Skip to main content
  • Nieuws
  • Laat bedrijven en werknemers experimenteren met hun arbeidsorganisatie

Laat bedrijven en werknemers experimenteren met hun arbeidsorganisatie

  • 27/04/2020

Wat hebben wij de afgelopen weken geleerd van de bedrijven die aan de slag zijn gebleven? Dat niet enkel circulatieplannen en het reinigen van de werkomgeving maar ook arbeidsorganisatie kan bijdragen tot een veilige werkplek in coronatijden.

Vanaf 4 mei zullen heel wat bedrijven heropstarten. Elk bedrijf zal maximaal inspanningen leveren om een gezonde en veilige werkomgeving te garanderen. Er wordt in de voorbereiding daarop – terecht - veel gesproken over handgels, mondmaskers, afscheidingswanden, enzovoort. 

De generieke gids, opgemaakt door specialisten van onder meer de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk geeft allerhande waardevolle tips en good practices over het organiseren van kleedruimtes, refters, circulatieplannen op de bedrijfsvloer, enzovoort. 

In bedrijven die vandaag al aan de slag zijn, stelt er op zich geen probleem. Daar moet men zo verder doen en oog blijven hebben voor de veiligheids-, gezondheids- en hygiënevoorschriften. Sectoren en werkgevers die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds maatregelen hebben genomen, kunnen deze gids zeker gebruiken als verdere inspiratiebron.

Ploegensystemen en shiftwissels

Maar wat hebben wij de afgelopen weken geleerd van die bedrijven die aan de slag zijn gebleven? Dat niet enkel circulatieplannen en het reinigen van de werkomgeving kunnen zorgen voor een veilige werkplek, maar dat ook de arbeidsorganisatie daartoe kan bijdragen

Denk aan het invoeren van ploegensystemen, voldoende tijd voorzien tussen shiftwissels om reiniging mogelijk te maken, de spreiding van de tewerkstelling over zeven dagen, vroeger of later beginnen zodat het rustig is op het openbaar vervoer, enzovoort.

“In het kader van de veiligheidsmaatregelen zou het mogelijk moeten zijn om af te wijken van bepaalde regels van arbeidsduur, zondagsrust en nachtarbeid.”

Veronique Leroy

Regelmatig bijsturen

Bij elk bedrijf en zijn medewerkers zal het een ander verhaal zijn omdat er andere en veranderende noden en mogelijkheden zijn. Het zal daarom niet enkel maatwerk vereisen, maar ook regelmatige en snelle bijsturing. 

In deze tijden is de dialoog met de medewerker essentieel. Het is doorgaans samen dat de nieuwe werkorganisaties gevonden worden. Snel behoeften capteren en snel schakelen is dan ook de boodschap. 

Principes niet haalbaar

Maar maatwerk next level en snel schakelen associëren we niet met de Arbeidswet van 16 maart 1971 en Arbeidsreglementenwet van 8 april 1965. Daarin voorziet de wetgever formaliteiten als ‘wijzigingen aan het arbeidsreglement 15 dagen aanplakken’ en moduleermogelijkheden inzake arbeidsduur op maat van een pre-Covid-19-tijdperk. Misschien waardevolle principes, maar niet haalbaar in een volatiele context als de actuele pandemie.

Daarom vraagt Voka dat voor de periode van de pandemie en de periode waarbinnen verhoogde beschermingsmaatregelen rond social distancing nodig zijn, ook specifieke principes toegelaten worden in de arbeidsorganisatie. 

Maatwerk mogelijk maken

Voka pleit ervoor dat ondernemingen de arbeidsorganisatie kunnen afstemmen op de noden en behoeften op het terrein en daarmee kunnen afwijken van wetgeving en nationale en sectorale cao’s, zowel naar bepaalde formaliteiten als naar bepaalde arbeidsduurkaders. 

Wanneer het personeel en/of de werknemersvertegenwoordigers op de bedrijfsvloer achter een regeling op maat staan, zou het mogelijk moeten zijn om, in het kader van veiligheidsmaatregelen, af te wijken van bepaalde regels van arbeidsduur, zondagsrust en nachtarbeid. 

De heropstart van onze economie en het garanderen van een veilige werkomgeving vragen maatwerk, veel planning, transparantie en vertrouwen. Als het vertrouwen er is op de bedrijfsvloer, vraagt Voka dat de wetgever die ook geeft aan de ondernemers. 
 

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant