Skip to main content
 • Nieuws
 • Krapte op de arbeidsmarkt: nu actie nodig!

Krapte op de arbeidsmarkt: nu actie nodig!

 • 30/05/2018

‘Jobs, jobs, jobs, …’ is het credo van de federale regering. Die jobs zijn vandaag ruimschoots voorhanden bij onze bedrijven, maar we krijgen de vacatures niet ingevuld. We zoeken dus dringend ‘volk, volk, volk,…’. De arbeidsmarkt in Vlaanderen is nog nooit zo krap geweest. De vraag naar werknemers zal ook hoog blijven: door de goede conjunctuur, maar ook omdat veel (oudere) mensen de arbeidsmarkt verlaten. De vergrijzing slaat volop toe en zal de volgende jaren blijven wegen op de arbeidsmarkt.

 • Er zijn fundamentele hervormingen nodiActie nodig op de arbeidsmarktg op de arbeidsmarkt.
 • Die vereisen vaak een samenwerking federaal-regionaal.
 • Voka stelt vijf concrete sets van maatregelen voor die de krapte zullen (helpen) oplossen.

Het is goed dat de federale en regionale regeringen vandaag het overleg opstarten om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Het arbeidsaanbod moet dringend verruimd worden, anders fnuiken we de groei. Daarbij moeten we niet alleen focussen op de nog beschikbare werklozen, maar voornamelijk op drie andere groepen:

 • Hoe kunnen we de huidige werknemers langer aan het werk houden?
 • Hoe kunnen we inactieven sneller en beter aan het werk krijgen?
 • Hoe kunnen buitenlandse werkkrachten gericht aantrekken?

We kunnen voor elk van deze groepen enkele eenvoudige maatregelen nemen om op korte termijn resultaat te boeken, maar de politieke wereld moet nu ook durven fundamentele hervormingen door te voeren, die op langere termijn een substantieel verschil maken. Tenslotte mogen we het belangrijk thema van de krapte op de arbeidsmarkt niet verdrinken in onze politieke overlegmachinerie: een aantal maatregelen vereist federaal-regionaal een betere samenwerking, maar elk overheidsniveau moet ook apart snel een aantal maatregelen nemen die de krapte op arbeidsmarkt versoepelen.

“Geen woorden, maar daden hebben we nodig.”

Het beleid moet ook consistent zijn: het gaat niet op om voor de helft van de ambtenaren een vervroegd pensioen te voorzien als zwaar beroep, terwijl we net iedereen langer aan de slag willen, moeten en kunnen houden.

We verwachten dus niet alleen een mooi gezamenlijk politiek statement van de federale en de regionale regeringen; ze moeten elk met hun bevoegdheden aan de slag gaan om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Geen woorden, maar daden hebben we nodig.

Concreet verwacht Voka dat minstens de volgende maatregelen snel worden doorgevoerd om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen:

1. Werklozen beter en sneller toeleiden naar jobs

 • De werkloosheidsuitkering degressiever maken en/of beperken in de tijd.
 • De cumul van werkloosheidsuitkering en activeringsvergoeding oplossen.
 • Passieve beschikbaarheid van oudere werklozen afschaffen.
 • Veel meer werklozen uit Wallonië en Brussel naar de beschikbare jobs in Vlaanderen brengen: interregionale mobiliteit is nu nog steeds te vrijblijvend voor de arbeidsbemiddelingsdiensten en de werklozen.

2. Werkenden langer aan de slag houden

 • Het debat over zware beroepen zit fundamenteel fout. We werken drie jaar minder dan in de andere Europese landen, dus er is geen vervroegde uitstapleeftijd nodig. We moeten een loopbaandebat voeren: hoe kunnen we iedereen effectief tot 67 aan de slag houden?
 • Een intersectoraal transitiefonds moet werkenden naar nieuwe banen helpen zonder passage via werkloosheid.
 • Een soepeler scholingsbeding zal ervoor zorgen dat de werkgever meer investeert in de vorming van de werknemer, omdat hij zekerder is dat die vorming zal renderen in zijn bedrijf.
 • Een activerend ontslagrecht: lagere opzegvergoeding bij geweigerde opleiding en heroriënteringskosten in mindering brengen van opzegvergoeding (zoals in Nederland).

3. Studenten beter toeleiden naar jobs

 • Het aantal mogelijke richtingen voor duaal leren in secundair en hoger onderwijs uitbreiden vanaf volgend schooljaar; zeker voor sterke technische richtingen.
 • STEM-richtingen promoten omdat die direct naar werk leiden: het Vlaamse STEM-actieplan zou er al vanaf volgend schooljaar moeten komen; de Franstalige gemeenschap moet een analoog initiatief opzetten.
 • Afbouwen verouderde richtingen secundair onderwijs die weinig kans op werk bieden: de voorziene update van de matrix met alle studierichtingen moet nu ook effectief worden toegepast in Vlaanderen op basis van het schoolverlatersrapport. Hetzelfde zou moeten gebeuren in Wallonië en Brussel.
 • Internationale studenten hier houden na afstuderen (minstens een jaar na afstuderen tijd om werk te zoeken, lagere salarisdrempel, …).

4. Niet-werkenden activeren

Veel mensen willen of kunnen vandaag niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Daar ligt heel wat potentieel om de krapte op de arbeidsmarkt te verlichten. Het gaat daarbij om heel verschillende problematieken en groepen. We focussen hier in eerste instantie op twee specifieke groepen inactieven, die relatief dicht bij de arbeidsmarkt (kunnen) staan:

 • Leefloners:
  • Cumul leefloon en activeringsvergoeding oplossen.
  • Steden en gemeenten meer responsabiliseren inzake activering van leefloners (onderling benchmarken, resultaten vergelijken, doorstroom meten naar reguliere jobs, ...).
 • Zieken/Invaliden:
  • Cumul RIZIV-uitkering en activeringsvergoeding oplossen.
  • Voorschrijfgedrag artsen voor langdurige arbeidsongeschiktheid aanpakken.
  • VDAB veel meer inschakelen voor deze doelgroep.

5. Gerichte arbeidsmigratie

 • Eén onthaalloket en efficiënte doorstroom van informatie.
 • Vlottere erkenning buitenlandse diploma’s.
 • Snelwegprocedure arbeidskaarten, zeker voor tijdelijke hooggeschoolde expats.
 • Werken met een dynamische knelpuntberoepenlijst, zodat we actueler zijn ten aanzien van de noden op de arbeidsmarkt.
Niko Demeester - Secretaris-Generaal - niko.demeester@voka.be - 0472 20 06 00

Contactpersoon

Niko Demeester

Secretaris-Generaal

Imu Salesforce
IMU Multiburo
ING
SD Worx