregels zoals die omtrent pauzes. Blijkt het een succes, dan legt de onderneming de activiteit of het arbeidsregime vast in een cao of het arbeidsreglement.

Een succesvol experiment dat twee jaar lang zijn meerwaarde heeft bewezen, kan de koudwatervrees die soms bij vakbonden bestaat, doen verdwijnen. Bovendien stimuleert het innovatie en bijgevolg ook de werkgelegenheid in de sector. Deze procedure moet kortom een meer dynamische manier van werken mogelijk maken. "Flexibiliteit en maatwerk voor werkgever en werknemer moeten de kern van een moderne arbeidsuurregeling zijn", werpt Veronique Leroy op. "De realiteit waarin we werken verandert immers razendsnel. Een arbeidsregeling die vandaag goed functioneert, kan volgend jaar al niet meer adequaat zijn."

Meer weten? Lees de Voka Paper 'Durven experimenteren met regels' hier.

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

imu - vzw - dieteren