Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • “Kwaliteit van zorg moet te allen tijde centraal staan”

“Kwaliteit van zorg moet te allen tijde centraal staan”

  • 26/06/2022

Patrick Deferme van De Lovie vzw in de Westhoek en Ben Lambrechts van Hogeschool PXL uit Limburg wonen en werken dan wel aan de andere kant van het land, ze hebben een gemeenschappelijke drijfveer. Allebei gebruiken ze samenwerking en innovatie om de kwaliteit van leven van mensen te vergroten.
 

Patrick Deferme - Ben Lambrechts

Patrick Deferme is algemeen directeur van De Lovie vzw, een sociale organisatie die kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap ondersteunt in verschillende levensdomeinen: van vrije tijd tot wonen en werken. De organisatie heeft 36 vestigingsplaatsen in de ruime Westhoek. “Ons doel is hen te ondersteunen om een mooi leven uit te bouwen”, vertelt Patrick. In een vorig leven werkte hij in een internationaal familiebedrijf. Daardoor heeft hij ook in zijn huidige job de nodige aandacht voor aspecten uit en relaties met het bedrijfsleven.

Ben Lambrechts is algemeen directeur van Hogeschool PXL. Meer dan 10.000 studenten volgen er les op 5 campussen. ‘Healthcare’ is één van de departementen. “Welzijn en gezondheidszorg spelen een centrale rol in de transitie naar een superslimme, mensgerichte en duurzame samenleving. Daarom focussen we in al onze opleidingen, dus ook in healthcare, sterk op innovatie, onderzoek en interdisciplinaire samenwerking. We richtten in dat kader het expertisecentrum PXL Zorginnovatie op, net als enkele living labs”, duidt Ben Lambrechts.

Gezien de achtergrond van Patrick Deferme in het bedrijfsleven, was het voor hem een logische stap om met De Lovie vzw lid te worden van Voka en later van Voka Health Community. “Na mijn carrièreswitch kreeg ik vaak de vraag wat iemand uit de profit kwam doen in de non profit. Terwijl ik die twee niet als aparte werelden zie. We leven in één maatschappij waarvan we allemaal deel zijn. Het is belangrijk om daarin te investeren.” 

PXL had ook al langer banden met Voka, via een strategische alliantie met Voka Limburg. Recent werd de hogeschool ook lid van Voka Health Community. “De zorg is een complex gegeven. Ze staat onder enorme druk en evolueert aan een razend tempo. In dergelijke periodes van transformatie is het essentieel om te kunnen samenwerken met partners, elkaar te versterken en de krachten te bundelen”, klinkt het.

“In periodes van transformatie is het essentieel om te kunnen samenwerken met partners, elkaar te versterken en de krachten te bundelen.”

Ben Lambrechts, Hogeschool PXL

Technologiefan

Het bouwen van bruggen over verschillende instellingen, organisaties en sectoren heen: het is iets waaraan zowel Patrick als Ben veel aandacht schenken. Allebei streven ze bovendien naar participatie van iedereen in de maatschappij. Patrick: “Inclusie gaat erover dat elke persoon een waardevolle rol kan opnemen binnen de maatschappij en ook wordt toegelaten om die rol op te nemen. In de realiteit zie je dat we daar nog voor moeten vechten. Sinds de jaren 80 ligt in onze samenleving de nadruk sterk op ‘financiële waarde’, een gegeven dat ook doorsijpelt in zorg en onderwijs. Maar er zijn ook andere waarden dan puur financiële. Niemand van ons is een supermens; we hebben allemaal onze beperkingen. Ik denk dat almaar meer mensen – ook ondernemers – zich daarvan bewust zijn.”

“Ook wij vinden het essentieel dat mensen een rol kunnen vervullen op een manier die ze zelf zinvol vinden”, vult Ben aan. “Kwetsbare doelgroepen ondersteunen en integreren is bijvoorbeeld het doel van ons living lab Universal Design Woonlabo. Maar we hebben ook heel wat andere onderzoeksprojecten lopen naar zorgtechnologie. Als technologiefan ben ik er rotsvast van overtuigd dat we met nieuwe technologie winst kunnen boeken om zorgverleners te assisteren. Ik denk bijvoorbeeld aan een digitale twin van het elektronisch patiëntendossier, gevoed met realtime data van sensoren, analyses, medicatie,… kortom: een volledig overzicht van alle data die preventieve geneeskunde en voorspelbare chronische zorg ondersteunen.”

Technologie die ondersteunend werkt, daar gelooft Patrick ook in. “Voor onze processen hebben we Microsoft Navision geïmplementeerd, met dezelfde architectuur als in het bedrijfsleven. We werken ook met elektronische zorgdossiers en hebben een project gedaan rond lean werken. Maar je moet wel bewaken dat de kwaliteit van zorg altijd prioritair is. En die kwaliteit wordt bepaald door een gelijkwaardige relatie tussen de zorggever en zorgontvanger.” 

Hij verwijst naar een opmerkelijke anekdote. “We hebben hier een Zora-robot getest. Zo’n robot spreekt Hoognederlands, maar onze mensen praten alleen West-Vlaams. Resultaat: na één maand hebben we het experiment moeten stopzetten. Dus: ja, zorgtechnologie kan helpen, maar in de eerste plaats hebben we handen nodig om kwalitatieve ondersteuning en zorg te bieden.”

“Ja, zorgtechnologie kan helpen, maar in de eerste plaats hebben we handen nodig om kwalitatieve ondersteuning en zorg te bieden.”

Patrick Deferme, De Lovie

Triple helix

Voor PXL maakte Voka Health Community haar baseline “Samen excellent in welzijn & zorg” al waar. “De mensen van Health Community brachten ons in het kader van een TETRA-project in contact met belangrijke partners, deden suggesties en gaven hun engagement voor de aanvraag. Daardoor hebben we subsidies binnengehaald voor ons R&D Healthcare Learning Lab using Technology”, zegt Ben enthousiast. Voor hem het ultieme bewijs dat de triple helix waarvan hij vroeger droomde, intussen voor een groot deel in de praktijk is omgezet.  

Maar er is natuurlijk wel nog werk aan de winkel: zowel bij Ben als bij Patrick klinkt het dat de bestaande systemen en structuren te complex en versnipperd zijn, waardoor ze niet altijd in het belang van de zorgvrager zijn. “Kijk maar naar de persoonsvolgende financiering. Die slaat soms té ver door: de mensen worden zowat gedwongen om te onderhandelen met zorgaanbieders. Dat is pijnlijk in een omgeving waar een duurzame relatie zo cruciaal is”, haalt Patrick aan. “En ook het vraagstuk hoe je nieuwe businessmodellen kan opzetten tussen social profit, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, waarbij elke partner return krijgt, is een boeiende maar lastige kwestie. Daar zie ik zeker een rol weggelegd voor Voka Health Community”, besluit hij.

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers 10 jaar Voka HC.

Contactpersoon

Joke Van Driessche

Community Manager Voka Health Community

imu - vzw - Altez