Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Kwalitatiever beleid nodig voor een sterkere economie

Kwalitatiever beleid nodig voor een sterkere economie

  • 15/12/2020

Hoe kunnen we de extra groei realiseren die we nodig hebben om de impact van corona weg te werken én om onze welvaartsstaat te versterken? Op Voka’s ‘5-daagse van de Groei’ gingen we hierover in gesprek met Vlaamse economen. Naast 5 pistes kwam er één grote bezorgdheid naar boven: de kwaliteit van het beleid.

De voorbije week organiseerde Voka de '5-daagse van de Groei', vijf dagen van debatten met experten uit zeer diverse hoeken over hoe we van Vlaanderen een Europese topregio kunnen maken tegen 2030.

In één van de sessies gingen we in gesprek met Vlaamse economen over hoe we de extra groei kunnen realiseren die we nodig hebben om de impact van corona weg te werken en om onze welvaartsstaat op langere termijn te versterken.

Zeker in een klimaat van budgettaire beperkingen kan een meer kwalitatief beleid een belangrijk verschil maken voor ons economisch potentieel

In de sessie kwamen verschillende opties naar voor om onze economie te versterken:

•    Regulering: overregulering en afscherming van bepaalde activiteiten leiden tot een gebrek aan concurrentie, wat leidt tot een minder een gezonde ondernemingsdynamiek, weinig starters, lagere productiviteitsgroei en uiteindelijk minder welvaart. Minder of slimmere regulering zou onze economie versterken (en is een maatregel die de overheid weinig of niets kost). 

•    Onderwijs: de aanhoudende achteruitgang van ons onderwijs vormt een belangrijke bedreiging van ons groeipotentieel op langere termijn. De neerwaartse trend in het onderwijs moet dringend omgebogen worden: algemeen moet de lat hoger, de focus moet terug meer op leren en de incentives in het onderwijs moeten bijgestuurd worden.

•    Ondernemerschap: in België worden relatief weinig bedrijven opgestart, en ook breder in onze samenleving lijkt de zin voor ondernemen ondermaats. Dat weegt op onze productiviteit en groeipotentieel. De aanpak daarvan vereist een ondernemersvriendelijkere regelgeving en fiscaliteit, maar ook een positievere ondernemerscultuur. Dat laatste kan bijvoorbeeld door jongeren al heel vroeg in het onderwijs in contact te brengen met ondernemers.

•    O&O: innovatie en O&O zijn essentieel voor ons groeipotentieel, maar er moet veel meer aandacht gaan naar de verspreiding daarvan doorheen heel de economie. Vandaag scoort België al vrij goed op het vlak van O&O, maar zit dat vooral geconcentreerd bij een beperkt aantal grote bedrijven in een beperkt aantal sectoren.

•    Topbedrijven: we moeten mikken op topbedrijven, maar het is niet aan de overheid om te bepalen op welke activiteiten we moeten inzetten. Het beleid moet eerder gericht zijn op het creëren van gunstige omstandigheden om te groeien en van een positief ondernemersklimaat.    

Uit de sessie kwam een overkoepelende bezorgdheid naar voor over de kwaliteit van het beleid. Volgens allerlei indicatoren scoort België op dat vlak ondermaats, wat op uiteenlopende domeinen zoals onderwijs, gezondheidszorg, algemeen ondernemingsklimaat… een negatieve impact heeft. Dat wordt trouwens bevestigd door onze recente waar-voor-je-geld-analyse.

In veel van domeinen is een effectiever beleid relevanter voor onze groeimogelijkheden dan extra middelen. Om de kwaliteit van het beleid op te krikken, moet de overheid werken met duidelijke KPI’s of concrete doelstellingen, die continu opgevolgd en geëvalueerd worden, moet beslissingen veel meer evidence-based zijn en moet er meer aandacht gaan naar een goede beleidsimplementatie.

Zeker in een klimaat van budgettaire beperkingen kan een meer kwalitatief beleid een belangrijk verschil maken voor ons economisch potentieel. Zeker in België ligt er op dat vlak heel wat ruimte voor verbetering.      

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom